Prefabricated vs Traditional Data Center Cost Calculator

Prefabricated vs Traditional Data Center Cost Calculator

Společnost Schneider Electric představila nový nástroj, který poskytuje analýzu nákladů pro různé typy nasazení IT infrastruktury. Jedná se o digitální kalkulačku pojmenovanou „Prefabricated vs. Traditional Cost Calculator“, která manažerům poskytuje informace pro rozhodnutí, zda jsou na základě požadavků na IT a obchodních požadavků pro jejich podnikání vhodnější prefabrikované nebo tradiční moduly datového centra.

Kalkulačka rovněž využívá také trendová data pro vymezení multiplikátorů, odhadu vlivu rostoucí hustoty stojanu a také zvýšení kapacity a redundance. Na základě voleb zadání uživatele vypočítá souhrnné investiční náklady (CAPEX) a ukazuje procentuální rozdíl. Sloupcové grafy poskytují grafický přehled o vybavení, návrhu/instalaci a nákladech na prostor/budovu pro oba přístupy.

„V závislosti na požadavcích zákazníka existuje samozřejmě u každého přístupu řada výhod a nevýhod,“ říká Wendy Torell vedoucí výzkumný analytik Schneider Electric Data Science Center. „Při rozhodování o tom, jak přidat kapacitu stávajícím provozovatelům infrastruktury, existuje několik možností, včetně toho, zda rekonstruovat a upgradovat stávající zařízení, postavit nové zařízení nebo nasadit plně prefabrikované datové centrum. Základní náklady zahrnují architekturu chlazení, hustotu stojanu, umístění modulu a volbu stavby či pronájmu nemovitosti. Kalkulačka díky využití cenových informací z řady interních a externích zdrojů včetně dodavatelů zařízení třetích stran a vládních statistik potom poskytne hrubé srovnání nákladů mezi jednotlivými přístupy.“

Datová centra na bázi prefabrikovaných modulů nejsou nová, ale je to technologie, která mění způsob, jakým zákazníci navrhují a staví datová centra. Volba prefabrikovaných modulů může zahrnovat jednu nebo také všechny klíčové funkce datového centra, včetně IT stojanů, chlazení, záložních zdrojů napájení (UPS), distribuce i rozváděčů. Rozsahy se obvykle pohybují od malých řešení edge computingu s jedním stojanem až po prefabrikované moduly infrastruktury datových sálů.

Zavedení kalkulačky Prefabricated vs Traditional Cost Calculator zjednodušuje volby a umožňuje IT manažerům modelovat finanční dopady různých strategií nasazení s přesností 20 %.

Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Související články

Leave a Comment