Kam směřují datová centra

Pulsant data center

Datová centra se za posledních několik let příliš neměnila. Byly sice vyvinuty nové přístupy pro chlazení a zajištění odolnosti, ale v jádru zůstávají datová centra podstatě stejná. Díky rostoucí popularitě cloud computingu byl zaznamenán určitý pomalý pokles využívání služeb datových center, na základě čehož mnoho analytiků predikuje zánik datových center.

Během posledních 18 měsíců však došlo k významnému zvýšení poptávky po službách datových center. Podle výzkumné společnosti Technavio se v příštích čtyřech letech v oblasti globálního trhu služeb datových center očekává CAGR ve výši 17 %, což odpovídá nárůstu o 284,44 miliard USD.

Hlavní hnací silou rostoucí poptávky je bezpochyby silný nárůst generovaných dat, což následně vyžaduje jejich zpracování a uložení. Je pro představu, je nutné si uvědomit, že během příštích šesti let se objem generovaných dat zvýší o 61 %. Pokud bychom to měly vyjádřit v počtu bajtů, tak do roku 2025 představuje 175 zettabajtů čili 175 × 1021 bajtů.

Přímým důsledkem rychlého rozvoje Internetu věcí (IoT) je rostoucí počet zařízení připojených k internetu a nástup nových technologií jako 5G. Zvyšuje se rovněž povědomí o tom, jaké možnosti se využitím těchto dat různým organizacím nabízí, ať již jde o chování spotřebitelů, shromažďování údajů o pacientech pro zajištění lepší diagnostiky a péče či monitorování prostředí, jako je kritická infrastruktura.

Tato data organizace obvykle potřebují někde shromažďovat, zpracovávat a ukládat, přičemž datová centra jsou přirozeným řešením. I když mnoho společností ze stejného důvodu začalo využívat veřejný cloud, je důležité si uvědomit, že přestože cloud přináší z hlediska podnikání velké výhody, není nutně řešením všech problémů. To platí zejména v případě, kdy jsou požadovány data a poznatky v reálném čase.

Datové centrum nebo cloud?

Datové centrum je výhodnější než cloud, zejména pokud jde o výkonnost, dodržování pravidel a předpisů a náklady. Jsou také lepší z hlediska fungování analytických nástrojů v reálném času. Například kritická obchodní data, které se shromažďují u zdroje a zpracovávají se z nich různé přehledy, musí k dispozici neustále bez a prodlení. Datová centra, která jsou v blízkosti zdrojů dat, odstraňují problémy s latencí a výkonem a určitě jsou praktičtější než používání cloudu.

Totéž lze říci, pokud jde o náklady. Dostat data do cloudu je snadné a levné. Pokud však jde o zpracování dat, které vyžaduje využití výpočetního výkonu a poskytování výsledných datových souborů a náhledů z cloudu, náklady začnou výrazně stoupat. V případě datového centra jsou tyto náklady fixní a předvídatelné. Platíte za připojení a výkon, nevznikají žádné další náklady na základě množství dat, která přichází nebo odchází.

Organizace většinou kladou velký důraz na dodržování předpisů a regulační požadavky na místa, kde jsou data ukládána a zpracovávána. Kromě otázek ohledně zajištění datové suverenity musí mnoho podniků, které podnikají silně regulovaných odvětvích vědět, kde jsou jejich data fyzicky umístěna. To v případě cloudu nemusí být vždy možné, naopak pomocí služeb datových center je to poměrně snadné.

Datová centra se vyvíjí

S rostoucí poptávkou po zpracování dat v reálném čase, které probíhá blízko zdrojů dat, se zvyšuje role datového centra, což potvrzují i různé průzkumy trhu. To ovšem neznamená, že datové centrum zůstane stále stejné. Spíše jde o to, že jednoduché datové centrum musí postupně vyvíjet tak, aby bylo schopno držet krok s rostoucí poptávkou a umožnit organizacím využít obrovské příležitosti, která získaná data nabízejí. To zahrnuje např. dodatečné vybavení stávajících datových center, aby byla schopna ukládat a rychleji zpracovávat stále rostoucí objem příchozích dat, zajištění výkonnějšího připojení k internetu nebo modernizaci napájení starších zařízení nebo těch, které zajišťují kritické funkce.

Již se začínáme setkávat s poskytovateli datových center, kteří přizpůsobují své komerční modely tak, aby byli flexibilnější, pokud jde o délku smlouvy a nabízené služby. Obchodní model kolokace se mění.

Díky IoT a edge computing lze v delším časovém horizontu očekávat, že se změní způsob, jakým jsou datová centra budována z hlediska mechanických a elektrických požadavků a také z hlediska jejich výstavby. Datové centra příští generace by měla splňovat potřebu být blíže ke zdrojům dat nebo usnadnit přenos dat a zároveň organizacím poskytnout komerčně flexibilní možnosti.

Nárůst dat nezpomaluje a pravděpodobně se ještě nějakou dobu nezastaví. To je prostě přirozený důsledek vývoje technologií a snaha organizací poskytovat zákazníkům stále lepší služby a zvyšovat své příjmy. V budoucnu bude jistě existovat řada způsobů, jak toho podniky budou moci dosáhnout a datové centrum nové generace při tom bude hrát významnou roli.

Marion Stewart, Pulsant

Zdroj: Data Centre Review

Související články

Leave a Comment