CityCON 2016

DATACENTER NETWORK NEWS

TCPTechnologické centrum Písek s.r.o., jeden ze zakládajících členů národní platformy Czech Smart City Cluster, iniciátor, technologický partner a propagátor konceptu Smart City Písek, pořádá ve čtvrtek 22. září 2016 první ročník odborné konference věnované problematice Smart City a Smart Region.

Nad akcí, která se bude konat v Kulturním domě v Písku, převzal záštitu 1. místostarosta Písku JUDr. Josef Knot. Jako přednášející se představí mj. šéfporadce MŽP Ing. Petr Kalaš, zástupce MMR a představitelé celé řady technologických partnerů.

SCP_CityCON_final

Hlavními programovými okruhy jsou technologie, inovace, municipalita a životní prostředí ve vztahu k chytrým městům. Konference bude doplněna odbornou výstavou a je určena především pro představitele státní správy a samosprávy, dodavatele technologií, zástupce univerzit, dalších vzdělávacích, výzkumných a vývojových institucí a odbornou veřejnost. Více informací o konferenci, jejím harmonogramu, přednášejících apod. lze nalézt na webových stránkách www.citycon.cz.  Na webových stránkách je k dispozici rovněž registrační formulář, protože registrace je nezbytnou podmínkou účasti na konferenci. Do 11. září 2016 je registrace zdarma, poté prosím použijte slevový kód ICT1.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

 

Související články