Výzkumný ústav ICM zvolil řešení OpenFlex

Western Digital OpenFlex

Výzkumný ústav Institut du Cerveau a de la Moelle Épinière (ICM), mezinárodní středisko pro výzkum mozku a míchy, si vybral Western Digital pro modernizaci své úložné infrastruktury prostřednictvím extrémně rychlé, efektivní a flexibilní otevřené skládatelné platformy OpenFlex. Díky využití NVMe over Fabrics (NVMe-oF) má ICM širší přístup ke sdílenému úložišti, které lze snadno alokovat, aby vyhovovalo potřebám každého výzkumného pracovníka nebo oddělení. ICM má nyní také rychlejší přístup ke kritickým datům a schopnost měnit velikost a přerozdělovat úložné svazky, což ústavu pomáhá v boji proti neurologickým poruchám.

Vědci v ICM potřebují zachycovat a analyzovat data pacientů z řady nástrojů pro klinické zobrazování a napříč různými laboratořemi. Výzkumné pracovníky brzdila stárnoucí infrastruktura pro ukládání dat, která nedokázala držet krok s jejich potřebami. Nejnovější pokročilé mikroskopické přístroje mohou generovat každou hodinu až dva terabajty dat, což je mnohem více, než kolik dokáže pojmout lokální úložiště každé pracovní stanice. To vedlo k dlouhým zpožděním v každém kroku analytického procesu, kdy vědci museli čekat na infrastrukturu úložiště, aby mohli pokračovat ve své práci.

Ústav ICM spolupracoval se svým technologickým partnerem, společností 2CRSi, na identifikaci nového úložiště, které by dokázalo poskytnout ideální kombinaci výkonu a flexibility, a zvolil segregovanou skládatelnou infrastrukturu OpenFlex společnosti Western Digital. OpenFlex poskytuje ICM mimořádně rychlý výkon úložiště v rámci efektivnější a pružnější architektury, což vědcům umožňuje neustále posouvat svou práci vpřed, aniž by museli na úložiště čekat. Pro oddělení IT společnosti ICM znamená infrastruktura OpenFlex to, že se již nemusí snažit vměstnat lokální úložiště do blízkosti pracovních stanic, nebo ručně přesouvat úložiště v areálu, jak se projekty mění. Místo toho mohou distribuovat úložnou kapacitu po síti Ethernet ústavu ICM, kdekoli a kdykoli je to potřeba, aniž by došlo ke snížení výkonu.

Mezi výhody OpenFlex od Western Digital pro ICM patří:

  • Průlomový výkon srovnatelný s lokálně připojeným úložištěm: Vědci mohou nyní přistupovat k vysoce výkonnému úložišti v různých kapacitách, při maximálním výkonu, který mohou poskytnout ethernetová 50Gb/s připojení v síti ICM. Řešení také zajišťuje nízkou latenci potřebnou při práci s obrazovými soubory s vysokým rozlišením – ICM potvrzuje 34 mikrosekund nebo méně pro většinu úložných operací.
  • Urychlení objevů: Výkon řešení OpenFlex má přímý dopad na práci vědců v ICM zachraňující životy a eliminuje zpoždění a přerušení v analytickém procesu. Vědci v ICM mohou analyzovat a ověřovat více klinických obrazů denně, v až čtyřnásobně vyšším rozlišení, než bylo možné dříve, a v případě potřeby rychle načíst archivované soubory dat. Výsledkem je, že mohou lépe porozumět procesům neurologických onemocnění a rychleji vyvíjet nové léčebné postupy.
  • Flexibilita architektury: S řešením OpenFlex může IT tým ústavu ICM snadno a rychle přidělovat úložiště, aby vyhověl potřebám výzkumných pracovníků, a měnit velikost a přerozdělovat úložné svazky na vyžádání. Tato flexibilita je nezbytná, protože ústav v příštích letech doplní další mikroskopy a nástroje se stále vyšším rozlišením a objemy klinických obrazových dat.
  • Efektivní a hospodárný provoz: Díky úložišti centralizovanému v datovém centru prostřednictvím datového pletiva může tým IT ústavu ICM spravovat řešení mnohem snadněji. Údržba a aktualizace softwaru nyní vyžadují mnohem méně času a úsilí – významná provozní úspora ve srovnání se správou desítek úložných serverů distribuovaných v areálu. Protože je úložiště centralizováno, mohou všechny přidané nové mikroskopy využívat stejnou zásobárnu kapacity, čímž se eliminují průběžné investiční náklady v podobě zavádění větší ukládací kapacity pro každé nové zařízení.

Související články

Leave a Comment