Nový software pomůže zákazníkům modernizovat datová centra

VMWARE

Společnost VMwar představila nová vydání softwarových řešení VMware Integrated OpenStack a VMware vRealize Network Insight, která mají zákazníkům pomoci modernizovat datová centra s cílem zlepšit akceschopnost podniku i vývojářů, a která rozšíří možnosti sítí a posílí bezpečnost. Společnost VMware také představila novou nabídku VMware vSAN, která zrychlí zavádění distribuovaného IT díky nižším nákladům a jednoduššímu rozšiřování funkcí podnikového IT mimo datová centra.

K novinkám patří:

  • Řešení VMware Integrated OpenStack 4 bude založené na systému OpenStack Ocata a nabídne rozšířenou podporu kontejnerizovaných aplikací
  • VMware vRealize Network Insight 3.5 nabídne lepší možnosti dohledu a zajištění compliance pro NSX
  • Nová sada softwaru pro hyperkonvergovanou infrastrukturu umožní zavést distribuované IT s využitím nákladově efektivních hyperkonvegovaných hardwarových zařízení s VMware vSAN
  • Nové vydání VMware vSphere Scale-Out bude podporovat náročné pracovní zátěže včetně velkých dat a výpočetních klastrů (HPC)

Obchodní a IT manažeři na základě zkušenosti s výsledky digitální transformace nalézají shodu ohledně jejích požadovaných obchodních přínosů. Společnost VMware svým zákazníkům pomáhá těchto přínosů dosáhnout pomocí portfolia řešení zahrnujícího cloud, digitální pracovní prostředí a bezpečnost. Její strategií je umožnit zákazníkům provozovat, spravovat, připojovat a zabezpečovat libovolnou aplikaci v libovolném cloudu z libovolného zařízení.

„Podniky se soustředí na digitální transformaci, aby dokázaly zákazníkům nabídnout novou zkušenost prostřednictvím aplikací a služeb,“ říká Rajiv Ramaswami, provozní ředitel pro produkty a cloudové služby společnosti VMware. „VMware pomáhá zákazníkům modernizovat IT infrastrukturu a aplikační služby z hlediska rychlosti, bezpečnosti a akceschopnosti jako součást transformace celé informatiky od datového centra po okraj sítě. Tato nová vydání produktů a řešení podporují obchodní inovace a růst našich zákazníků a zároveň optimalizují celkové náklady na vlastnictví.“

VMware Integrated OpenStack 4 nabídne vyšší výkon a lepší škálovatelnost

VMware Integrated OpenStack je distribuce cloudového operačního systému OpenStack od společnosti VMware splňující zásady kompatibility OpenStack Foundation 2017.01. Poskytuje zákazníkům nejrychlejší a nejefektivnější řešení pro zavádění cloudů založených na systému OpenStack na softwarově definované datacentrové infrastruktuře VMware (SDDC) – typicky bez nutnosti externí odborné asistence. VMware Integrated OpenStack 4 bude podporovat nejnovější vydání OpenStack s označením Ocata a umožní zákazníkům využít jeho výhod včetně vyššího výkonu a lepší škálovatelnosti hlavních výpočetních a síťových služeb a rozšířené podpory kontejnerů.

VMware Integrated OpenStack 4 přinese několik nových schopností a integrací nad rámec toho, co nabízí komunitní verze. Mezi nové funkcionality budou patřit:

  • Vylepšení, která umožní podnikům provozovat v systému OpenStack produkčně kontejnerizované aplikace vedle tradičních aplikací
  • Integrace s vRealize Automation umožní uživatelům OpenStack aplikovat pravidla vRealize Automation a užívat komponenty OpenStack v rámci automatizačních šablon vRealize
  • Větší rozsah a izolace cloudů OpenStack díky vícenásobné podpoře řídicích center VMware vCenter

vRealize Network Insight 3.5 poskytne lepší přehled o síti a zabezpečení

Řešení VMware vRealize Network Insight umožňuje inteligentní provoz softwarově definovaných sítí a zabezpečení ve virtuálních, fyzických a multicloudových prostředích včetně mikrosegmentačního plánování, které lze uplatnit na tisíce virtuálních strojů současně a získat o nich úplný přehled. VMware vRealize Network Insight 3.5 poskytne podrobnější přehled o síťové a bezpečnostní infrastruktuře a umožní zákazníkům snadno monitorovat provoz VMware NSX a dodržovat pravidla pro zacházení s platebními kartami podle standardů PCI. Mezi hlavní nové funkce a vlastnosti patří:

  • Integrace s nástroji NSX Edge Health Dashboard a NSX Internet Protocol Flow Information Export (IPFIX) umožní uživatelům NSX sledovat stav a analyzovat datové toky v SDDC ovlivňované firewallovými pravidly NSX
  • Podpora Brocade MLX, Check Point Firewall a HPE OneView, díky níž zákazníci získají ucelený přehled o své virtuální a fyzické síťové a bezpečnostní infrastruktuře
  • Přehledový panel standardů PCI pro distribuovaný firewall NSX (DFW) pomůže zákazníkům v odvětvích jako bankovnictví, zdravotnictví a veřejná správa zajistit dodržování zákonných povinností u své infrastruktury NSX

Nejnovější vydání staví na rozsáhlých schopnostech verze vRealize Network Insight 3.4, která přinesla podporu mikrosegmentačního plánování, řešení potíží a modelování aplikací s využitím nativních komponent Amazon Web Services (AWS).

Nová nabídka VMware vSAN urychluje zavádění distribuovaného IT

Zákazníci, kteří přechází na digitální obchodní modely, stále častěji potřebují infrastrukturu podnikové třídy na odloučených pracovištích a pobočkách, která u těchto důležitých obchodních nebo provozních jednotek urychlí rozhodování a poskytne jim patřičnou míru nezávislosti IT. Distribuovaná povaha vertikálních aplikací od maloobchodních provozoven přes ropné plošiny po taktická vojenská zařízení vyžaduje flexibilní a nákladově přizpůsobitelnou infrastrukturu, kterou dokáže spravovat i IT pracovník s obecnou kvalifikací.

Nové řešení pro hyperkonvergovanou infrastrukturu VMware HCI Acceleration Kit nabízí cenově dostupnou podnikovou infrastrukturu se známým jednotným řízením pro nasazení v datových centrech i distribuovaných prostředích. Nové řešení je založené na software VMware vSAN a poskytuje úsporné serverové řešení pro podniková úložná prostředí. Unikátní architekturu nativní pro platformu VMware vSphere® lze nasadit na širokém spektru hardwarových platforem certifikovaných laboratořemi VMware vSAN ReadyLabs™.

Tyto nové systémy HCI založené na vSAN jsou vhodné pro analýzu dat z okraje sítě a umožní lokální implementace nového centra pro internet věcí VMware Pulse™ IoT Center.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články