Jak se pracuje v datovém centru

male_UPS

Pracovat v datovém centru může znít jako nuda, ale není tomu tak. Je to spíš nikdy nekončící tok změn. Co vlastně taková práce obnášela dřív a co obnáší dnes? Na to se podíváme do nejstaršího housingového centra v České republice, na Žižkovský vysílač Českých Radiokomunikací.

CRAPráce v datovém centru je vlastně neustálý kolotoč. Je to nikdy nekončící inovační cyklus, který je zvnějšku poháněn rozvojem hardwaru, softwaru, přenosových i bezpečnostních technologií a samozřejmě i měnící se poptávkou zákazníků. První fází celého cyklu je samotné plánování datového centra. To je v běžných firmách obvykle jednorázová záležitost. Ne tak v Českých Radiokomunikacích, které otevírají jedno datové centrum za druhým, a to i v rámci jediné lokality jako je Žižkovský vysílač. Ten aktuálně ukrývá v různých lokalitách svého rozměrného zázemí celkem pět datových center, včetně dvou soukromých. S tím, jak potřeba housingu a cloudových služeb dospěla už i do oblasti malých a středních firem, se přitom právě činnost v této fázi životního cyklu dále zintenzivňuje.

České Radiokomunikace připravují otevření regionálních datových center na vysílačích Barvičova (Brno) a Tlustá Hora (Zlínský Kraj). Dále plánují otevření dalších regionálních datových center pro malé a střední firmy na vysílačích Hošťálkovice (Ostrava), Hodešovice (Královéhradecký kraj), Pardubice, České Budějovice a Cukrák (Středočeský kraj).

Plánování datového centra je však poměrně náročná záležitost. Datové centrum dnes (i v minulosti) musí splňovat přísná kritéria pro provoz serverů a jejich chlazení. Oříškem pro zaměstnance, kteří se na plánování podílejí, je fakt, že u sdílených datových center není možné zajistit volbu tzv. studených a teplých uliček. Tomu je nutné přizpůsobit i konstrukci chlazení. Cokoliv, co se podcení při plánování a později i výstavbě, se může jednou stát datovému centru osudným. Třeba to, když těsně nad prostory datového centra vede vodovodní potrubí, což naštěstí bylo v objektech konstruovaných jako televizní vysílače od začátku zcela nepřípustné. Datové centrum je místo, kde musí být technologie v bezpečí, ale také místo, kde se musí počítat s pohybem osob a technologií. Je přitom potřeba myslet i na zdánlivé maličkosti jako jsou velikosti a umístění přístupových uliček a chodeb, nosnosti výtahů, příjezdová cesta (a její nosnost) pro instalaci a doplňování nafty do motorgenerátorů, atd.

Od výstavby k údržbě

Otevřením datového centra začíná další důležitá fáze, které dominuje instalace a technická podpora zákazníků. Mnoho z nich potřebuje provést specifické úpravy nastavení, napojit své servery na vlastní konektivitu do datového centra či kromě serverů umístit v datovém centru i vlastní hardwarové síťové a bezpečnostní prvky. S tím vším asistují i pracovníci datového centra, včetně např. pomoci při konfiguraci WAN a přenastavení adresního prostoru v zákazníkově LAN.

Samotná údržba se z pohledu pracovníka datového centra týká „jen“ technologického zázemí. Na Žižkově to znamená třeba provádění pravidelných týdenních zkoušek dvou motorgenerátorů pro zálohu napájení datového centra a měsíčních zkoušek motorgenerátoru pro zálohování vysílače, výtahů na věži a požárních systémů. Dále je potřeba pravidelně testovat UPS, provádět revize protipožárních systémů a konkrétně na Žižkovském vysílači se provádějí občas i cvičení IZS. A nezbytnou součástí je i neustálý dohled nad fyzickou ale i provozní bezpečností, a to včetně parametrů napájení na vstupu do datových center i na jednotlivých napájecích okruzích. Ty jsou uvnitř každého datového centra dva nezávislé. Klíčový je však i monitoring konektivity do internetu a často i přímé konektivity k zákazníkům. Ta je obvykle realizována prostřednictvím optického vlákna zálohovaného bezdrátovým mikrovlnným či optickým spojem.

Od údržby k inovacím

Důležitou součástí pracovní náplně jsou také inovace. V případě čistě datového centra, jehož účelem je poskytovat IT infrastruktuře zákazníků spolehlivé a bezpečné prostředí pro jejich servery, se inovace odehrávají hlavně v rovině technického zázemí. Tím pádem se zároveň často jedná o finančně i časově náročné změny. Pracovníci DC Tower na Žižkovském vysílači si za poslední roky tak prošly třeba kompletní obměnou protipožárního systému, inovací kamerového systému na IP kamery, inovací transformátorovny, včetně nového systému pro automatické přepínání jednotlivých přívodů VN, kompletní výměnou všech tří dieselových motorgenerátorů, inovací jejich odhlučnění, obměnou vnějších bezpečnostních dveří za nové, ještě odolnější, bezpečnostní dveře i futra, či inovací biometrických prvků u přístupových systémů. To dává tušit, že práce v datovém centru, minimálně na Žižkově, je všechno jen ne monotónní.

Od inovací k rozvoji a plánování

Poptávka po housingu v datových centrech neustále roste, stejně jako objemy dat, které je nutné zpracovávat. Datová centra nabízejí bezpečné zázemí pro technologie i přímý přístup k vysokorychlostní konektivitě do internetu. Dlouholetí provozovatelé housingu jako České Radiokomunikace, které mají v této oblasti již 25 let zkušeností, disponují unikátním know-how, které mohou zhodnocovat při plánování nových datových center a sálů. A tím se celý kruh práce v datovém centru uzavírá. Právě díky zkušeným pracovníkům pak mohou vznikat třeba i malá a levnější regionální datová centra pro malé a střední firmy, která však nabízejí špičkové parametry a těží z inovací a zkušeností z provozu těch největších a nejrobustnějších datových center v zemi.

-LiM

Související články