Co by měli CIO vědět o budoucnosti datových center

Future Of Data Centers

Podnikové IT systémy jsou stále častěji nasazovány v hybridní architektuře, přičemž individuální aplikace musí bez problémů fungovat na jakékoliv platformě, ať jde o areál podniku nebo vzdálenou lokalitu, veřejný nebo privátní cloud, anebo vlastní aplikace či aplikace třetích stran. Vzhledem k tomu, že mnoho společnosti směřuje k tomuto scénáři, je důležité, aby jejich datová centra byla plně propojena a byla co nejflexibilnější.

„To organizacím umožní připojit se tam, kam potřebují a kdy to potřebují, ať už se to týká síťových operátorů, vlastních partnerů nebo zákazníků, poskytovatelů aplikací nebo cloudových služeb mimo datová centra,“ říká Drew Leonard, viceprezident společnosti CenturyLink. „To znamená připojení domácích kanceláří, připojení dalších poskytovatelů datových center, připojení interních datových center a připojení k různým poskytovatelům cloudu prostřednictvím různých sítí a vlastních síťových konfigurací.“

Klíčovým požadavkem pro budoucnost je flexibilita. „Svět se rychle mění a zákazníci potřebují vyrovnávat provozní zatížení mezi kolokací a cloudem,“ říká Leonard. „Zákazníci společnosti CenturyLink již požadují větší flexibilitu v rámci svých smluv. Maximální úroveň flexibility vám umožní dynamicky přesouvat provozní zatížení mezi dostupnými zdroji, a to nejen v rámci jednoho datového centra, ale v rámci více datových center.“

Pro zajištění flexibility by podniky měly podle Kelly Morgan, ředitele Research 451, vyhodnotit dvě kategorie propojení. „Všechny tyto aktivity znamenají, že datová centra budou v budoucnosti schopny nabídnout mnohem více možností z hlediska síťového připojení a přístupu k poskytovatelům cloudu a SaaS. A co víc, mnoho společností chce ušetřit čas potřebný k řízení všech těchto různých dodavatelů.“

Podle Research 451 stále více datových center nabízí software pro správu, který zákazníkům umožňuje vidět a řídit všechny tyto různé části. Tento software dovoluje podnikům např. směrovat provozní zatížení či zjistit kolik energie a přenosové kapacity spotřebuje.

„Z dlouhodobého hlediska to podnikům umožní zefektivnit způsob využívání těchto zdrojů,“ říká Morgan. „Pomůže jim kompletně vidět a spravovat celý hybridní IT hardware a software jako jeden systém. Zatím jsme sice ještě tak daleko nedospěli, ale je to cesta, kterou se oblast datových center snaží jít.“

Zdroj: Data Center Talk

Související články

Leave a Comment