Mezinárodní den datových center

International Data Center Day

První Mezinárodní den datových center proběhne 29. října a jeho cílem zvýšit povědomí o odvětví datových center a inspirovat další generaci talentovaných lidí. Tato akci iniciovala nezisková organizace 7×24 Exchange International a jde o další z řady snah jak řešit problém nedostatku pracovníků pro datová centra a infrastrukturu cloud computingu.

„Mezinárodní den datových center by měl být oslavou odvětví datových center a misí jak získat pracovníky pro kritické profese,“ uvedla marketingová manažerka společnosti Caterpillar. „Naším cílem je zvýšit povědomí o odvětví datových center a představit profese, které jsou nezbytné pro zajištění provozu nyní i v budoucnosti. Ukázkou toho, jak datová centra mění náš každodenní život a jaké kariérní příležitosti nabízí, pomáháme zajistit budoucnost tohoto odvětví.“

Akce je naplánovaná na 29. října, kdy se bude konat každoroční konference 7×24 Exchange Fall Conference, přičemž cílem je oslovit budoucí generace a zajistit kvalifikované pracovní síly pro budoucnost a také zlepšila veřejný obraz datových center. Hlavní cíle akce zahrnují:

  • Poskytnout prostředky pro vzdělávání lidí, co jsou datová centra a jak fungují.
  • Ilustrovat význam odvětví datových center pro náš každodenní život.
  • Ukázat možnosti profesionální kariéry v datovém centru.
  • Vytvořit více příležitostí pro firmy, které se zabývají náborem budoucích zaměstnanců.

Hledání kvalitních zaměstnanců se stává velkou výzvou a v nadcházejících letech bude tento problém ještě gradovat. Například web Data Center Frontier Jobs (ve spolupráci s Pkaza Critical Facilities Recruiting) představuje současné příležitosti pro profesionály v datových centrech. Tato opatření však mohou poskytnout pouze krátkodobá řešení personálních problémů v datových centrech. Dlouhodobé řešení bude vyžadovat zvýšení informovanosti ve školách.

7×24 Exchange International vyzývá provozovatelé datových center, aby jako součást Mezinárodního dne datových center připravili pro skupiny studentů prohlídky svých datových center a ukázali, co to datové centrum je a jak funguje. 7×24 Exchange také připravili vzdělávací prezentaci s názvem „Co je datové centrum?“, která studentům ukáže co to datové centrum je a jakým způsobem zajišťuje internetový obsah.

„Tuto prezentaci jsme vytvořili tak, aby studentům, učitelům i rodičům ukázala, co to jsou datová centra a jak důležité je v nich pracovat a zjišťovat naše každodenní životy,“ uvedla Aheli Purkayastha, produktová manažerka v Purkay Labs.

Zdroj: Data Center Frontier

Související články

Leave a Comment