Nový balíček pomáhá během 5 dní nastartovat koncept Průmysl 4.0

industry 4.0

Nová služba umožňuje posoudit datové zdroje zákazníků a v souladu s integrací Průmysl 4.0 navrhnout optimální řešení využití dat vedoucí k vyšší efektivitě, optimalizaci nákladů a zlepšení výroby a služeb.

Téměř každá firma vytváří velké objemy dat, která jsou ukládána, ale dále se s nimi nepracuje z důvodu omezených zdrojů na vyhodnocování nebo chybějících nástrojů pro jejich analýzu. Pokročilá analýza velkých objemů dat s predikcí vývoje budoucího stavu umožňuje včas a rychle reagovat na měnící se podmínky v podnikání a přináší prokazatelnou úsporu provozních nákladů, času, získání přehledu pro rozhodování v reálném čase nejen o výrobních zdrojích. Nyní je ten správný čas začít experimentovat a zkoušet nové koncepty.

Balíček Foxconn 4Tech Analytics Discovery reaguje na aktuální požadavky trhu. V rámci pětidenních konzultací umožňuje jednoduše analyzovat aktuální stav velkých objemů dat ve výrobních firmách i jiných odvětvích a zpřístupnit informace, které dosud nebyly k dispozici. Na základě analýzy zdrojů, jejich využití a návrhu optimálního řešení tak lze snadno vytěžit příležitosti z obchodních projektů, efektivně řídit firemní procesy nebo zvýšit kvalitu výroby.

„Při prediktivní analýze dat využíváme unikátní kombinace 20 let zkušeností z průmyslu, ICT a datové analýzy, které jsme schopni nabídnout našim zákazníkům. V době exponenciálního růstu dat v každé firmě tak umíme jasně definovat optimální přístup pro práci s daty a přinášet zákazníkům novou hodnotu pro jejich podnikání. Pro vstup do světa datové analytiky jsme připravili balíček služeb, které jednoduše podpoří střední i velké firmy a otevře příležitosti pro pokročilou práci s daty,“ řekl Pavel Vrba, manažer Data Science & Business Intelligence ve společnosti Foxconn 4Tech.

Právě uvedený balíček služeb je k dispozici za cenu 49 900 Kč.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články