Tomorrow Water říká, že USA by mohly postavit až 1 500 datových center v čistírnách odpadních vod

Tomorrow Water treatment plant, Korea

Společnost na úpravu vody, dceřiná společnost BKT v Koreji, říká, že datová centra lze efektivně vybudovat v zařízeních na obnovu vodních zdrojů (WRRF) s kapacitou přes 10 milionů galonů denně nahrazením velkých tradičních čisticích nádrží menším systémem biofiltrace. Uvolní se tím prostor pro vybudování datového centra, které může těžit z potenciálu chlazení při procesu zpracování. Podle průzkumu americké EPA jich bude v USA do roku 2032 asi 900.

Společnost Tomorrow Water zahájila iniciativu Co-Flow, kampaň za umístění datových center v čistírnách odpadních vod v USA, a podala žádost o patent na tuto myšlenku.

BKT má ukázkové zařízení na obnovu vodních zdrojů (WRRF) v Jungnangu v jihokorejském Soulu, které místo sedimentačních nádrží využívá biofiltrační systém BBF Proteus společnosti Tomorrow Water. V Jungnangu je obnovená půda využívána pro muzeum a park, ale dceřiná společnost se chce zaměřit na datová centra.

Generální ředitel společnosti Tomorrow Water, E.F. Kim, řekl: „Pokud je WRRF dovybaven BBF Proteus, lze uvolnit značné množství fyzického prostoru pro další prospěšná využití. Věříme, že ideálním přístupem by mělo být zaměřit se nejprve na nahrazení obrovského primárního WRRF čističem generujícím prostor pro datové centrum. Více než 90 procent světových čistíren odpadních vod má tradiční primární čiřiče, které gravitací usadí přítok do dvou až tří hodin. Pokročilé systémy primárního čištění BBF Proteus odvedou stejnou práci za méně než 30 minut, proto ta menší stopa.“

Biofiltrační systém může ve skutečnosti využívat odpadní teplo z datového centra a zefektivnit tak proces. WRRF generuje bioplyn z rozkladu odpadu, který může na místě generovat elektřinu.

„Jak naše společnost směřuje k digitální transformaci, poptávka po zpracování dat se stává klíčovou ve všech aspektech a vyžaduje více datových center v blízkosti vysoce obydlených městských oblastí,“ řekl Kim. “Tato datová centra budou obvykle spotřebovávat více fosilní energie, což by zhoršilo již tak zhoršující se situaci globálního oteplování. Tím, že bude datové centrum ve WRRF, bude chlazení snazší a bude šetřit energii. Navíc BBF Proteus odkloní více primárních pevných látek z odpadních vod na bioplyn.”

Stejně jako Jungnang, BBF Proteus byl nyní nasazen v Seonam Wastewater Treatment Center v Soulu. Jde o největší WRRF v Asii.

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment