Lepší škálovatelnost, zabezpečení a podpora edge computingu a jednotná otevřená architektura

Integrated OpenStack

Společnost VMware, Inc. představila VMware Integrated OpenStack 5, nejnovější distribuci systému OpenStack s integrací technologií VMware založenou na vydání OpenStack Queens. K dispozici bude ve verzích pro operátory a pro datová centra.

VMware Integrated OpenStack usnadňuje přípravu na 5G a nabízí nejsnazší cestu k produkčnímu nasazení OpenStack k urychlení digitální transformace. Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 nabízí lepší škálovatelnost, zabezpečení a podporu edge computingu a jednotnou otevřenou architekturu pro telekomunikační/NFV prostředí, veřejný cloud a privátní cloud.

V obou případech přináší nové funkce, které zákazníkům pomohou zjednodušit, škálovat a zabezpečit produkční prostředí OpenStack s přístupem ke špičkové virtualizované infrastruktuře VMware prostřednictvím otevřených, dodavatelsky neutrálních rozhraní API. Poskytovatelé komunikačních služeb (CSP) i podniky tak získávají ověřenou, vysoce výkonnou platformu založenou na otevřené architektuře, která podporuje inovace služeb a urychluje produkční zavádění pracovních zátěží v rámci virtualizace síťových funkcí (NFV).

VMware Integrated OpenStack 5 bude jednou z prvních komerčních distribucí systému OpenStack vyhovujících zásadám interoperability OpenStack Foundation 2018.02. Společnost VMware je aktivním členem komunity OpenStack a kompletuje, testuje a podporuje všechny hlavní komponenty distribuce, včetně úplného otevřeného kódu OpenStack v multi-cloudové architektuře. VMware Integrated OpenStack zákazníkům poskytuje nejrychlejší a nejefektivnější způsob zavádění a provozování cloudů OpenStack optimalizovaných pro infrastrukturu NFV a softwarově definovaných datových center (SDDC) VMware, včetně pokročilé automatizace a připojování. Stávající zákazníci VMware Integrated OpenStack, kteří splňují požadované podmínky, budou moci využít vestavěné aktualizační funkce a hladce přejít na novou verzi VMware Integrated OpenStack 5.

„Patříme k lídrům v oblasti inovací systému OpenStack a jsme jedni z prvních, kdo přešel na nejnovější verzi OpenStack Queens. Chceme i nadále nabízet poskytovatelům komunikačních služeb, mobilním operátorům, cloudovým poskytovatelům a podnikům nejrychlejší cestu k úspěšné produkční implementaci OpenStack,“ říká Gabriele Di Piazza, viceprezident pro produkty a řešení divize Telco NFV společnosti VMware. „VMware Integrated OpenStack 5 zákazníkům umožní dosáhnout kapacity a výkonu potřebného ke globálnímu provozování telekomunikačních a privátních cloudů a řešit potřeby NFV a edge computingu v souvislosti se zaváděním sítí 5G.“

Automatizace, výkon, škálovatelnost a jednoduchost pro telekomunikační/NFV implementace OpenStack

VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition zohledňuje specifické nároky poskytovatelů komunikačních služeb, kteří nasazují síťové služby založené na NFV pro různé účely v rámci dnešních sítí i při přípravě na služby v jádru i na okraji sítí 5G. Díky přechodu na nejnovější verzi VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition budou CSP moci využít přínosů nových klíčových funkcí NFV:

  • Vyšší výkon na datové vrstvě: umožní zákazníkům dosáhnout podstatného zlepšení odezvy aplikací, snížení latence sítě a výrazného zvýšení výkonu sítě díky podpoře NSX Managed Virtual Distributed Switch v režimu Enhanced Data Path a DPDK i optimalizovaným technikám na datové vrstvě ve VMware vSphere.
  • Elastické škálování zdrojů v multitenantním prostředí: zaručí požadovanou kapacitu a zajistí izolaci zdrojů pro každého nájemce, aby žádný jiný nájemce nemohl čerpat z vymezeného objemu zdrojů ani k nim neměl přístup. Bude rovněž podporovat elastické škálování zdrojů, které poskytovatelům komunikačních služeb umožní dynamicky přidávat nové zdroje v různých klastrech vSphere a přizpůsobovat se tak aktuálnímu provozu nebo přejít z pilotní fáze do produkční. Díky tomu budou CSP moci od sebe izolovat jednotlivé typy pracovních zátěží nebo virtualizovaných síťových funkcí a zajišťovat dostupnost zdrojů při rostoucí zátěži.
  • Kompaktní OpenStack pro 5G a Edge Computing: nenáročné a vysoce odolné mikro datové centrum v kompaktním provedení umožní nasazení pro 5G a edge computing. Zákazníci budou mít nad těmito mikro datovými centry a okrajovými aplikacemi plnou kontrolu díky automatizované orchestraci a řízení životního cyklu prostřednictvím API. Toto řešení pomůže podnikovým zákazníkům řešit potřeby např. v oblasti energetiky, těžby ropy a plynu, maloobchodního prodeje, kamerového dohledu nebo výrobních provozů a telekomunikačním operátorům v oblasti vícepřístupového edge computingu (MEC), implementací VNF citlivých na latenci a systémů podpory provozu (OSS).
  • Automatizované řízení provozu a zajištění funkčnosti služeb: poskytne ucelený přehled v reálném čase, analýzu základních příčin (RCA) a nápravu problémů v prostředích založených na OpenStack, včetně pokročilé analýzy pracovní zátěže, prediktivního plánování a vyvažování zdrojů a vysokokapacitního monitoringu virtuálních strojů a kontejnerů v rámci jediného správce virtualizované infrastruktury (VIM).

Lepší škálovatelnost, dostupnost a zabezpečení pro všechny zákazníky

VMware Integrated OpenStack 5 umožní poskytovatelům komunikačních služeb a podnikovým zákazníkům získat maximální užitek z inovací ve vydání Queens z hlediska provozování důležitých pracovních zátěží v kontejnerových a nativně cloudových aplikačních prostředích. Společnost VMware věnovala značné úsilí vývoji systému VMware Integrated OpenStack nad rámec vydání Queens. Mezi nové schopnosti patří:

  • Značný rozsah: možnost provozovat až 500 hostitelů a 15 000 virtuálních strojů v jednom regionu a zavedení současné podpory více regionů včetně monitoringu a měření.
  • Vysoká dostupnost pro pracovní zátěže nejvyšší důležitosti: vylepšení řadiče Cinder včetně pořizování snímků, klonování a zálohování připojených disků zásadně zlepšuje dobu provozuschopnosti virtuálních strojů a aplikací.
  • Jednotné virtualizované rozhraní: schopnost nasazovat a provozovat virtuální stroje i kontejnerizované pracovní zátěže pomocí jediného správce virtualizované infrastruktury (VIM) a na jediné síťové architektuře založené na VMware NSX-T Data Center. Tato architektura zákazníkům umožní bezproblémově provozovat hybridní pracovní zátěže, jejichž některé komponenty běží v kontejnerech a některé na virtuálních strojích.
  • Pokročilé zabezpečení: konsolidace a zjednodušení správy uživatelů a rolí díky vylepšení služby Keystone, včetně využití přihlašovacích údajů aplikací a přiřazování systémových rolí. VMware Integrated OpenStack 5 posouvá zabezpečení na novou úroveň díky šifrování provozu na interních API, federaci Keystone-Keystone a podpoře hlavních poskytovatelů správy identit včetně VMware Identity Manager.
  • Optimalizace a standardizace služeb DNS: škálovatelné DNS jako služba na vyžádání prostřednictvím komponenty Designate. Zákazníci mohou sami registrovat jakýkoli virtuální stroj nebo virtuální síťovou funkci (VNF) na podnikem schváleném DNS serveru namísto manuální registrace nově zavedených hostitelů prostřednictvím Designate.
  • Vylepšené uživatelské rozhraní: zjednodušuje implementace vícevrstvých sítí a sítí směrovaných na vrstvě L3 prostřednictvím nejnovějšího řídicího panelu Horizon. Možnost aktivovat a deaktivovat NAT na směrovači OpenStack NSX a propojení se zónami dostupnosti Neutron přímo z uživatelského rozhraní Horizon umožňuje vývojářům přizpůsobit síť potřebám svých aplikací.

Související články

Leave a Comment