Datová centra zvýší uhlíkovou stopu Dánska

Facebook Dánsko

Zveřejněná zpráva uvádí, že Facebook, Apple a přátelé zvýší emise země o deset procent. Navzdory své ohromující efektivitě a preferenci obnovitelné energie zvýší vlna velkých datových center vybudovaných v Dánsku podle vládního memoranda celkové emise uhlíku v zemi, napsaly noviny Politiken.

Dánsko je lídrem v přechodu na obnovitelné zdroje energie: v současné době získává 30% své energie z obnovitelných zdrojů a oznámilo, že plánuje do roku 2050 zcela přejít na zelenou energii. Je ironií, že (společně s efektivním územním plánováním Dánska) lákají webové společnosti jako Facebook, Google a Apple do země spolu s dalšími méně známými hráči. Vládní zpráva naznačuje, že jejich spotřeba energie může překonat schopnost země zvýšit svou obnovitelnou kapacitu a posunout úsilí na reverzní situaci a zvýšit emise o deset procent do roku 2030.

Dánsko disponuje kapacitou 6,5 GW obnovitelné elektřiny, většinou z větrných elektráren (4,9 GW), 1 GW z odpadů a menší množství ze solárních a vodních zdrojů. To je 30 procent jejího celkového využití energie a 60 procent spotřeby elektrické energie.

Dánsko má tři uhelné elektrárny, které plánuje vypnout do roku 2030. Plán na získání veškeré energie z obnovitelných zdrojů do roku 2050 je obzvláště ambiciózní, jelikož zahrnuje dopravu (jedna třetina spotřeby energie) a vytápění. Téměř polovina energie Dánska je vynaložena na vytápění – ale hodně z toho je recyklované teplo dodávané systémy dálkového vytápění.

Operátoři jako Apple často s hrdostí prohlašují, že využívají zelenou energii, ale ta se obvykle získává prostřednictvím zeleného tarifu. Skutečná obnovitelná energie v rozvodné síti se mění podle síly větru a závisí na tom, kolik kapacity je instalováno.

Datová centra platící za využití zelené energie skutečně podporují využívání obnovitelných zdrojů. Ale v zemi jako Dánsko, která se již rychle přibližuje k zelené energii, to může mít negativní dopad. Když organizace používají zelenou energii na takto omezeném trhu, má to za následek, že ostatní uživatelé přivádějí fosilní paliva, protože celková produkce obnovitelných zdrojů je omezena tím, jak rychle Dánsko může stavět větrné elektrárny a jak dobře může využívat jejich produkci.

Neexistuje žádný způsob, jak by mohly existující zdroje obnovitelných zdrojů uspokojit očekávanou poptávku datových center,” uvedl Citylab ve zprávě pro dánskou vládu. “To znamená, že země bude muset vyrábět energii s využitím více konvenčních, znečišťujících zdrojů, včetně uhlí.”

Hyperscale datové centrum by mohlo vyžadovat více než 200 MW energie a dánská vláda říká, že nové zařízení této velikosti by mohlo využít čtyři procenta kapacity země. Zpráva předkládá šest nových datových center, která by mohla být otevřena v příštích dvanácti měsících a nové požadované kapacity by mohly mít nadměrně vysoký dopad na emise – vzhledem k již nízkým hodnotám využití fosilních paliv.

Zdroj: datacenterdynamics.com

Související články

Leave a Comment