Globální investice do datových center se v roce 2021 více než zdvojnásobily

Global data centre project transactions

Celkové investice do globální infrastruktury datových center se v loňském roce více než zdvojnásobily, a to z 24,4 miliardy amerických dolarů v roce 2020 na 59,5 miliardy amerických dolarů v roce 2021. Celkový počet transakcí s datovými centry se ve stejném období zvýšil o 64 %, z 69 v roce 2020 na 117 v roce 2021, uvádí studie globální advokátní kanceláře DLA Piper s názvem “Raketový vzestup datového centra: Klíčové faktory globální poptávky” (v angličtině: ‘The meteoric rise of the data centre: Key drivers behind global demand’). Studie zpracovává odpovědi u více než 100 vedoucích pracovníků z firem v oblasti infrastruktury, kapitálového a úvěrového financování a vývojářů datových center z celého světa a navazuje na studii provedenou v roce 2020.

Očekává se, že tento mimořádný růst bude pokračovat i v letošním roce. Již za uplynulých pět měsíců tohoto roku se uskutečnilo 41 transakcí v hodnotě 21,3 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o více než 100 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. 45 % developerů, 56 % poskytovatelů úvěrů a 67 % kapitálových investorů plánuje v příštích 24 měsících investovat do čtyř a více projektů datových center; oproti 10 %, 27 %, resp. 37 %, kteří investovali do čtyř a více datových center v uplynulých 24 měsících. Rekordní poptávka po datových centrech je způsobena růstem technologických gigantů, jako jsou Facebook, Google a Microsoft, jež prosperují v souvislosti s přechodem na cloudové služby, který sám o sobě eskaloval v důsledku pandemie.

Přestože investice do datových center v současnosti směřují především do USA a Západní Evropy, očekává se, že větší rozšíření datových center se nevyhne ani České republice a celému regionu Střední a východní Evropy. „I přes náročné stavební požadavky se výstavba nových budov datových center objevuje jako atraktivní investiční příležitost zaručující ziskovost převyšující investice do například v tuzemsku velmi populární logistiky. Otázkou nyní ale je, jak výstavbu datových center ovlivní raketový růst cen energií, energetická bezpečnost, ale i celková bezpečnostní situace v našem regionu,“ říká David Padyšák, vedoucí nemovitostní praxe pražské kanceláře DLA Piper.

Právě energetická bezpečnost je stále častěji považována za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících investice do datových center. Podle průzkumu by 90 % kapitálových investorů, 89 % developerů a 85 % poskytovatelů úvěrů by zaplatilo raději vyšší cenu za investici do lokality s dobrým a nákladově efektivním zásobováním energií. Celosvětové ceny plynu a elektřiny v posledních 12 měsících prudce vzrostly, což má velký dopad na provozní náklady datových center. Podle průzkumu jsou vrcholoví manažeři v Asijsko-pacifickém regionu nejčastěji ochotni zaplatit více za energetickou bezpečnost, a to 98 %, zatímco v Evropě je to 82 % a v USA 80 %.

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje investice do datových center, je ESG. Téměř všichni vrcholoví manažeři (94 %) tvrdí, že v posledních 24 měsících se zvýšila kontrola a náležitá péče v souvislosti s otázkami ESG, a to natolik, že 75 % poskytovatelů úvěrů a kapitálových investorů a 70 % developerů by zaplatilo vyšší cenu za investici do lokality s velmi dobrými až vynikajícími referencemi ESG.

Úroveň závazku vůči ESG se však v jednotlivých regionech liší: 84 % subjektů v Evropě a 80 % subjektů v USA je ochotno zaplatit více za místo s velmi dobrými až vynikajícími referencemi ESG, zatímco v Asii je to jen 56 % subjektů. Zvýšený význam ESG v Evropě a Severní Americe odráží regulační požadavky a iniciativy vedené průmyslem, jako je Pakt o klimaticky neutrálních datových centrech, který byl spuštěn v lednu 2021. Tato dohoda stanovila cíl dosáhnout klimatické neutrality v sektoru evropských datových center do roku 2030.

Anthony Day, globální spolupředseda praxe pro technologie v DLA Piper, k výsledkům průzkumu uvedl: „Naše zpráva odhaluje rekordní množství investic do datových center, které jsou poháněny přechodem na cloudové služby. Dosavadní investice za rok 2022 byly více než dvojnásobné oproti stejnému období v roce 2021. Datová centra jsou energeticky náročná, a proto rostoucí ceny energií a otázka bezpečnosti dodávek energií hrají stále důležitější roli v rozhodovacím procesu investorů, kde a jakým způsobem budou centra dále budována. Energeticky úsporné datové centrum je pro zákazníky atraktivní a snáze se komercializuje, a pokud je používaná obnovitelná energie, stává se z hlediska ESG ještě atraktivnější nabídkou, zejména pro vrcholové manažery v Evropě a Severní Americe.“

TZ

Související články

Leave a Comment