Český superpočítač Salomon končí

Český superpočítač Salomon končí

Český superpočítač Salomon definitivně opouští datový sál IT4Innovations národního superpočítačového centra, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. V době spuštění obsadil 40. příčku mezi pětistovkou nejvýkonnějších superpočítačů světa a za dobu provozu na něm bylo spuštěno více než 8,7 miliónů výpočetních úloh v rámci 1 085 výzkumných projektů například z oblasti materiálových věd, biověd či inženýrství. Tyto úlohy spotřebovaly celkem 1 024 miliónů jádrohodin výpočetního času.

I přesto, že Salomon dopočítal svou poslední úlohu 13. prosince 2021, do pomyslného křemíkového nebe odchází až nyní. „Vzhledem k výši pořizovacích nákladů, které činily 270 milionů Kč, bylo jeho vyřazení z majetku univerzity administrativně velmi náročné. Určitě se nabízí otázka, zda nemohl být i nadále využíván. Odpověď je jednoduchá – superpočítače totiž stejně jako jakékoliv jiné IT technologie velice rychle zastarávají a jejich provoz se oproti novým již nevyplácí. Navíc se u šest let starých zařízení ani nedá zajistit jejich servis a náhradní díly,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations.

Co bude se superpočítačem nyní? Salomon byl prodán holandské firmě a s největší pravděpodobností bude z nějaké části repasován. Příjem pokryje přibližně náklady spojené s vyřazením superpočítače Salomon z provozu, odvoz a částečnou likvidaci. Mezi tyto náklady patří například odpojení od chlazení, znalecký posudek pro určení odkupní ceny, likvidace disků obsahujících citlivá data, především výzkumné projekty uživatelů. Výzkumných projektů bylo za dobu provozu Salomonu v období 15. září 2015 až 13. prosince 2021 celkově 1 085, spotřebovaly celkem 1 024 miliónů jádrohodin výpočetního času a bylo v rámci nich spuštěno více než 8,7 miliónů výpočetních úloh.

Velmi malá část superpočítače zůstává i nadále v IT4Innovations. Zejména se jedná o racky, které jsou využívány pro komplementární systémy či archivní úložiště. IT4Innovations totiž v nich provozuje menší komplementární systémy, které představují nastupující, netradiční nebo úzce specializované hardwarové architektury. Díky komplementárním systémům jsou uživatelé schopni zkoušet hardwarově specifické programové modely, knihovny a nástroje pro vývoj aplikací. „S nadsázkou by se tedy dalo říci, že superpočítač Salomon bude české vědecké obci sloužit i nadále,“ dodává Vít Vondrák.

Zdroj: Národní superpočítačové centrum

Související články

Leave a Comment