Jak vybrat datové centrum. Tři věci, na které nezapomenout

DATACENTER NETWORK NEWS

CRAVýběr datového centra není jednoduchý. Téměř vždy je třeba volit kompromis mezi náklady a získanou hodnotou, zejména garantovanou dostupností. Jak a podle čeho tedy vybírat? I když budete zvažovat celou řadu věcí, vyplatí se zaměřit na ty nejdůležitější.

 

Rozhodnutí a přesunu svých dat do datového centra je pro řadu firem velmi složité. Vždy je potřeba zvažovat celou řadu aspektů. O to důležitější je ale vybrat správného partnera, kterému svěříte možná to nejcennější, co ve firmě máte. Je asi zřejmé, že jakkoli je obvykle přesun do datového centra motivován také snahou snížit náklady, cena by neměla být jediným či hlavním faktorem. Zaměřit byste se měli především na úroveň SLA, tedy garantovanou dostupnost služeb, úroveň ochrany a zabezpečení, a pak také na celkové náklady na vlastnictví.

Garantovaná dostupnost služby

Smluvně garantovaná dostupnost služby (tzv. SLA – Service Level Agreement) se obvykle udává v procentech. Na českém trhu se typicky setkáte s 99,9 % (max. 8,76 hodiny výpadku ročně) anebo 99,99 % (max. 53 minut výpadku ročně). Každá jedna devítka navíc představuje významný kvalitativní skok z pohledu návrhu i konstrukce datového centra. Pro dosažení 99,99 % je v praxi nutné mít dvě všechny non-IT v režimu alespoň N+1 (u napájení 1+1). To ale není všechno. Klíčové jsou pravidelné kontroly a především pravidelné testování nejen technologií, ale i obslužného personálu

Zabezpečení datového centra

Reálná praxe, včetně té z ČR, bohužel ukazuje, že nejsou výjimkou výrazné rozdíly mezi garantovanou a skutečně dodrženou dostupností. Zejména při vzniku krizových situací a havárií. Pro dodržení přísných kritérií pro provozní dostupnost 99,99 %, která přesahuje požadavky na dostupnost například dle specifikace Uptime Institute Tier 3, je nutné mít náležitě vyřešené zabezpečení datového centra. Uptime Institute se zaměřuje primárně na provozní bezpečnost. Ta je ale jen částí. Mezi další oblasti patří také fyzická a datová. Ty postihuje lépe a důkladněji standard TIA 942, podle kterého jsou připravována také evropská norma EN 50 600.

Fyzickou bezpečností se rozumí preventivní ochrana dat a technologií proti poškození nebo zcizení. Spadá sem technologické a personální zabezpečení objektu, způsob ověřování totožnosti a sledování pohybu od vstupu do budovy až po přístup k IT nebo kritickým provozním technologiím. Za samozřejmost by měla být považována non-stop kontrola prostor z dohledového pracoviště i přítomnost pracovníka ostrahy u vstupu do budovy nebo do prostor datového centra. Tu lze nicméně částečně nahradit technologiemi pro autorizaci přístupu.

Provozní bezpečnost je při budování a provozu datového centra tou nejnákladnější položkou. Začíná se již volbou lokality a konstrukcí budovy, třeba tím, kudy a jak vede vodovodní potrubí. Spadají sem počty nezávislých přívodů elektřiny, záložní UPS a baterie, motorgenerátory, automatické protipožární systémy, řešení napájení uvnitř datového centra, včetně např. rozložení dodávaného vstupního napájení pro servery a samozřejmě i chlazení a jeho dostatečná kapacita i redundance. Nad tím vším by měl bdít inteligentní monitorovací a řídicí systém (DCIM), který dokáže řešit jednotlivé incidenty plně automatizovaně. Sebedokonalejší systémy však nemohou vyloučit vliv lidského faktoru. Z toho důvodu je důležité již zmíněné pravidelné testování a školení personálu. Ten pak v krizových situacích namísto hledání manuálů a způsobů řešení rychle a efektivně řeší.

Datová bezpečnost představuje ochranu proti neoprávněnému přístupu/napadení dat z vnějšku, stejně jako ochranu proti stále častějším útokům zevnitř datového centra. Je to obvykle kombinace hardwarových zařízení a softwarových nástrojů. Nejspolehlivějším zajištěním bezpečnosti dat je však možnost přímého vysokorychlostního přístupu z vaší sítě do datového centra, či aspoň možnost využití pokročilých VPN pro přístup skrze internet. V takovém případě je i nutné zohlednit dostupnou konektivitu datového centra i vaší firmy do internetu. Možnost využití datového připojení od více poskytovatelů je samozřejmě výhodou navíc.

Celkové náklady vlastnictví

Nabídka datových center je často zdánlivě podobná – stejné garantované dostupnosti, obdobné ceny za rack. Významně lišit se mohou však náklady na energie, náklady na přesun a hlavně zprovoznění vašich technologií v datovém centru, i náklady za zajištění potřebné konektivity do datového centra. Proto vždy zvažujte celkové náklady i to, zda vůbec vaše technologie bude možné v datovém centru zprovoznit tak, jak jsou, a to včetně všech síťových prvků, IDS/IPS apod.

A pamatujte – každá hodina investovaná do pečlivého výběru datového centra se vám stonásobně zaplatí při vzniku prvního problému. Při rozhodování vám mohou pomoci jak reference zákazníků poskytovatele, tak i jeho prokazatelné provozní zkušenosti a historie.

Více se dozvíte na webu Českých radiokomunikací

Související články

Leave a Comment