ČD Telematika – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

cd-telematikaNa otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl…

Miloš Mastník, ředitel pro obchod a marketing, ČD Telematika

 

Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center?

Řekl bych, že trend se za posledních několik let nijak výrazně nemění. Jen se zdá, že roste zájem o kvalitnější a bezpečnější datová centra.

Budou do budoucna převažovat datová centra poskytující prostor pro umístění hardware (kolokační) nebo se z nich stanou spíše poskytovatelé služeb, nabízejících infrastrukturu jako službu?

Oba typy řešení mají na trhu svůj prostor. Zákazníci, kteří provozují aplikace, na jejichž perfektním fungování závisí jejich business, požadují většinou vlastní hardware.

Jakým směrem se plánujete vydat vy?

Máme v portfoliu oba modely, obchodně se vzhledem k povaze a kvalitě našich datových center zaměřujeme primárně na nabídku kolokace a bezpečnosti.

Jak mění trh datových center nástup cloudových technologií? Má rostoucí zájem o cloud nějaký vliv?

Rostoucí zájem o cloud vytváří nové příležitosti i pro klasické služby kolokace. Poskytovatelé IaaS mají zájem na bezpečném uložení svých serverů.

Lze říci, jaká firma je příliš malá nebo naopak příliš velká pro využití služeb vašeho datového centra?

V našich datových centrech máme zákazníky, kteří si pronajímají většinou více stojanů. Naše datová centra nejsou uzpůsobena na prodej jednotlivých pozic.

Jaká je hranice, kdy se firmě vyplatí vybudovat si vlastní datové centrum?

Investice je značná, pokud firma neprovozuje alespoň ke stovce serverů, neuvažoval bych o tom.

Zaniknou do budoucna on-site servery a přesune se vše do datových center?

Nemyslím si, ale my, provozovatelé datových center, bychom to určitě s radostí uvítali

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Více se dozvíte na webu ČD Telematika

Související články

Leave a Comment