Významné téma chce prostor

business it Problematika datových center se skloňuje ve všech pádech a na toto téma se pohlíží ze všech směrů. Ani seminář Datová centra pro business nebyl výjimkou. Akci uspořádaly koncem listopadu 2016 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí společnost Best Online Media ve spolupráci s magazínem BusinessIT. Konferenci zahájila a průvodcem celou konferencí se stala Jarmila Frejtichová, která začala obecnou charakteristikou stavu kolem datových center.

Horkými tématy v oblasti datových center jsou automatizace procesů, hyper-konvergence nebo softwarově definovatelná infrastruktura. A především právě jim se věnovala konference Datová centra pro business.

Přehledu nejvýznamnějších trendů v oblasti datových center a jejich přínosům se v úvodní přednášce věnovala Jarmila Frejtichová, šéfredaktorka odborného časopisu Profi HR. Řeč byla mimo jiné o hyperkonvergenci, o softwarově definovatelných datových centrech, o virtualizaci i o očekávané konsolidaci datových center.

Chameleon ve službách datacenter

V následující prezentaci nazvané Chameleon ve vaší infrastruktuře: Datacentrum bez výpadků pak Miroslav Kořen ze společnosti Suse hovořil o hlavních výzvách v oblasti datových center, kterým jejich provozovatelé čelí – a o jejich řešení. Řeč byla například o možnostech clusterování se Suse Linux, a to jak v podobě HA Clusteru tak Geo clusteru, pozornost byla věnována možnosti aktualizace jádra bez nutnosti restartu (live patching) nebo možnostem automatizace, kterou nabízí SUSE Manager, a také propojení s MS Systems Center.

konference IT_Od tradiční sítě k SDN

Evoluci sítí v datových centrech se pak věnoval Jiří Cihlář ze společnosti ALEF NULA. Jeho přednášku lze hodnotit z hlediska kvality přednášky, srozumitelnosti i obsahu hodnotit jako jednu z nejlepších, ne-li vůbec nejlepších, které zde ten den zazněly. Proměna sítí podle něj úzce souvisí s proměnou dalších součástí datových center, především pak s virtualizací serverů a s růstem jejich výkonu. Brzy tak podle něj bude běžné využití 10GE/25GE portů, stále větší roli budou hrát virtuální přepínače a obecně postupně dojde k výrazné proměně struktury sítí. Ve své prezentaci Cihlář mimo jiné zdůraznil, že různí uživatelé dnes mají velmi různé požadavky a neexistuje jedno správné řešením. Tím, které ale podle jeho názoru rozhodně stojí za pozornost, je SDN (softwarově definovaná síť) s využitím Cisco ACI, snadno spravovatelného a velmi flexibilního řešení.

Škálovatelná datová centra

Po první přestávce na občerstvení a neformální networking se Martin Zikmund ze společnosti SUSE věnoval problematice softwarově-definovatelných datových center. Řeč byla především o produktu OpenStack, otevřeném řešení, které stále více organizací využívá pro své cloudy v testovacím i v produkčním prostředí. Přednášející se věnoval i tématu SDS, tedy softwarově definovanému storage. Oproti běžným úložištím nabízí SDS výrazně větší pružnost a spolehlivost. Zikmund citoval i analytiky Gartneru, podle kterých by už během tří let na SDS měla být uložena více než polovina všech dat organizací.

Pružná datová centra

Tématem další přednášky byl HyperFlex a maximálně pružné datové centrum díky hyper-konvergenci. Miloš Pavlík ze společnosti ALEF NULA upozornil, že hyperkonvergovaná řešení usnadňují především škálování výkonu, a poté hovořil především o iniciativě společnosti Cisco označované jako HyperConvergence 3.0. Jde o hyperkonvergované řešení s plnohodnotnými síťovými prvky, které kromě výpočetního výkonu nabízí nástroje enterprise storage, a to včetně deduplikace a komprese dat, enterprise data protection nebo správu z jednoho bodu – a především pak nezávislé škálování. Provozovatel tak může snadno přidávat nové uzly a získat tak vždy takovou úroveň výkonu, kterou právě potřebuje.

Zaostřeno na ukládání dat

Odpolední blok přednášek zahájil tématem Systémy pro ukládání dat nové generace – se skutečnou aplikační integrací David Rusín ze společnosti ALEF NULA. Ten v úvodu upozornil na rychlý růst kapacity dostupných SSD s tím, že během šesti měsíců lze očekávat příchod 32TB disků a během jednoho roku pak 64TB disky. Úložné systémy založené na SSD tak nyní nabízejí nejen vysokou rychlost, ale i vysokou kapacitu, a to za stále přijatelnější cenu. Do budoucna tak podle něj nemá smysl uvažovat o čemkoli jiném než o plně flashovém řešení. Praktické využití pak vysvětloval na řešení firmy NetApp, kde rovněž ukazoval možnosti škálování. Poté se věnoval flashovemu úložnému řešení SolidFire, které se podle jeho slov vyznačuje snadnou konfigurací, podporou flexibilního škálování, spolehlivostí díky redundanci a funkcemi pro kompresi a deduplikaci dat. Systém umožňuje snadno garantovat aplikacím potřebný výkon a omezit ty aplikace, které by se chtěly utrhnout ze řetězu a omezit ostatní.

Síťové technologie pro další generaci datových center

Síťovým technologiím pro datová centra příští generace se pak věnoval Stanislav Pach ze společnosti Proficomms. Hovořil především o řešení otevřeného síťového hardwaru Bare-Metal, které umožňuje nadefinovat si síťové řešení přesně podle vlastních potřeb – zvolit si čipset, kombinaci portů, procesor a operační systém síťového zařízení. Rovněž si lze zvolit nejvhodnější parametry napájení. Dále byla řeč o odpovídajících operačních systémech PicOS od Pica8 a Cumulus Linux. A pak už se přednášející věnoval technologii Ethernet Fabrics, která oproti klasické třívrstvé architektuře nabízí dobrou podporu virtualizace na úrovni networkingu i serverů, automatizace a škálování.

Bezpečnost dat a servery

Poslední blok přednášek zahájila prezentace věnovaná tématu Data Safe řešení životního cyklu výpočetní techniky pro datová centra. Pavel Kruba ze Sims Recycling Solutions hovořil o tom, jak vyřešit poslední fázi životního cyklu techniky. Firma Sims Recycling Solutions zajišťuje audit vyřazované techniky, likvidaci dat, která jsou v ní uložena, přeprodej nebo likvidaci techniky. Může zajistit také návrat techniky k leasingové společnosti tam, kde je to relevantní. Vše je prováděno v režimu zabezpečení dat tak, aby nemohlo dojít k jejich vyzrazení.

Moderní a spolehlivé servery

Moderním spolehlivým serverům pro datová centra se poté věnoval Karel Štambera ze společnosti Compos Distribution. Řeč byla o konkrétních produktech společnosti Super Micro, například o těch, které lze chladit na vyšší než obvyklé teploty, čímž lze výrazně ušetřit na provozních nákladech. Prezentovány byly i storage servery, servery HPC a další. Přednášející mimo jiné upozornil na riziko krácení záruky u některých výrobců při překročení určité teploty a na odlišný přístup u serverů Super Micro. Upozornil rovněž na rychlý přechod výrobců z klasických disků na SSD. A také na zdánlivé detaily, jako jsou třeba výrazně rozdíly ve spotřebě stejných serverů při osazení paměťmi různých výrobců. Pak se podle něj může počáteční úspora proměnit v dlouhodobou ztrátu.

Na otázky, které účastníci konference nepoložili u stánků partnerů konference ani v přestávkách pro neformální networking přišel čas v následující panelové diskusi. Řeč byla mimo jiné o konkrétních přínosech již dříve zmiňovaných trendů nebo o možných úskalích.

Následovala již tradiční tombola a závěrečné občerstvení s prostorem pro neformální diskusi nad sklenkou vína.

Generálním partnerem konference byla společnost ALEF NULA, zlatým partnerem Suse, partnery pak společnosti Proficomms, Sims Recycling Solutions a Compos Distribution.

-LiM

Související články