Budoucnost datových center? Efektivita a flexibilita

DATACENTER NETWORK NEWS

Poptávka po službách datových center roste. Platí to jak o kolokačních centrech, poskytujících pouze prostor pro hardware, tak o těch nabízející infrastrukturu formou služby. I české firmy všech velikostí totiž postupně zjišťují, že fungující IT infrastruktura je klíčovým prvkem ovlivňující jejich byznys.

Přesunutí své serverové infrastruktury do datového centra – ať již v podobě vlastního hardware nebo jejího pronájmu, se ukazuje jako výhodné řešení.

Role IT v současném byznysu se mění. Firmy jsou stále závislejší na fungující a spolehlivé infrastruktuře, protože bez ní v podstatě nemohou fungovat. Zrychlující byznys zároveň tlačí na vyšší efektivitu a flexibilitu fungování IT infrastruktury. Stále větší procento firem tak dochází k závěru, že stávající řešení neumožňuje zajistit dostatečný prostor pro další růst, a ani dostatečnou efektivitu investic. IT infrastruktura se prostě stává komoditou a její outsourcing umožňuje firmám věnovat se tomu důležitému – vlastnímu byznysu.

Rychle rostoucí kapacita připojení navíc umožňuje jednoduše využívat infrastrukturu umístěnou v datovém centru naprosto stejně, jako tu umístěnou ve své vlastní serverovně. Analytická společnost Gartner odhadla, že jen v posledních dvou letech se v důsledku tohoto trendu zvedla poptávka po přenosovém pásmu o více než třetinu. Ostatně už v letošním roce budou velká datová centra disponovat asi polovinou celosvětového výpočetního výkonu, odhaduje IDC.

Energie především

V důsledku konkurenčního tlaku se firmy zaměřují především na snahu maximálně snížit náklady. Je to v podstatě paradoxní požadavek v okamžiku, kdy je naopak potřeba zvyšovat výkon. Naštěstí pokrok v technologiích umožňuje využívat IT mnohem efektivněji než v minulosti. I proto bude podle odhadů řady analytiků stále zrychlovat tempo virtualizace infrastruktury. Tento trend totiž umožňuje zvyšovat výpočetní výkon při zachování nároků na prostor. Podle společnosti Gartner by mělo být již v loňském roce virtualizováno přes 75 procent všech serverů. Virtualizace navíc přináší další úspory v podobě licencí, a samozřejmě také výrazně nižších nároků na energie a chlazení. Loňská studie IDC odhaduje, že zatímco v roce 2014 připadalo na jeden server přibližně 10 virtuálních strojů, v roce 2017 to bude již 12.

Je jasné, že právě zajištění dostatečného chlazení je jedním z hlavních úkolů provozovatelů všech typů datových center. Právě sem směřuje velká část jejich nákladů, a proto se samozřejmě snaží dosáhnout v tomto směru maximální efektivity. Společnost VSHosting upozornila, že zatímco v minulosti se pohyboval koeficient efektivity chlazení v datových centrech kolem 2,5. To zjednodušeně řečeno znamená, že na 1 W spotřeby serveru bylo potřeba asi 2,5 W výkonu chlazení. Něco takového již ale není možné.

V současné době se současní provozovatelé datových center snaží přiblížit koeficientu efektivity na hranici 1,5 a směřují k ideální jedničce. „Věřím tomu, že do 5 let se budou běžně stavět datová centra, která již nebudou obsahovat vůbec klasické chlazení prostoru a budou využívat pouze venkovní vzduch,“ říká Damir Špoljarič, ředitel společnosti VSHosting. Samozřejmě ruku v ruce s tímto trendem jde i snaha najít nové způsoby chlazení. V minulých letech se zdálo být velkým tématem olejové chlazení, do něhož byly servery ponořeny. Dalšímu rozvoji ale podle všeho stojí v cestě přetrvávající technologické problémy, a také schopnost výrobců serverů jednak zvyšovat odolnost jejich produktů na vyšší teplotu, ale také snižovat množství vyzařovaného tepla a tím i nároky na chlazení.

I proto předpokládá společnost IDC pokračující konsolidaci v oblasti datových center. Podle analytiků bude nadále pokračovat počet celkového počtu datových center. Ten bude způsoben postupným přebíráním trhu středními a velkými datovými centry na úkor těch malých. Řada firem se rozhodne uzavřít svá malá datová centra a přesunout svou IT infrastrukturu k větším poskytovatelům nebo si ji pořídit formou služby. Počet datových center bude kulminovat za 2 roky, když se přiblíží hranici 9 milionů, ale následně počet začne klesat. Nicméně, narůstající celková plocha datových center potvrzuje trend postupné konsolidace. Společnost Gartner odhaduje, že celková optimalizace provozu v datových centrech bude znamenat pokles celkových nákladů na operace v datových centrech přibližně o třetinu. Již za 2 roky pak bude v datových centrech umístěno asi 60 procent veškerého firemního IT.

Integrovaná architektura

Pro zákazníky to znamená přirozeně také nižší spotřebu elektřiny, a tím i další úsporu nákladů. „Dalším trendem v oblasti datových center bude bezpochyby jejich čím dál větší kompaktnost,“ uvádí Damir Špoljarič. Odpovědí na tento trend je koncept integrované architektury, kdy se výrobci serverů snaží zákazníkům nabídnout v podstatě kompletní řešení a integrují server, část síťové infrastruktury a v některých případech i úložiště do jediného kompletu. V Česku neustále přetrvává popularita „stavebnic“, kdy IT odborníci v jednotlivých firmách nakupují jednotlivé komponenty zvlášť a sestavují je sami. To je ostatně jeden z důvodů, proč firmy stále preferují rackové severy před blade řešeními. Ukazuje se, že z hlediska prvotní investice může být tento přístup zdánlivě výhodnější. Pro firmy začíná být ale stále důležitějším ukazatel TCO, tedy celkových nákladů na vlastnictví, a právě z tohoto pohledu integrovaná architektura začíná převažovat.

Nějakou variantu integrované architektury nabízejí prakticky všichni hlavní výrobci severů. Nejpopulárnějšími jsou v současné době Dell m1000e, HP c7000, IBM FlexSystem, Hitachi Compute Blade či třeba Cisco UCS. Tyto systémy v podstatě ztělesňují trend komoditizace IT infrastruktury. Zákazník získává spolehlivé, v podstatě vyladěné řešení, které přináší jednodušší správu a obvykle i větší škálovatelnost. „Spojením části síťové infrastruktury se serverem a případně i úložištěm odpadá firmám nutnost komunikovat s více dodavateli a řešit případné problémy ve vzájemném propojení jednotlivých prvků.“ vysvětluje David Kolenatý, specialista pro oblast datových center ve společnosti Cisco. „Konstrukce umožňuje dosáhnout výrazné úspory na kabeláži, což může být ve velkých datových centrech výrazná položka. Navíc se samozřejmě všichni výrobci snaží maximálně optimalizovat fungování i konstrukci celé sestavy, takže se obvykle daří dosáhnout nižší spotřeby než u klasických řešení,“ doplňuje David Kolenatý.

Kompaktnost integrované architektury hraje do karet jak zákazníkům, tak provozovatelům datových center. V kolokačních centrech totiž platí zákazník za využitý prostor, a čím dříve zaplní v případě potřeby pronajatý rack, tím dříve bude muset platit za další. Poskytovatelé infrastruktury formou služby (IaaS) pak mohou využít menší rozměry k navýšení výpočetní kapacity svého datového centra, protože i jejich prostorové kapacity jsou omezené. Podíl integrované architektury v datových centrech za posledních pět let dramaticky roste, a podle odhadů analytiků bude tento trend pokračovat i následujícím roce.

Automatizace a softwarově definovaná infrastruktura

Jedním z důvodů rostoucí popularity datových center je snaha firem dosáhnout větší efektivity nejen při fungování jejich síťové infrastruktury, ale i při jejich správě. Zjednodušení správy je totiž cestou, jak snížit riziko případné lidské chyby a tím i výpadku systémů. Zároveň se ukazuje, že firmy potřebují dnes mnohem flexibilněji reagovat na nové požadavky z trhu, ať již jde o přání zákazníků nebo třeba vývoj konkurentce. Stávající přístup, při němž potřebuje IT oddělení několik měsíců na implementaci nové podnikové aplikace do firemní sítě, prostě přestává nárokům stačit.

Proto roste popularita konceptu softwarově definovaných sítí nebo softwarově definované infrastruktury. Hlavní hráči na trhu síťové infrastruktury se pochopitelně snaží přizpůsobit se tomuto trendu. Jednou z prvních instalací v Česku se může pochlubit například Huawei Enterprise, ale stranou nezůstává ani Cisco a další výrobci. Je zřejmé, že zejména v rozsáhlých a komplikovaných systémech datových center nachází tento koncept zásadní odezvu.

Firmy dnes od svého oddělení v podstatě vyžadují, aby se konfigurace a výkon sítě co možná nejflexibilněji přizpůsobovala potřebám byznysu. V případě přesunu infrastruktury do datového centra je co nejsnazší správa samozřejmě klíčovým ukazatelem efektivity. „Integrovaná architektura je jakousi vlaštovkou konceptu SDI,“ podotýká David Kolenatý. „Automatizace se v datových centrech stává stále výraznějším tématem. Poskytovatelé služeb potřebují zrychlit nasazování nových aplikací a zkrátit dobu implementace. Díky tomu mohou nabídnout nové služby zákazníkům rychleji než konkurence,“ pokračuje David Kolenatý.

Podobná situace je ale i přímo ve firmách a jejich datových centrech (včetně těch outsourcovaných). V tradičním modelu znamená například nasazení nového serveru třeba pro Oracle řadu týdnů, možná měsíců, včetně nutné úpravy architektury infrastruktury a nastavení jednotlivých prvků sítě. V případě konceptu SDI/SDN může vše být provedeno prakticky automaticky. „Součástí platformy Cisco UCS je i aplikace UCS Manager, která používá tak zvané servisní profily. To znamená, že novému serverovému prvku v infrastruktuře mohou být jednoduše předány vlastnosti nějakého již existujícího,“ vysvětluje David Kolenatý. Znamená to podle něj v podstatě zkrácení implementace serveru na minimum. Pokud chce firma například nasadit další Oracle sever, správce jednoduše použije profil již existujícího Oracle server a aplikuje ho. Nejenže tím zajistí automatickou konfiguraci samotného serveru, ale zároveň i konfiguraci jednotlivých prvků sítě, aby byly služby tohoto serveru automaticky dostupné všem uživatelům, kterým dostupné být mají. IDC odhaduje, že do roku 2017 přestane 60 procent firem spravovat svou vlastní IT infrastrukturu a vsadí na pokročilou automatizaci a dodavatele služeb.

Cloud

Studie Cisco Global Cloud index zveřejněná na konci loňského roku předpokládá, že v roce 2019 bude cloud tvořit přibližně 83 procent veškerého provozu v datových centrech, když přesáhne hranici 10 ZB. Právě cloud se stává odpovědí na potřebu firem zrychlit nasazování firemních aplikací a lépe přizpůsobovat IT infrastrukturu potřebou byznysu. Přirozeně tak působí i na nárůst zájmu o poskytování infrastruktury formou služby. Jen v loňském roce stouply podle studie IDC investice do cloudových technologií o 26,4 % na 33,4 miliardy USD. Do cloudu tak míří asi třetina všech výdajů.

V roce 2016 odhadují výrobci i analytici růst zejména v oblasti hybridního cloudu, který firmy vnímají jako jakýsi mezistupeň mezi plným přechodem ke cloudových technologiím a zachováním stávajícího modelu, který se jeví jako stále méně udržitelný. Koncept hybridního cloudu umožňuje využívat hlavní přínosy cloudových technologií, ale zároveň vyhovět některým – například legislativním – omezením, která plné transformaci do cloudu dosud brání. Pro provozovatele datových center znamená nicméně cloud další růst poptávky po kapacitách a lze očekávat, že se letos tento trend projeví výrazněji i v Česku.

Související články

Leave a Comment