Řízení provozu datových center je stále složitější

řízení provozu datacenter management

Řízení provozu datových center je stále složitější, a to i přes zavádění automatizované hyperkonvergované infrastruktury (HCI), nemluvě o migraci části provozu do cloudu. To je hlavní závěr nejnovějšího globálního průzkumu datových center, který každoročně provádí společnost Uptime Institute. Většina IT provozu běží stále v rámci podnikových datových centrech, a to i v případě využívání cloudových služeb, což znamená, že administrátoři musí řídit provoz přes hybridní infrastrukturu.

Navíc v poslední době se stále více využívají aplikace využívající umělou inteligenci (AI) či strojový jazyk, které mají vyšší požadavky na napájení a chlazení, protože AI spotřebuje mnohem více výpočetního výkonu. To klade zvýšené nároky na správce datových center i na dodavatele napájecích a chladících zařízení, aby byli schopni udrželi krok s nárůstem poptávky. A aby toho nebylo málo, tak je tu ještě problém s nedostatkem kvalifikovaného personálu.

Jako hlavní problémy zpráva identifikuje časté výpadky, personální problémy a nedostatečnou viditelnost veřejného cloudu. Hlavní závěry průzkumu Uptime jsou:

  • Podniky stále využívají vlastní datová centra, která tvoří základ firemního IT, přičemž se očekává, že v roce 2021 budou zahrnovat polovinu z celkového IT provozu podniku.
  • Problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v datový centrech se zhoršují. Téměř 61 % respondentů uvedlo, že mají problémy s udržením nebo náborem zaměstnanců, což je o 55 % více než v předchozím roce.
  • Velké problémy způsobují operátorům i nadále různé výpadky. Za poslední rok zaznamenala výpadek nebo závažné zhoršení IT služeb více než třetina (34%) respondentů, přičemž za poslední tři roky to bylo 50 % respondentů.
  • Desetina respondentů uvedla, že poslední významný výpadek přinesl ztráty vyšší, než 1 milion dolarů.
  • Hlavní obavy podniků, které provozují kritické aplikace, se týkají nedostatečné viditelnosti, transparentnosti a zodpovědnosti veřejných cloudových služeb. Pětina operátorů uvedla, že by pravděpodobně převedla provoz IT do veřejného cloudu, pokud umožňoval lepší viditelnost. Polovina z těch, kteří využívají cloud pro kritické aplikace, rovněž uvedla, že jim chybí lepší viditelnost.
  • Energetická efektivita datových center se za poslední dva roky mírně zhoršila. Průměrná hodnota PUE (Power Usage Effectiveness) pro rok 2019 je 1,67.
  • Rovněž stoupá počet zařízení v rámci jednoho stojanu, což znamená, že bude třeba přehodnotit strategie chlazení.
  • Nejčastější příčinou výpadků datového centra byla ztráta napájení, což zahrnovalo třetinu výpadků. 60 % respondentů uvedlo, že výpadku datového centra bylo možné předejít, pokud by byla k dispozici lepší správa procesů nebo konfigurace.

„Spolehlivost datových center se zvyšuje díky tomu, že se věnuje dostatečná pozornost napájení, infrastruktuře, konektivitě a místní IT replikaci,“ uvádí se ve zprávě Uptime. Nicméně, řešení je často velmi nákladné. Operátoři datových center zajišťují spolehlivost díky využití několika aktivních datových center, kdy alespoň dvě datová centra si navzájem replikují data. Tato metoda byla zjištěna u 40 % respondentů.

Průzkum Uptime byl prováděn během března a dubna letošního roku a zahrnoval 1100 koncových uživatelů z více než 50 zemích a zahrnoval IT manažery, vlastníky a provozovatelé datových center, a dodavatele, návrháře i konzultanty, kteří tuto službu využívají.

Zdroj: NetworkWorld

Související články

Leave a Comment