Kolokace klíčem ke snížení ekologické stopy

datacenter colocation

Téměř pro každou společnosti je důležitým aspektem udržitelnost, což zahrnuje také odpovědnost za životní prostředí, která je nezbytnou součástí cílů společensky prospěšného podnikání a pozitivního vnímání značky. Podle různých studií považuje udržitelnost za jednu ze svých nejdůležitějších obchodních priorit přes 70 % společností.

Pokud uvažujeme udržitelnost prvním, co člověka napadne je snížení vaší ekologické stopy prostřednictvím využití obnovitelných zdrojů energie. Než je však tohoto cíle možné dosáhnout z dlouhodobého hlediska, je třeba zvážit, jaké jsou možnosti stávajících zdrojů. Například pomocí outsourcingu služeb datových center lze zefektivnit provozní činnosti podniku a snížit množství využívané energie a zdrojů. Zde jsou tři hlavní přínosy, které kolokace přináší, aby se vaše firma stala udržitelnější a efektivnější.

Optimalizujte prostory

Provoz vlastního datového centra je pro společnost z hlediska udržitelnosti většinou nevýhodné. Je to proto, že kancelářská budova, kde sídlíte, obvykle nebyla navržena speciálně pro udržitelné řízení vaší kritické IT infrastruktury. Pokud svá IT zařízení umístíte do objektů, které jsou postaveny speciálně pro správu dat, můžete výrazně ušetřit prostoty, které využíváte. Mimoto můžete rovněž snížit investiční a provozní výdaje.

Optimalizujte náklady

Jak často je třeba provádět údržbu vybavení datového centra? Plýtváte cennými finančními prostředky, které lze určitě využít efektivněji. Externí datová centra mají výhodu centralizované údržby, takže ušetření finanční prostředky můžete použít pro IT projekty, které mají pro vaše podnikání skutečnou hodnotu, ať již jde o vývoj nových aplikací nebo přidání nových funkcí k těm stávajících.

Optimalizujte energetickou účinnost

Jednou hlavních nevýhod vlastního datového centra je neschopnost optimalizovat spotřebu energie. Vaše kancelářská budova není většinou navržena tak, aby vám tyto informace poskytla, takže je velmi pravděpodobné, že zbytečně spotřebujete příliš mnoho energie, i když ji nemůžete změřit. Navíc IT infrastruktura musí být zajištěna proti případným výpadkům energie, což vyžaduje poměrně vysoké náklady. Outsourcingem správy datového centra se těchto starostí zbavíte.

Správně navržené a řízené datové centrum je schopné optimálně škálovat vaše využívání IT prostředků a poskytuje relevantní informace o tom, jak funguje vaše infrastruktura nebo hostovaná služba. Ještě důležitější je, že platíte pouze za to, co skutečně využíváte, takže můžete řešení přizpůsobit tak, aby vyhovovalo měnícím se obchodním potřebám.

Díky outsourcingu činností vašeho datového centra bude vaše společnost efektivnější a udržitelnější, navíc získáte lepší připojení ke cloudu s nižší latencí a mnohem vyšší úrovní zabezpečení. Přesun systémů do cloudu ještě více posílí vaši udržitelnost, protože to sníží vaši ekologickou stopu díky hostování více IT služeb ve vysoce energeticky účinných datových centrech.

Pokud jste menší společnost, množství spotřebované energie nemusí mít významný dopad, nicméně i tyto malé změny mohou být součástí širšího posunu k udržitelné energii. V případě větších společností je však údržba interního datového centra poměrně složitou a finančně náročnou záležitostí. Pokud využijete službu kolokace a umístíte svá IT zařízení do specializovaného prostředí externího datového centra, budete využívat (nebo platit) jenom tolik prostoru a energie, kolik skutečně potřebujete.

Zdroj: Datacenter.com

Související články

One Thought to “Kolokace klíčem ke snížení ekologické stopy”

  1. […] kolokace oznámil, že ICE03, třetí zařízení společnosti na Islandu, zahájilo provoz 12. […]

Leave a Comment