EU požaduje, aby do roku 2030 byla datová centra uhlíkově neutrální

carbon neutral EU

Evropská unie chce, aby byla datová centra ekologičtější, uvedl nadnárodní orgán, když nastínil svou digitální strategii.

Evropská komise uvedla, že datová centra a telekomunikace jsou odpovědné za významnou ekologickou stopu a „mohou a měly by se do roku 2030 stát klimaticky neutrálními“.

„Digitální řešení, a zejména data, umožní plně integrovaný přístup životního cyklu, od návrhu přes zdroje energie, surovin a dalších vstupů až po finální produkty až do konce životnosti. Například sledováním, kdy a kde elektřina je nejvíce potřebná, můžeme zvýšit energetickou účinnost a spotřebovat méně fosilních paliv,“ uvádí digitální strategie Komise.

„Přesto je také zřejmé, že odvětví ICT musí také podstoupit svou vlastní ekologickou transformaci. Environmentální stopa sektoru je významná, odhaduje se na 5 až 9 procent celkové spotřeby elektřiny na světě a více než dvě procenta všech emisí. Datová centra a telekomunikace budou muset být energeticky účinnější, znovu využívat odpadní energii a využívat více obnovitelných zdrojů energie.“

Jak přesně Komise plánuje zajistit tento posun, je nejasné, uvedla však, že podnikne „iniciativy k dosažení klimaticky neutrálních, vysoce energeticky účinných a udržitelných datových center nejpozději do roku 2030 a opatření pro telekomunikační operátory pro jejich stopu v životním prostředí.“

Některé iniciativy již probíhají, například švédské prototypové datové centrum Boden Type DC One financované EU, zaměřené na vytvoření co nejefektivnějšího zařízení.

Dále je zde směrnice EcoDesign, projekt na zefektivnění serverů, dobrovolný evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center a tangenciální projekty, jako je pětiletý projekt na výrobu palivových článků.

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment