Zelená datová centra přitahují investice

Zelená datová centra

Rostoucí poptávka po cloudových a internetových službách současně zvyšuje energetické nároky datových center. Rozvoj služeb sice přináší výhody z hlediska podniků a technologických společností, ale současně má negativní dopad na životní prostředí. Snahy o řešení tohoto problému vyvolaly zvýšený zájem o ekologická nebo energeticky efektivní datová centra.

Podle studie švédského experta v oblasti posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) Anderse Andrae (Sweden R&D Center) budou v roce 2025 energetická nároky datových center činit 33 % z celkové energetické spotřeby ICT, následují smartphony (15 %), sítě (10 %) a televize (9 %). Pokud jde o globální spotřebu, budou datová centra využívat 20 % světové energie, přičemž uhlíková stopa se bude pohybovat okolo 5,5 % globální hodnoty.

Díky globálním požadavkům na rychlejší připojení a ukládání dat, roste současně zájem o datová centra ze strany realitních investičních společností. Důvodem je, že datová centra nabízí ve srovnání s jinými akvizicemi v oblasti nemovitostí vyšší výnosy a rychlejší návratnost investic. Podle průzkumu společnosti CBRE z roku 2018 většina investorů v Severní Americe očekává o více než 10 % vyšší návratnost investic do datových center, než tomu bylo v roce 2017.

Tyto dva faktory společně vytváří prostředí příznivé pro inovace v tomto odvětví, protože majitelé i provozovatelé mají velkým zájem jak na snížení energetických nákladů, tak na snížení uhlíkové stopy.

Datová úložiště musí být schopna spolehlivě ukládat obrovské objemy nových dat, které generují různé technologické inovace, tj. musí být zabezpečena, chlazena a poskytovat spolehlivý přístup po 24 hodin denně. Představte si to množství spotřebované elektrické energie na provoz serverové farmy s ventilátory, konzolami, monitory a chladicím systémem, která musí spolehlivě fungovat nepřetržitě po 24 hodin denně. Dalším problém je zvýšení spotřeby díky stárnutí zařízení a také časté využívání bezobslužných managementových operací ze strany operátorů. Řada serverů tak může být využívána jen zčásti nebo dokonce nejsou využívány vůbec, což způsobuje obrovské plýtvání energii.

To provozovatele datových center stimuluje k využívání energeticky úsporných řešení a energie z obnovitelných zdrojů, jako prostředek pro snížení celkových nákladů a samozřejmě také uhlíkové stopy.

Velké technologické firmy již začali využívat energeticky efektivní datová centra. Servery pro iTunes, Siri, Maps a App Store jsou nyní plně napájeny z kombinace různých obnovitelných zdrojů energie. Také společnost Apple napájí svá datová centra plně ze zdrojů obnovitelné energie.

Provozovatelé hyperscale datových center, jako Google, dosáhli v roce 2018 snížení spotřeby energie o 30 % díky využití umělé inteligence pro provozování a optimalizaci svých chladicích systémů. Mimoto Google je společností, která nakupuje nejvíce energie z obnovitelných zdrojů (3 GW).

Dalším příkladem je společnost Green House Data, která pro napájení plně využívá energii z větrných elektráren, což umožňuje realizovat chlazení bez jakékoliv uhlíkové stopy. Mimoto, díky využití speciálně navržených modulárních jednotek pro datová centra může využívat nová řešení v oblasti virtualizace a monitorovat zatížení a teplotu jednotlivých serverů.

Zelená datová centra představují pro realitní investiční společnosti lukrativní investiční možnosti, protože umožňují zvládnout rostoucí požadavky na cloudové a internetové služby při současném snížení energetické spotřeby a uhlíkové stopy, díky čemuž nabízí vyšší zisky.

Zdroj: InBuildingTech

Redaktor: Jaroslav Hrstka

Související články

Leave a Comment