Trendy v oblasti datových center? Jsou jich celé cloudy

DATACENTER NETWORK NEWS

Specifikovat současné trendy je obtížné v řadě oblastí, výjimkou tak nejsou ani datová centra. Vždy přitom záleží na tom, z jakých dat, informací a statistik vycházíte. Někdo by mohl poukázat na fakt, že se v datacentrech neustále zvyšuje syrový výkon výpočetní techniky a veškerých komponent, jiný by vyzdvihoval všeprostupující virtualizaci a technologii cloud computingu, dalšímu by ve výčtu vévodil outsourcing a poslední by kontroval třeba trendem konsolidace. Všichni mají svým způsobem pravdu.

Abychom však v celé věci udělali trochu pořádek, vycházejme primárně z podkladů získaných od analytiků Gartneru. Co (po)žene transformaci a vývoj datových center a jaké trendy tedy očekávat?

Technologické desatero pro následující roky

Jelikož vývoj v oblasti datových center vždy tak nějak osciloval okolo obecných trendů v ICT, představme si 10 stěžejních technologických trendů pro rok 2016 tak, jak je očekávají právě v Gartneru. Všechny by měly hrát zásadní roli pro podniky, formovat jejich strategie a ve finále i ovlivňovat podobu datových center. Žebříček vypadá následovně:

  1. Provázaná zařízení – Naše přístroje a zařízení (včetně těch spadajících do tzv. internetu věcí) fungují jako senzory a sběrače dat o našem chování a zvyklostech. Zatímco dnes fungují většinou separátně, do budoucna budou spolupracovat a zajistí tak věrnější obraz reálné situace.
  2. Adaptibilní uživatelské služby – Software a služby v přístrojích se stanou natolik inteligentními, že v budoucnu budou samy schopny anticipovat naše potřeby a lépe nám organizovat život.
  3. Materiály pro 3D tisk – Aplikace nových materiálu a metod 3D tisku povede k zásadním posunům v celé řadě odvětví. Těšit se můžeme třeba na tisknuté tkáně či jídlo.
  4. Vyznat se v záplavě informací – Do roku 2020 bude na zemi už okolo 25 miliard přístrojů, které budou sbírat všemožná data. Problém tak nebude s dostupností informací, ale v tom, jak se v nich vyznat a zjistit vzájemné souvislosti.
  5. Pokročilé strojové učení – Postupný přechod k lepší AI se poveze na vlně hlubokých neuronových sítí (DNN, Deep Neural Networks). Stroje budou informace nejen přijímat, ale rovnou se z nich učit a na základě toho se adaptovat. Řada úkonů, které dnes vykonávají lidé tak přejde do kompetence strojů.
  6. Autonomní stroje – V podstatě důsledek a rozvedení bodu 5. Učící se stroje získají uplatnění v řadě oborů. Setkáme se s roboty, autonomními automobily i virtuálními asistenty.
  7. Adaptivní bezpečnost – Principy strojového učení využijeme částečně také v oblasti bezpečnosti. Zatímco v minulosti převládal reaktivní postup, v budoucnu přejdeme na prediktivní model. Automatizovaní agenti se budou průběžně zdokonalovat a odhalí hrozby už v zárodku.
  8. Pokročilá systémová architektura – S vzrůstajícími nároky digitálních sítí a výpočetní infrastruktury přijdou také vylepšení architektury. Ta by měla v řadě aspektů fungováním připomínat dnešní lidský mozek.
  9. Architektura pro spolupráci softwaru a služeb – Stále více aplikací a služeb bude vyvíjeno pro vzájemnou spolupráci. Jejich kombinovaná hodnota je totiž výrazně vyšší než jen sečtený přínos jednotlivých součástí.
  10. Architektura a platformy internetu věcí – Analogicky budou provozovatelé různých platforem těžit z vzájemného provázání v rámci jednoho ekosystému pro vzájemné sdílení dat.

Virtualizace a cloud zůstanou ve středu dění, outsourcing se transformuje

I přes nástup výše zmíněných trendů budou dále virtualizace a cloud stěžejní pro efektivnější využití zdrojů, a tedy snížení nákladů. To sebou však obnáší také vyšší nároky na použitou infrastrukturu a na příslušná IT oddělení. Zatímco řada podniků tak outsourcuje přebytečné kapacity svých datacenter, jiné se raději soustředí jen na svůj core byznys a využívají služeb externích dodavatelů. Podle analytiků Gartneru se zkrátka jen změní forma outsourcingu, a to ve prospěch služeb typu IaaS. Vždy však bude záležet na konkrétní situaci, každá firma má samozřejmě své vlastní osobité nároky a preference.

Co to znamená? Nové tržní příležitosti pro dodavatele příslušných technologií a poskytovatele služeb. Řada firem kupuje menší společnosti a rozšiřuje si kompetence, aby mohla svým zákazníkům nabízet komplexní servis. K poskytování služeb typu IaaS či SaaS se hlásí i velcí hráči, jako jsou IBM, Microsoft nebo Oracle, a všichni chtějí být lepší než konkurence.

Datacenter ubude, ale budou větší a efektivnější

Podle analytiků z IDC je řada organizací pod velkým tlakem na úsporná řešení. Poskytovatele služeb datových center tak volí z velké části i na základě ceny, což v důsledku klade podobné nároky tak na samotná datacentra. Ty tak musejí zajistit minimalizaci nákladů, což lze dosáhnout masovějším provozem. Výsledkem bude podle analytiků méně datových center; ta zbylá ale budou větší a budou poskytovat služby většímu počtu klientů. Pokles se bude týkat především malých datových center, daleko méně těch o střední velikosti. Více než čtvrtina kapacity velkých datových center přitom bude patřit velkým poskytovatelům služeb.

Budovy datových center budou ideálně umístěny v oblastech s nízkou cenou realit i dalších vstupů, a budou navrženy tak, aby minimalizovaly náklady na chlazení nebo vyhřívání. V daleko větší míře než dosud pak budou využívány alternativní zdroje energie.

Použitý hardware bude běžně ve verzích pro rack, měnitelný za chodu, standardizovaný a vybíraný tak, aby optimálně podporoval virtualizované prostředí. Softwarová řešení budou konsolidována po specifických funkcích, které budou z cloudu poskytovány širokému spektru (veřejných) institucí.

Související články

Leave a Comment