Personál největším rizikem DC

datacenter personal DCNN

Jak říká jeden ze známých citátů Paula Ehrlich: „Chybovat je lidské, ale k tomu abyste mohli dělat opravdu hloupé věci, potřebuje počítač.“ Nyní jak se zdá je opak pravdou. Spolehlivost zařízení v datových centrech významně vzrostla, ale nikoliv spolehlivost lidí, kteří je provozují. Podle nejnovější studie Uptime Institute, což je globální autorita v oblasti datových center, je lidská chyba hlavní příčinou výpadků datových center.

Průzkum společnosti Uptime Institute, který zahrnoval vyjádření tisíců IT odborníků, zjistil, že 70–75 % výpadků datových center je způsobeno lidskou chybou. A některé z nich byl velmi závažné. Více než 30 % provozovatelů IT služeb a datových center uvedlo, že výpadek způsobil „závažné zhoršení služeb“ a 10 % respondentů uvedlo, že jejich poslední incident způsobil finanční ztráty vyšší než 1 milion USD.

Podle 60 % respondentů se domnívá, že výpadkům bylo možné předejít pomocí lepší správy nebo nastavením vhodnějších procesů či konfigurací. V případě výpadků, které přinesly finanční ztráty větší než 1 milion USD, to bylo dokonce 74 % respondentů. Konečná chyba však nemusí být nutně u personálu, tvrdí Uptime, ale problém může být u správy datového centra, která selhala.

„Možná prostě existuje limit, čeho lze v rámci techniky dosáhnout, protože stále značně spoléhá na to, že lidé vykonávají mnoho nejzákladnějších a nejkritičtějších úkolů. Proto bude vždy podléhat lidské chybě, kterou nebude možné nikdy zcela eliminovat,“ uvádí Kevin Heslin, šéfredaktor Uptime Institute Journal ve svém blogu. „Rychlý průzkum problémů však naznačuje, že hlavním důvodem přetrvávání výpadků je selhání řízení – nikoliv prostá lidská chyba. Nedostatečné investice do školení, nedostatečné vynucování doporučených pracovních postupů, zastarávání postupů a podceňování významu kvalifikovaného personálu, to vše zvyšuje pravděpodobnost situací, které vedou k prostojům.“

Složitost firemní infrastruktury, zejména její distribuovaná povaha, zvyšuje riziko, že jednoduché chyby způsobí kaskádu výpadků služeb, takže společnosti si musí být vědomy, že s vyšší složitostí přichází i vyšší rizika. Pokud jde personál, varuje společnost Uptime Institute před rozšiřováním kritické IT kapacity rychleji, aniž by operátor datového centra měl dostatek kvalifikovaných pracovníků. Je třeba si uvědomit, že nedostatek personálu a dovedností bude velmi pravděpodobně negativně ovlivňovat kritický provoz datového centra.

Zdroj: NETWORKWORLD

Obrázek: macrovector / Freepik

Související články

Leave a Comment