Jedno z nejmodernějších datacenter ve střední Evropě je jako nedobytná pevnost

Serverovna-s-racky-ServerPark

Špičkové datacentrum musí splňovat řadu bezpečnostně technologických aspektů. Jaké to jsou se dozvíte níže, kde můžete nahlédnout do útrob jednoho z největších datacenter v ČR.

Datové centrum ServerPark je postaveno jako nedobytná pevnost s několika bezpečnostními zónami, vysokým plotem s ostnatým drátem a kamerovým systémem. Obvodové zdi jsou tvořeny patnáct centimetrů tlustými železobetonovými stěnami, všechny dveře jsou bezpečnostní a pancéřové. Stropy, podlahy i zdi jsou navíc protkány větším množstvím železobetonové výztuže pro vyšší odolnost před atmosférickou elektřinou.

Bezpečná lokalita

Pro bezpečnost datového centra je bezesporu podstatná lokalita. Společnost VSHosting věnovala výběru vhodného pozemku pro své datacentrum ServerPark více než rok. Jako nejvhodnější nakonec zvolila průmyslovou oblast v pražské Hostivaři. Jedná se o lokalitu s dostupností velkého množství elektrické energie a páteřních optických sítí většiny operátorů, nehrozí zde záplavy ani jiná rizika z okolních budov (jelikož zde prakticky žádné jiné budou nejsou). Do datacentra jsou přivedeny tři vlastní optické trasy, takže tzv. fibercut neohrozí provoz.

Zabezpečení dodávky elektrické energie

Dvě stavebně a požárně oddělené nezávislé trafostanice, které jsou pro maximální bezpečnost umístěny mimo budovu datacentra, umožňují řídit provozní riziko až na samotnou dodávku vysokého napětí. Tři motorgenerátory, všechny o výkonu 750 kW při maximálním 75% zatížení s nezávislými a oddělenými přívody do budovy, odpovídají požadavku pro provoz bez omezení. Při výpadku proudu z veřejné sítě přebírají plný provoz do 30 vteřin, po které udržují napájení datacentra včetně chlazení UPS. Pro maximální provoz jsou generátory záměrně od dvou různých výrobců a s různými motory. Režim provozu generátorů je 2N+1, přičemž minimální požadavek Tier IV jsou 2N (Tier IV je technologický standard, který dokládá maximální zabezpečení datacentra s dostupností 99,99 % Datacentra certifikovaná Tier IV jsou plně redundantní, co se týká elektrických okruhů, chlazení a sítě a jejich architektura odolá i nejvážnějším technickým incidentům, aniž by byla jakkoli ovlivněna dostupnost klientských serverů).

Útroby datacentra – rozvodny, UPS, či chladící jednotky

Nejkritičtější částí ServerParku jsou rozvodny, které jsou plně automatizovány a dokáží se poprat až se třemi poruchami souběžně bez vlivu na provoz datacentra. Veškeré prvky v rozvodnách jsou v minimální redundanci 2N, některé dokonce ve 2N+1. Jako jedno z mála datacenter ServerPark navíc udržuje skladem všechny silové prvky.

Další nezbytnou součástí jsou UPS (zdroje nepřetržitého napájení), které udržují v chodu servery i chlazení v případě výpadku elektrického napájení do doby, než naběhnou generátory. UPS jsou dimenzovány na minimálně 30 minut (aktuálně udržují energii na více než jednu hodinu). UPS jsou provozovány dokonce v režimu 2N+2 a výrazně překračují požadavky stanovené certifikací Tier IV. Každá UPS disponuje třemi vlastními sadami baterií.

Český unikát v oblasti zálohy chlazení prostřednictvím UPS

Nutností datacenter je dostatečné chlazení. ServerPark disponuje dvěma nezávislými strojovnami, které jsou provozovány v režimu 2N. Datový sál tedy chladí dvojnásobný počet klimatizačních jednotek, než je nutné pro základní provoz. Chlazení datacentra včetně kompresorů je navíc zálohováno vlastním systémem UPS, což je český unikát. Každá klimatizační jednotka je napájena ze dvou nezávislých napájecích větví s automatickým přepnutím. Datacentrum používá dlouhodobě ověřenou a spolehlivou technologii chlazení s efektivní regulací pomocí invertoru.

V datovém sále není prakticky žádná jiná než IT technologie. Servery jsou napájeny ze dvou zdrojů. Na datovém sále můžeme vidět i bomby s automatickým hašením.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články