Komise pro národní infrastrukturu Spojeného království: Data jsou infrastruktura

Data

Britská národní infrastruktura (NIC) zveřejnila svou nejnovější zprávu „Data pro veřejné blaho“. Vysvětluje, jak mohou data být data více užitečná v současné fyzické infrastruktuře Spojeného království, jak otevřená data jsou nezbytná pro inovace a jak se objevuje nová forma infrastruktury, datová infrastruktura.

ODI (Open Data Institute, britská nezisková organizace propagující otevřená data) vítá toto rozdělení a Peter Wells a Leigh Dodds, vedoucí programu v oblasti datové infrastruktury, nabízejí svůj pohled na věc.

Když byla před dvěma lety NIC založena, aby se vypořádala s potřebami dlouhodobé infrastruktury země, my a Royal Statistical Society (Královská statistická společnost) jsme jim poslali dopis, který se přimlouval za tyto body. Od té doby jsme je několikrát zopakovali v našich příspěvcích. Je skvělé vidět, že naše argumenty byly přijaty.

Data pomáhají získat větší hodnotu z existující infrastruktury

Zpráva uvádí: „Údaje mohou pomoci zlepšit, jak je naše infrastruktura budována a řízena, a data v reálném čase zase mohou informovat o tom, jak je naše infrastruktura provozována v každém okamžiku.“

Vidíme výsledky práce v ODI, ať se jedná o údaje, pomáhající rozhodnout třeba o tom, jakou kapacitu potřebuje dopravní síť, pomáhat lidem rozhodovat, jaký způsob dopravy mají použít na cestu, nebo rozhodnout, jakou cestu je vlastně třeba podniknout.

Data jsou infrastruktura

Důležité rovněž je i to, že zpráva NIC také objasňuje, že „Data jsou součástí infrastruktury a vyžadují údržbu stejným způsobem, jakým je potřeba udržovat fyzickou infrastrukturu“.

Spolu s ostatními jsme se nějakou dobu hádali o uznání dat jako infrastruktury. Rádi vidíme, že ostatní už začínají chápat, že data nejsou jen objektem, který může být zneužit. Není to olej. Jsou mnohem lépe považována za infrastrukturu: tedy za něco, co má být plánováno a řízeno tak, aby bylo zajištěno, že přináší hodnotu jak veřejným, tak soukromým uživatelům této infrastruktury.

Data spojují více sektorů. Otevřené údaje o počasí jsou využívány všemi – od zemědělců až po dopravce. Ale i jednotlivými občany. Data jsou infrastrukturou pro naše města a náš národ v každém sektoru. Datová infrastruktura se stává součástí naší kritické národní infrastruktury. Proto si myslíme, že je důležité, aby byla otevřená a přitom bezpečná.

Otevřené údaje umožňují inovace

Zpráva NIC uznává důležitou úlohu otevřených dat v této datové infrastruktuře a říká, že „větší přístup k otevřeným datům umožní zajistit i větší inovace“.

Dobrá datová infrastruktura je založena na základních sadách dat, která jsou k dispozici jako otevřená – a to pro každého, kdo k nim má přístup, používá je a sdílí. Tyto sady usnadňují ostatním, aby údaje používali, což podporuje vytváření prosperujících ekosystémů kolem infrastruktury.

Hodnota tohoto ekosystému je v současnosti nejvíce patrná v odvětví dopravy. Budeme-li investovat do budování infrastruktury, podporovat otevřené inovace a řešit výzvy jako je etika a spravedlnost,

pak v průběhu času uvidíme, že data pomáhají vytvářet stále větší sociální a ekonomické hodnoty i v jiných odvětvích – jako jsou veřejné služby, bankovnictví, sport, maloobchod –, ale budovat i nové technologie, jako je třeba umělá inteligence.

Budeme budovat místní, národní a globální datovou infrastrukturu

Spolupracujeme s naší sítí a budeme pokračovat v budování datové infrastruktury na lokální, celostátní i globální úrovni v různých odvětvích. Pomáhat firmám a vládám. To je to, co v ODI děláme vlastně každý den.

Mezitím náš inovační program pro data pomáhá nám i naší síti dále zkoumat, jak nejlépe zpřístupňovat a standardizovat data a rozvíjet důvěryhodné datové ekosystémy, které vytvářejí sociální a ekonomické hodnoty. Využijeme zkušenosti získané v těchto projektech, abychom pomohli podnikům a vládám vést příkladové projekty a data využívat.

Společnosti a jednotlivá odvětví by měly investovat, chránit a otevírat datovou infrastrukturu, na kterou se spoléhají. To vyžaduje dlouhodobé strategické rozhodování o veřejném blahu. Otevřené údaje jsou základem této vznikající životně důležité infrastruktury. V nadcházejících letech se těšíme na spolupráci s britskou národní infrastrukturou a jejich protějšky i v jiných zemích, budování datové infrastruktury a uvolnění sociální a ekonomické hodnoty, které vytvoří.

-LiM

Související články

Leave a Comment