Budoucnost 30 irských datových center je nejistá, protože regulační orgány tlačí na stabilitu sítě

datacenter power grid

Budoucnost více než 30 navrhovaných datových center v Irsku je nejasná, následují kroky vnitrostátních regulačních orgánů ke snížení tlaku na stabilitu sítě.

Komise pro regulaci veřejných služeb (CRU) řekla národnímu správci distribuční soustavy EirGrid a ESB Networks, aby upřednostnily aplikace pro datová centra v regionech, kde je dostatek energetické zdrojů.

Irish Times uvádí, že Eirgrid se obává, že by to znamenalo, že by nemohla schválit přístup k síti pro více než 30 datových center.

Většina zařízení je v oblasti Dublinu, která je pod značnými omezeními napájení. Eirgrid souhlasila s připojením 1 800 MW datových center, ale má aplikace pro dalších 2 000 MW.

Mluvčí Eirgrid David Martin pro The Irish Times uvedl, že CRU zahájila v této záležitosti konzultaci. “Výsledek této konzultace poskytne Eirgrid a odvětví datových center postup ohledně dalších kroků, pokud jde o budoucí usnadnění datových center v elektrické soustavě,” uvedl.

“Těšíme se na zpracování aplikací pro připojení k datovým centrům v souladu s výslednou politikou, jakmile CRU určí výsledek této konzultace.”

Dopad datových center na irskou síť je již roky předmětem sporu, přičemž průmysl je na cestě k tomu, aby do roku 2029 využil 27 procent výkonu země, oproti loňským 11 procentům.

V březnu EirGrid uvedl, že je zapotřebí budovat nové energetické projekty, jako jsou datová centra, poblíž obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment