TTC Teleport – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl…

Radek Majer, CEO, TTC Teleport

 

Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center?

Poptávka se poslední 2 roky zvyšuje. Datové centrum 1 (Tiskařská) TTC bylo již několik let plně využito, dokonce jsme museli nějaké zákazníky odmítat.

Budou do budoucna převažovat datová centra poskytující prostor pro umístění hardware (kolokační) nebo se z nich stanou spíše poskytovatelé služeb, nabízejících infrastrukturu jako službu?

Oba způsoby budou vedle sebe koexistovat. Stejně jako je to dosud. V TTC však o přechodu na poskytování infrastruktury neuvažujeme. Jsme výhradně kolokační datové centrum.

Jakým směrem se plánujete vydat vy?

Naší předností je carrier neutral poskytovaní kolokačních služeb. Tento model zachováme i do dalších let.

Jak mění trh datových center nástup cloudových technologií? Má rostoucí zájem o cloud nějaký vliv?

V současnosti zaznamenáváme zvyšující se zájem zákazníků o vytváření vlastních cloudů. Jeho infrastrukturu pak umisťují v našich datových centrech. Zároveň ale musíme vzít v úvahu trend virtualizace, který vede k mírnému snižování kolokačních ploch. Není to ale zatím nijak výrazný trend.

Lze říci, jaká firma je příliš malá nebo naopak příliš velká pro využití služeb vašeho datového centra?

Náš obchodní model je spíše velkoobchodní. Oslovujeme proto zákazníky, kteří jsou schopni obsadit celý rack, či několik racků. Nicméně, naši zákazníci často poskytují své služby i menším firmám, které potřebují jen několik serverů.

Jaká je hranice, kdy se firmě vyplatí vybudovat si vlastní datové centrum?

Podle našich propočtů je tato hranice přibližně mezi 70 a 80 racky. Pokud jich má firma více, může uvažovat o budování vlastního datového centra. Je to ale poměrně náročný proces, jednak na investice a jednak na řízení celého projektu. Proto jsme přesvědčeni, že pod tuto hranici je lepší využít služeb nějakého kolokačního datového centra.

Zaniknou do budoucna on-site servery a přesune se vše do datových center?

Jsem přesvědčen, že do profesionálních datových center se přesune asi 70 procent dat, zbytek zřejmě navždy zůstane na on-site řešeních. Zejména z legislativních či bezpečnostních důvodů, případně kvůli neznalosti IT personálu.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

Leave a Comment