T-Systems zahajuje uhlíkově neutrální projekt off-grid datového centra

Fraunhofer IFF

Společnost T-Systems uzavřela partnerství s Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF) pro nový výzkumný projekt udržitelnosti ve svých datových centrech v Biere a Magdeburgu v Německu.

Cílem je vytvořit uhlíkově neutrální datové centrum, které je zcela soběstačné a nečerpá žádnou energii z národní energetické sítě. Za tímto účelem se T-Systems a Fraunhofer IFF zaměří na fotovoltaiku a větrnou energii a také na lepší technologii chlazení, rekuperaci tepla a efektivnější počítače.

„Datová centra koncentrují vysoké energetické nároky na několik míst,“ řekl Johannes Krafczyk, zodpovědný za inovace datových center ve společnosti T Systems. “Dopad opatření a technologií na snížení CO2 je proto potenciálně velmi vysoký.”

Zařízení T-System Biere bylo otevřeno v roce 2014 a rozšířeno v roce 2018 a v současné době má hodnotu energetické účinnosti 1,3 PUE. Projektový tým analyzoval možné aplikace 98 technologií a jednotlivých opatření ke snížení stopy CO2 datacentra v Biere a jejího dvojčete, datového centra v Magdeburgu. Společnost si myslí, že bude schopna ušetřit až 20 000 tun CO2 ročně.

“Navzdory již velmi dobré hodnotě PUE je teoreticky možný vyšší stupeň soběstačnosti až o 50 procent,” uvedl T-Systems. “S rostoucí digitalizací se spotřeba energie v datových centrech předvídatelně zvýší, proto T-Systems již hledá způsoby, jak snížit spotřebu energie a produkci CO2.”

V datovém centru v Magdeburgu již probíhá pilotní projekt s vodním chlazením racků, který má porovnat energetickou účinnost s konvenčním chlazením vzduchem.

„V současné době zkoumáme proveditelnost a ekonomickou životaschopnost konkrétních opatření, jako je využívání odpadního tepla,“ vysvětlil Dirk Kabelitz, ředitel Datacenter Campus Biere. “Podobně zkoumáme vlastní zásobování z udržitelných zdrojů energie.”

Deutsche Telekom si klade za cíl být klimaticky neutrální nejpozději do roku 2040 a tvrdí, že od letošního roku pro své provozy získává pouze obnovitelnou energii.

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment