Trvalé paměti pro datová centra

Phase Change Memory

Trvalé neboli non-volatilní paměti jsou výhodné pro využití v datových centrech, protože se jedná energeticky nezávislé paměti, jejichž obsah se neztratí ani po odpojení napájení. Paměťové technologie jako ferroelektrické RAM (FRAM), magneto-rezistivní RAM apod. poskytují rychlejší přístup k datům než paměti s rotačními plotnami a mají také nižší spotřebu. Rovněž jsou menší a produkují méně tepla, takže zabírají méně fyzického prostoru a mají nižší nároky na chlazení. Navíc trvalé paměti dovolují bez problémů zcela vypnout systém – snížit spotřebu energie na nulu – a opět obnovit zařízení do plného provozu.

Trvalá paměť je ideální pro ukládání velkých datových souborů, ke kterým je vyžadován velmi rychlý přístup, aby poskytovaly smysluplné fiskální výsledky. To zahrnuje např. algoritmy pro vysokofrekvenční obchodování, úpravy a vykreslování animovaných filmů či škálování serverů, kdy je současně spuštěno několik virtuálních strojů (nebo kontejnerů) a musí být možné mezi nimi rychle přepínat.

Kromě již zmíněných FRAM a MRAM existuje mnoho dalších technologií trvalé paměti jako NVDIMM-N (Non-Volatile Dual In-line Memory Module), která kombinuje řešení DRAM a DIMM na jednom modulu, adresovaná jako DRAM, pravidelně zálohovaná jako NAND. K dispozici je také paměť NVDIMM-F, což je kombinace řešení flash a DIMM na jednom modulu, které je o něco pomalejší než DRAM. Další technologie pak zahrnují PCM (Phase Change Memory), Crossbar technology – Intel Optane/3D XPoint a RRAM/ReRAM. Obr. 1 ukazuje pozici trvalé paměti v hierarchii úložiště v rámci serverového systému.

Obr. 1 Trvalé paměti v hierarchii úložiště v rámci serverového systému
Obr. 1 Trvalé paměti v hierarchii úložiště v rámci serverového systému

Očekává se, že trvalé paměti se časem stanou široce dostupnou technologií, tj. až se sníží cena za bit a k tomu dojde, až se zvýší hustota hradel na milimetr čtverečný umístěných na waferu, což bude stimulováno rozvojem efektivních aplikací.

Na využití trvalých pamětí ve svém datovém centru se můžete začít připravovat již nyní, a to tak, že si promluvíte se svými dodavateli systémů o jejich plánech do budoucna nebo se podíváte na provozní zatížení vašeho centra, abyste určili aplikace, které by měly užitek možného využití trvalých pamětí. Rovněž můžete zkontrolovat kapacitu sítě, abyste se ujistili, že dostupná přenosová kapacita bude dostatečná pro začlenění systémů obsahujících trvalou paměť, migraci vašich provozních zátěží a optimalizaci vašeho provozního prostředí – tj. teploty datového centra.

Zdroj: DataCenterPost

Související články

Leave a Comment