Neztrácejte své IT z dohledu. Ani v datovém centru

ttc-teleport-logoPřesun části síťové infrastruktury a případně její virtualizace je pro rostoucí počet firem dnes jednoznačnou volbou. Jasně je to vidět na poptávce po službách kolokačních datových center. Přes všechny výhody, které toto řešení přináší, existuje samozřejmě i několik nevýhod. Jednou z nich je částečná ztráta kontroly nad fyzickými podmínkami, v nichž se hardware nachází. Tedy alespoň v případě, že jste nezvolili datové centrum TTC TELEPORT. Pak totiž máte přehled možná lepší, než o vlastní serverovně. Stačí jen kliknout.

S rostoucím výpočetním výkonem serverů a rychlosti připojení, roste také popularita datových center. Týká se to i těch kolokačních, po jejichž nabídce obvykle sahají firmy, které s úplným přechodem ke cloudu přece jen ještě váhají. Nicméně ukazuje se, že – snad s výjimkou těch největších korporací – stavba vlastního datového centra je tak nákladnou investicí, že se v podstatě nemůže vyplatit. Do kolokačního datového centra stačí přivézt vlastní hardware a může se startovat.

Aby se server nepotil

Drobnou komplikací by se mohl zdát dohled. Přece jen, datové centrum je obvykle geograficky odděleno od sídla firmy. Pokud potřebuje administrátor získat informace o tom, v jakém stavu hardware je, znamená to pro něj obvykle cestování. I v tomto směru se už ale situace mění, nabídka senzorů schopných sdílet naměřená data třeba přes internet rychle roste. Toho samozřejmě využívají provozovatelé datových center k tomu, aby sledovali stav uvnitř svých lokalit. Odsud už je pak přirozeně krátká cesta k nápadu, nabídnout něco takového zákazníkům jako službu.

Přesně touto cestou se vydala společnost TTC TELEPORT. Ta všem zákazníkům ve svých datových centrech nabízí platformu, které jim umožní udržet si dokonalý přehled o podmínkách, ve kterých se jejich hardware či další zařízení nachází. Zákazníci tak mají k dispozici stejná data, jako dohledové pracoviště datového centra. To znamená, že v případě jakýchkoli problémů jsou schopni okamžitě reagovat a zjednat nápravu, nebo dokonce problémům předcházet. Pokud se ukáže, že například některý z ventilátorů zpomaluje či vypadává, může okamžitě vyslat technika a zajistit jeho výměnu.

Vše graficky

Data ze senzorů se dají zobrazit v zákaznickém rozhraní v grafické formě. Zákazníci tak na první pohled vidí, vše důležité. Kromě informací o teplotě, spotřebě energie, stavu baterií či UPS jsou k dispozici i data o otevření racku či uličky, a to včetně historie. Snadno lze tak monitorovat i fyzický přístup k zařízení. Kromě toho dává TTC TELEPORT k dispozici i data o teplotách a tlacích v kompresorech, množství oleje v motorových generátorech a mnoho dalších. Zkrátka na jediné kliknutí mají zákazníci přehled takřka dokonalý.

 

Související články

Leave a Comment