Datové centrum a efektivní chlazení

datacenter

Všechna elektronická zařízení při práci vyzařují teplo. To je neoddiskutovatelný fakt. S růstem výkonnosti všech komponent v datacentrech, switchů i serverů, tak logicky roste podíl v teplo přeměněného příkonu, a tím pádem jsou na chlazení datových center kladeny stále větší požadavky. Otázkou je, kam umístit klimatizační jednotky, které se o chlazení starají?

Typický příkon jednoho racku datového centra (DC) se pohybuje kolem 20 kW, což je srovnatelné se spotřebou staršího rodinného domku v zimě, kdy venku mrzne. Jeden rack v DC by tedy dokázal s rezervou krýt potřeby na vytápění celého domu i na ohřev teplé užitkové vody. Ovšem takových racků jsou v datacentrech desítky, ba i stovky.

Navíc tu hrozí nebezpečí, že při výpadku chlazení může dojít ke zničení drahých přístrojů, pokud by se samy, díky rychlému nárůstu teploty v nich, nezastavily. V každém případě by to ale znamenalo – kromě nutnosti náhrady zničených přístrojů – i možnost ztráty dat. A ta jsou vždy tím nejcennějším, s čím se v datacentrech setkáte.

Počítače vyžadují optimální teplotu a vlhkost

Chladicí systém chlazení DC sestává z vnějších a vnitřních jednotek a stará se o neustálý odvod tepla. Odpadní teplo se odvádí ven z DC pomocí různých médií, mohou jimi být vzduch, voda nebo chladicí médium (chladivo). K serverům v DC je pak třeba neustále dodávat čistý vzduch zbavený prachu a vlhkosti.

Přesná klimatizace (Precise Control) upravuje teplotu a vlhkost vzduchu vháněného k počítačům ve specifických limitech s nastavením teploty na plus mínus jeden stupeň.

Chlazení DC je unikát

V praxi se setkáváme s tím, že klimatizační jednotky jsou přímo součástí DC a tak zabírají prostor, kde by jinak mohly stát další racky se servery. Tím klesá objemový výtěžnost DC a díky tomu společnosti, provozující DC, přicházejí o spoustu peněz.

Jde to ale i jinak. Společnost CONTEG řeší tento problém umístěním klimatizačních jednotek přímo nad rozvaděče. Tento systém se nazývá podle svého provedení CoolTop a nezabírá v DC vůbec žádnou podlahovou plochu. Tak lze využít do posledního metru čtverečního všechnu dostupnou plochu a osadit ji rozvaděči se servery a tím zvýšit výtěžnost osazení DC.

Samotná jednotka systému CoolTop je výkonnější, a dokonce spotřebovává ještě méně energie než klasická zařízení, protože její velikost není nijak omezena. Velký výměník a velký ventilátor totiž dokážou lépe chladit. Tím se provozovatel DC může spolehnout na lepší využití vzduchu a úsporu energie při nulové zastavěné ploše.

CONTEG_20LETKombinace se stávajícími typy stávajícího chlazení jsou možné

K venkovním kondenzačním jednotkám jsou pomocí chladivového potrubí připojeny interní jednotky CoolTop DX. Ty lze v jedné místnosti snadno kombinovat se standardními skříňovými či mezirozvaděčovými jednotkami. To je velmi výhodné, protože instalací CoolTop lze během krátké doby podstatně zvýšit celkový chladicí výkon stávajícího řešení. Jejich konstrukce dovoluje jejich umístění na střechu rozvaděčů, stejně jako jejich zavěšení pod stropní konstrukci DC. V základním režimu lze ke každé CoolTop jednotce připojit výměník o výkonu 25 kW. Pokud je to však třeba, je možné připojení ještě druhého výměníku, a pak chladicí výkon stoupne až na 50 kW. Celkový chladicí výkon je tak dán počtem připojených venkovních jednotek.

Z uvedeného tedy plyne, že CoolTop je řešení pro energeticky smýšlejícího klienta nebo i pro zvětšení chladicí kapacity ve stávajícím prostoru, bez nutnosti jakýchkoli stavebních úprav.

Bezpečnost je vždy na prvním místě

cooltopKaždá jednotka funguje na principu přímého výparu chladiva. Potrubím tedy neprotéká voda, která může být příčinou problémů v případě netěsností takového systému, kdy může být ohrožena drahá elektronika nebo může být vytékající voda příčinou elektrického zkratu. Chladivo, které v okruhu koluje, se v případě jakéhokoliv úniku vypaří. V DC se tedy voda objevuje pouze ve formě regulovatelné vlhkosti ve vzduchu. Ta může kondenzovat na studených površích tepelných výměníků, ale ani to není v případě CoolTop problém, protože zkondenzovaná voda stéká do nerezových vaniček, umístěných pod výměníky jednotek, kde je jímána. Pro případ, že by kapacita těchto vaniček nestačila, součástí rámu jednotky je další vana se sofistikovanými čidly včetně záplavového lana, které detekují stav hladiny a v případě potřeby odstaví celou jednotku, před tím však včas upozorní obsluhu na vzniklý problém. CoolTop obsahuje i spoustu dalších ochranných systémů pro zabezpečení bezproblémového provozu.

Pokud by došlo k poruše, nebo byl prováděn plánovaný servis, CONTEG nabízí tzv. redundanci, tedy instalaci rezervních zařízení, které nahradí zařízení odstavená mimo provoz. Jak vidno, provoz DC není v žádném případě ze strany chlazení ohrožen.

Vlastní vývoj a investice

Společnost CONTEG disponuje vlastním experimentálním datovým centrem, v němž všechny své produkty vyvíjí a testuje. Zkušení technici pak ochotně vysvětlí přínos řešení a předvedou i výrobky, které pak mohou být nasazeny i ve vašem datovém centru. Tým společnosti CONTEG během své 20leté praxe navrhl a postavil desítky datových center po celém světě a své zkušenosti rád předá i při návrhu dalších datových center, postavených přesně dle vašeho přání na míru. Více informací lze nalézt na www.conteg.cz.

-LiM

 

Související články

Leave a Comment