Komfort jako v pětihvězdičkovém hotelu. Nové datové centrum TTC

DATACENTER NETWORK NEWS

ttc-teleport-logoModerní areál, nejmodernější technologie a špičkový servis, to jsou charakteristiky nového datového centra společnosti TTC TELEPORT.

Od listopadu 2015 mohou zákazníci využívat služeb jednoho z nejmodernějších datových center ve střední a východní Evropě, vzdáleného jen pár minut od centra Prahy. Konstrukce přitom zajišťuje vysokou úroveň dostupnosti na úrovni Tier III.

Význam IT systémů rychle roste snad ve všech oborech a tím rostou i nároky na jejich výpočetní výkon a správu. Tento trend se projevuje i v rostoucí poptávce po službách datových center. Celá řada firem totiž stojí před otázkou, jestli si vybudovat vlastní datové centrum nebo si pronajmout prostor v nějakém komerčním. Pro drtivou většinu firem je přitom odpověď z ekonomického hlediska jednoznačná.

Vybudování vlastního datového centra totiž znamená jednak nezanedbatelnou investici, a jednak i poměrně velkou časovou náročnost. „Malé datové centrum lze projektově připravit přibližně za půl roku. Další rok zabere stavba takového datového centra a jeho zprovoznění a zaregulování,“ odhaduje Radek Majer, výkonný ředitel ze společnosti TTC TELEPORT a dodává: „Příprava nového datového centra, které se pro zákazníky otevřelo v listopadu, trvala přibližně 5 let a vyžádala si investici několika set miliínů korun.“

Společnost TTC TELEPORT postavila své nové datové centrum v areálu na Sazečské ulici v Praze 10. Jde o prostor nepříliš vzdálený od stávajícího datového centra této společnosti v Tiskařské ulici a dobře dostupný veřejnou dopravou z centra města. Nové datové centrum se rozkládá na celkové ploše 8 tisíc metrů čtverečních (z toho celá polovina je určena pro umístění zákaznických zařízení), v případě, že bude zájem zákazníků nadále růst, má TTC TELEPORT další prostory pro rozšiřování. „Kapacita našeho datového centra v Tiskařské ulici byla již delší dobu téměř vyčerpána, dokonce jsme museli i některé zákazníky odmítat. Kapacita nově otevřeného datového centra se začíná postupně plnit,“ uvádí Radek Majer.

Jako luxusní hotel

Už při samotném příjezdu do datového centra možná zákazník zapochybuje, jestli se neblíží k některému ze špičkových hotelů. Dojem přetrvá dokonce i uvnitř, vstupy do jednotlivých sálů, v nichž jsou osazeny racky pro umístění serverů, jsou totiž označeny svítícími čísly a vstup dovnitř zajišťuje přiložení čipu (na přání zákazníka může být přidán například biometrický zámek či jiný způsob autorizace vstupu). Ve všech prostorech je samozřejmě dbáno na vysokou úroveň čistoty a samozřejmostí je absolutní zákaz kouření v celém areálu.

V prostorech datového centra se při plné kapacitě bude nacházet celkem až 34 sálů. V každém z nich budou k dispozici uzavřené studené nebo teplé uličky, podle volby zákazníka. V některých sálech jsou již připravené rackové skříně značek Conteg a Rittal, totéž platí o chlazení a dalších komponentech. Celé centrum je ovšem budováno jako strikně technologicky neutrální, záleží tedy zcela na přání zákazníka a firma TTC TELEPORT je schopna zajistit vybavení sálů prakticky libovolnými komponenty. Stejně tak si může zákazník přesně nastavit například úroveň zabezpečení, chlazení, kapacitu napájení a tak podobně.

„Jsme typické carrier neutral kolokační datové centrum,“ vysvětluje Radek Majer a pokračuje: „To znamená, že zákazníkům nabízíme především prostor, zajišťujeme chlazení, napájení a monitorování prostoru. Samotný hardware si již zákazníci dodávají sami. I proto se snažíme fungovat spíše na velkoobchodní bázi. To znamená, že naši typičtí zákazníci si od nás pronajímají celé racky. Tím ale nechci říci, že by služeb našeho datového centra nemohly využívat i menší firmy, ty se totiž mohou obrátit přímo na naše zákazníky a umístit k nám třeba byť jen jediný server do jejich pronajatého prostoru.“

Bezpečnost především

Snad jen mnohem vyšší úroveň ostrahy naznačí, že se o obyčejný hotel nejedná. Kolem celého areálu jsou několik metrů vysoké ploty, které jsou nepřetržitě strážené infra závorami. Na bezpečnost také dohlíží 83 kamer i velké množství různých typů čidel. Samotné datové centrum v současnosti prochází certifikačním procesem u Uptime Institute na úroveň Tier III. Stavební prvky datového centra jsou certifikovány dle standardu NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) na úroveň RC3 a RC4. Na přání zákazníka lze bezpečnost jednotlivých sálů zvýšit. „Náš přístupový a zabezpečovací systém obdržel prověření na stupeň tajné, přístupové prvky jsou ve standardu důvěrné, vyhrazené případně tajné,“ vysvětluje Radek Majer a upozorňuje, že ačkoli jednotlivé vnitřní příčky vypadají na první pohled jako obyčejný sádrokarton, ve skutečnosti jde o speciální materiál vyztužený kevlarovými vlákny, který odolá i poměrně masivnímu fyzickému útoku. Než by se případný útočník dostal k rackům se servery zákazníků, musel by překonat 9 úrovní bezpečnostních bariér.

Pro pohyb po datovém centru musí být každý návštěvník vybaven speciálním čipem a PINem. Ten přitom obdrží při vstupu do budovy po autorizaci a i v případech, kdy by jej při odchodu zapomněl vrátit, čip je deaktivován po odchodu z areálu. „Čip samozřejmě umožní otevřít jen jediné dveře konkrétního sálu, do kterého má daná osoba přístup. Pokud by se pokusil návštěvník autorizovat na nesprávných místech, bude okamžitě informováno naše dohledové centrum, které může přijmout příslušná opatření,“ uvádí Radek Majer.

Správa oprávnění je přitom pro zákazníky velmi pohodlná, mají k dispozici vzdálený systém, který jim umožní definovat osoby autorizované pro přístup do datového centra a to dokonce včetně časového nebo frekvenčního omezení tohoto vstupu. Informace jsou aktualizovány téměř v reálném čase, takže i v případech, kdy je potřeba zajistit například rychlý přístup pro technika dodavatele, než příslušná osoba dorazí na vrátnici datového centra, budou její autorizační údaje v systému zaneseny. „Na přání zákazníka jsme schopni samozřejmě dodat také přesné statistiky o přístupech k jeho rackům, zákazník si tak může docela snadno ověřit nejen to, kdo k jeho zařízením přistupuje, ale i jak je tam dlouho. Klidně si tak může ověřit, jestli pověřený technik místo práce nešel někam na kávu či jinde,“ říká s lehkou nadsázkou a úsměvem Radek Majer.

Více než dostatečné připojení

Pochopitelně jedním z klíčových prvků každého datového centra je dostatečně spolehlivý a kapacitní zdroj elektrické energie. V tomto směru neponechala společnost TTC TELEPORT rozhodně nic náhodě. Dva vyhrazené kabely vysokého napětí 22 kV přivádějí elektřinu ze dvou na sobě nezávislých měníren na okrajích Prahy, které pracují s napětím 110 kV a 220 kV. Tyto kabely jsou přivedeny do vlastní rozpínací stanice, která je schopna přívody mezi sebou přepnout do 5 sekund. Podobně spolehlivé přívody elektřiny má v Praze již jen Pražský Hrad a Česká televize.

Z rozpínací stanice vedou energii dva kabely o kapacitě 10 MW do vysokonapěťové rozvodny, odkud jsou napájeny transformátory. Těch je k dispozici celkem deset, přičemž fungují v režimu 8 + 1, desátý je určen pouze pro administrativní část datového centra. Transformátory následně dodávají energii do devíti elektrických rozvoden (opět 8 + 1). Každá rozvodna je přitom vybavena vlastním dieselagregátem a také záložními zdroji energie (UPS). Také v tomto případě dochází k redundanci zdrojů.

V režimu osmi výkonných a jedné záložní jsou konstruovány také chladicí jednotky, přičemž každý blok je kromě kompresorového chilleru doplněn také velkým suchým chladičem. Systém dokáže fungovat v režimu freecooling až do vysokých venkovních teplot. Navíc je navržen tak, aby bylo možné využít odpadního tepla pro vytápění administrativní budovy, která je součástí areálu.

„Všechny systémy v našem datovém centru jsou postaveny tak, abychom byli schopni zajistit dostupnost blížící se stu procent,“ vysvětluje Radek Majer. „Zjednodušeně by se dalo říci, že uvnitř našeho datového centra je osm datových center, které jsou na sobě vzájemně nezávislé a deváté může ´zaskočit´ za kterékoli z nich. Podobný princip používáme i u dalších provozních systémů,“ uvádí Radek Majer.

Optika až k rackům

Druhým nezbytným pilířem každého datového centra je pochopitelně také datová konektivita. Ani v tomto směru neponechala společnost TTC TELEPORT při stavbě svého datového centra nic náhodě. Prostor je vybaven dvěma vstupy pro optické kabely a zařízením pro propojení optických tras. To znamená, že přivést optickou linku do datového centra je pro operátory velmi jednoduché a rychlé. Připravené kabelové kolektory a trasy pak zajistí bezproblémové dovedení optického linky až ke konkrétním rackům.

„Zavedení optické linky může u některých jiných provozovatelů trvat i řadu dní popř. týdnů,“ říká Radek Majer a pokračuje: „Díky způsobu, jakým je u nás s optikou pracováno je to v našem případě otázka spíše několika desítek minut. Propojení je možné realizovat v jednom ze dvou nezávislých Meet Me Room.“ Zdvojené je také propojení se stávajícím datovým centrem v Tiskařské ulici.

Přesný přehled

O veškerém dění v datovém centru může mít zákazník přehled bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. Nejde samozřejmě jen o monitorování přístupů, ale komplexní informace o fungování veškerých technologiích datového centra a o prostředí v jednotlivých skříních. Každá racková skříň je monitorován na sedmi místech, v budově je více jak 5 tisíc teplotních čidel a monitorovací systém dokáže celkem vygenerovat až milion provozních stavů za sekundu.

„Zákazník se tak může vzdáleně podívat nejen na to, jestli jsou jeho servery dostatečné chlazeny, ale i na to, jakou mají aktuální spotřebu elektrické energie nebo  jestli jsou dveře do racků otevřené či zavřené“ uzavírá Radek Majer.

Související články

Leave a Comment