Konsorcium zahájilo ve Švédsku výstavbu prototypu datového centra

Boden Type DC One

Konsorcium několika evropských podniků zahájilo výstavbu prototypu datového centra na severu Švédska, s cílem vybudovat nejúčinnější zařízení, jaké kdy průmysl viděl.

Zařízení, nazývané Boden Type Data Center One, má za cíl stát se jedním z nejúčinnějších a ekologičtějších datových center, které byly kdy postaveny a předpokládá se, že bude do konce roku fungovat.

Projekt je součástí iniciativy EU Horizon 2020, výzkumného a inovačního programu na období let 2014-2020 ve výši 77 miliard eur, jehož cílem je zajistit globální konkurenceschopnost Evropy, stimulovat hospodářský růst a vytvářet pracovní místa.

Projekt datových center byl zahájen v říjnu 2017 s rozpočtem přibližně 3 miliony EUR. Zaměřuje se na vyvažování pracovní zátěže, efektivitu proudění vzduchu, modularitu a schopnost snadno replikovat návrh na libovolném místě.

Mezi účastníky patří specialisté na výpočetní techniku ​​datových center H1 Systems, výrobce chlazení EcoCooling, výzkumné ústavy Fraunhofer IOSB a SICS RISE North, stejně jako stavitel Boden Business Agency.

Počáteční nasazení nabídne 500 kW IT zatížení. Nepoužívá žádné systémy UPS a bude se spoléhat na přímé chlazení čerstvého vzduchu a odpařování. Návrháři také hodnotí možnost opětovného využití odpadního tepla ze serverů. Vnější plášť bude vyroben z místního dřeva.

Projekt se nachází v Bodenu (městě na severu Švédska, které se stalo centrem datových center), který je hostitelem masivního kampusu Facebook a Node Pole – významného developerského projektu datových center, který vlastní místní energetické společnosti.

Cílem konsorcia je vybudovat praktické, plně funkční datové centrum a nabídnout organizacím, které se chtějí podílet na testování, omezené množství kolokační kapacity.

“Projekt nám dává jedinečnou příležitost podívat se na to, jak optimalizovat instalaci, provoz a údržbu našich chladicích systémů pomocí mixu analýz a technologií ke zlepšení efektivity pro průmysl,” řekl Alan Beresford, generální ředitel společnosti EcoCooling.

“Tento vysoce ambiciózní projekt je pro nás jedinečnou příležitostí prokázat své dovednosti a odborné znalosti,” dodal Róbert Varga, projektový manažer společnosti H1 Systems.

“Vědecké výsledky obou výzkumných ústavů, inovace našich obchodních partnerů a podpora místních orgánů zajišťují úspěšný vývoj zamýšleného prototypu.”

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment