Ve VŠB spouští nový superpočítač Barbora

Barbora supercomputer

Dnes 2. října byl v IT4Innovations národním superpočítačovém centru VŠB – Technické univerzity Ostrava slavnostně uveden do provozu nový superpočítač. Rozšířil tak rodinu superpočítačů instalovaných v tomto centru. V rámci vyhlášené soutěže mu bylo vybráno jméno Barbora.

Barbora super computerVe středu 2. října se v IT4Innovations uskutečnil slavnostní ceremoniál ke spuštění nového superpočítače. Slavnostního spuštění se mimo jiné zúčastnili Václav Snášel, rektor VŠB-TUO, Evžen Tošenovský, předseda správní rady VŠB-TUO a IT4Innovations, Pavel Doleček, náměstek MŠMT, Petr Očko, náměstek MPO, Roland Galharague, francouzský velvyslanec v ČR, Erich Unterwurzacher ředitel sekce pro střední Evropu DG Regio a Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Nový superpočítač Barbora, který dodala společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o., je rozšířením stávajícího superpočítače Anselm, který byl uveden do provozu v roce 2013. K jeho oficiálnímu převzetí do vlastnictví IT4Innovations národního superpočítačového centra a uvedení do provozu došlo koncem září 2019. „Naším cílem je pravidelně obnovovat naše výpočetní zdroje tak, aby naši uživatelé měli přístup k nejmodernějším výpočetním systémům a abychom byli schopni pokrýt v co největší míře jejich rostoucí požadavky,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra.

„Věříme, že superpočítač Barbora, postavený na nejmodernějších technologiích, splní všechna očekávání IT4Innovations,“ říká Albert Gallina, ředitel pro Big Data a HPC ve střední a východní Evropě společnosti Atos a vysvětluje: „Atos je nejvýznamnější evropský hráč v oblasti superpočítačů a umělé inteligence, a jsme proto výrazným partnerem v EURO HPC iniciativě, která má za cíl budovat celoevropskou infrastrukturu špičkových superpočítačů. Jsme vděční za možnost opět splupracovat s IT4Innovations a přispět k rozvoji vědy a výzkumu na národní i evropské úrovni“.

Kombinovaný teoretický výpočetní výkon superpočítače Barbora, je 826 TFlop/s, což je téměř 9x více než má dosluhující superpočítač Anselm. Nejsilnějším systémem IT4Innovations tak i nadále zůstává Salomon s výkonem 2 000 TFlop/s. Oproti superpočítači Anselm má Barbora souhrnnou kapacitu paměti výpočetních uzlů 43 TB (oproti stávajícím 15 TB), rychlost výpočetního úložiště až 28 GB/s (oproti 6 GB/s) a rychlost linek výpočetní sítě až 200 Gb/s (oproti 40 Gb/s). Superpočítač Barbora je postaven na HPC architektuře Bull Sequana XH2000 a jedná se o vůbec první instalaci na světě.

„Za zmínku rovněž stojí technologický posun v některých oblastech. Chlazení výpočetních uzlů je prováděno teplou vodou, což vede k dosažení úspor provozních nákladů. Nový systém přináší navíc technologii chlazení teplou vodou i na úrovni switchů a napájecích zdrojů výpočetního systému a zvyšuje tak efektivitu chlazení oproti starším systémům Anselm a Salamon. Na procesorech je dostupná nová, 512bitová instrukční sada (AVX-512). Paměť výpočetních uzlů je o 50 % větší a 50 % rychlejší, síťové propojení je 2x rychlejší oproti superpočítači Salomon. Také práce se soubory se zrychlí díky technologii NVMe. 32 GPU akcelerátorů NVIDIA V100 dává prostřednictvím tenzorových jednotek až 4 PFlop/s teoretického výkonu pro akceleraci výpočtů z oblasti umělé inteligence. V praxi to znamená 1,5 až 3násobné zrychlení běžných výpočtů a možnost trénování ještě větších neuronových sítí,“ sdělil Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.

Barbora super computerNejmodernější technologie a služby v oblasti vysoce výkonnostních výpočtů a datových analýz jsou v IT4Innovations národním superpočítačovém centru poskytovány českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i průmyslu. K tomu přispěje i nově instalovaný superpočítač Barbora. „Poptávka po výpočetních zdrojích v našem centru aktuálně přesahuje více než jednou naše kapacity. Jsem proto rád, že instalací Barbory můžeme v dalším kole grantové soutěže vyjít vstříc více zájemcům o výpočetní čas a rovněž vyhovět jejich požadavkům na nejnovější technologie, jakými jsou například GPU akcelerátory,“ dodává Vondrák.

Jméno nového superpočítače bylo odbornou porotou vybráno z celkem 1 237 zaslaných návrhů (z toho bylo 985 unikátních jmen). Vítězné jméno BARBORA se mezi zaslanými návrhy objevilo celkem 14krát. Barbora odkazuje nejen k patronce havířů, ale jednalo se také o jméno jednoho z dolů v Ostravsko-karvinském revíru, stejně jako je tomu v případě jmen dalších superpočítačů – Anselm a Salomon. Z došlých návrhů byly vybráni 3 výherci, kteří získali hodnotné ceny od společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. v rámci slavnostního spuštění 2. října 2019.

Technická specifikace

  • Výpočetní uzly

– 192 standardních výpočetních uzlů; každý uzel je vybaven dvěma 18jádrovými procesory Intel a operační pamětí o velikosti 192 GB RAM,

– 8 výpočetních uzlů s GPU akcelerátory; každý uzel je vybaven dvěma 12jádrovými procesory Intel, čtyřmi GPU akcelerátory NVIDIA V100 s grafickou pamětí o velikosti 16 GB a operační pamětí o velikosti 192 GB RAM,

– tlustý uzel je vybaven osmi šestnáctijádrovými procesory Intel a operační pamětí o velikosti 6 TB RAM, o superpočítač je postaven na HPC architektuře Bull Sequana XH2000,

– chlazení standardních výpočetních uzlů používá technologii přímého chlazení komponent kapalným médiem a je použito nejefektivnější chlazení tzv. teplou vodou.

  • Výpočetní síť je postavena na nejmodernější technologii Infiniband HDR.
  • Datové úložiště pro výpočty SCRATCH o kapacitě 310 TB a propustnosti 28 GB/s využívající akceleraci technologií Burst Buffer.
  • Datové úložiště pro výpočty NVMe over Fabric o celkové kapacitě 22,4 TB dynamicky alokované výpočetním uzlům.
  • Softwarové řešení provozu a správy clusteru Bull Super Computer Suite, plánovač a manažer zdrojů PBS Pro.

Superpočítač Barbora byl pořízen v rámci projektu OP VVV s názvem „IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale“.

Související články

Leave a Comment