Kabelážní systémy optimalizují prostor v datových centrech

TelcoVNTV době cloud computingu, virtualizace, big dat, videa, umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality jsou vyžadovány vysoké objemy dat a z toho plynoucí jejich rychlá dostupnost. K tomu se přidává stále silněji i problematika IoT – a to vše v konečném důsledku přináší zvýšené požadavky na sofistikovaný kabelový management.

Přitom je důležité, aby už dnes se tato problematika dokázala vypořádat s potřebami, které přinese blízká budoucnost. Dnešní řešení síťových technologií umožňují provozovatelům datových center i vlastníkům zařízení vypořádat se s těmito výzvami mnoha odpovídajícími způsoby. Přitom nejlepším řešením efektivity provozu datového centra (DC) není neustálý růst jeho kapacity, ale optimalizace jeho hustoty. K dispozici je mnoho řešení pro její dosažení. Výzvou je samozřejmě poměr mezi teoretickou a využitelnou kapacitou DC. Proto provozovatelé DC zvažují, jaké řešení jim dovolí nabídnout jednoduchý, přitom vysoce flexibilní a škálovatelný systém, který umožní provádět neustálé změny, rozšiřování i přesuny, a přitom stále zůstane zachována maximální ochrana provozu na stávajících linkách pro snížení rizika výpadku. To má své dopady i na SLA.

CorningSpolečnost Corning nabízí a dodává už přes dvacet let spolehlivá řešení s maximální možnou mírou flexibility. Vše začalo v roce 2009 představením vysokohustotního řešení, systému EDGE. Ten se nedávno dočkal svého nejnovějšího nástupce, systému EDGE8 s univerzální polaritou. Díky němu je nyní možné nabízet možnost de-agregace rychlejších 40/100G okruhů pro swichte na rychlosti 10/25G pro připojení serverů. Umístěním optických kazet reprezentujících porty linkových karet v hlavní distribuční zóně (MDA) se tak dosahuje výrazného snížení celkového počtu linkových karet. To v konečném důsledku vede k úsporám v hustotě i v potřebě napájení.

Ukázkovým příkladem spolupráce v nasazení řešení Corningu je kolokační centrum Telehouse North, budované s poskytovatelem datových služeb, společností Kinetic IT. Cílem řešení bylo zvýšení kapacity kolokačního centra. Jde přitom o typický příklad, jak by mělo vypadat nasazení systémového vysokohustotního řešení a jeho vlastní instalace k dosažení maximální efektivity.

Corning 20CableTelehouse North je první evropské, ryze účelově vybudované a operátorsky nezávislé kolokační centrum. Jedno ze čtyř datových center, která se nacházejí v Docklands kampusu v Londýně, je domovem London Internet Exchange, a zároveň jedno z nejvíce propojených datových center v Evropě. Poskytuje end-to-end informační a komunikační služby včetně integrovaných komunikačních služeb, virtualizačních služeb, služby systémové bezpečnosti, řízení obsahu a služeb obnovy dat. To vše – jak jinak – v režimu zajištění vysoké dostupnosti v režimu 24/7.

Kolokační centrum má rozlohu 9717 m2 a pokrývá celkem 32 sálů, nacházejících se v několika patrech. Cílem projektu byla maximalizace kapacity při maximálním možném zabezpečení. Kabelážní infrastruktura Telehouse prošla modernizací a pro centrální sál byl navržen zcela nový kabelážní systém nabízející flexibilní a nadčasovou konektivitu do každého z pěti pater. Nový sál bylo třeba zprovoznit do třech měsíců. Projekt samotný se pak musel vypořádat s řadou překážek, spočívajících ve striktním dodržování termínů a rozpočtu, přes dodržení podmínek 100% redundantních tras do sálů až k zajištění vysoké dostupnosti 24/7.

Projekt je postaven na požadavcích zajištění vysokohustotního řešení kabeláže, maximalizace hustoty portu na malé ploše se zárukou flexibility, rozšiřitelnosti a možnosti provádění změn s ohledem na potřeby zákazníků. Samozřejmě se přihlíželo i k otevřenosti v návaznosti na budoucí možný růst kolokačního centra.

Řešení všech požadavků splnil ultra vysokohustotní systém Centrix, navržený společností Corning. Jde o kabelážní systém založený na platformě Centrix. Ten umožňuje ultra-vysokohustotní nasazení i na malém půdorysu a poskytuje rozšiřitelný kabelový management pro aplikace cross-connect v centrálních sálech datového centra. Management patchcordů a inovativní systém navádění vláken platformy Centrix nabízí multifunkční řešení splňující požadavky na nasazení pro nejrůznější aplikace a lze ho bez příkras nazvat jedinečným. Centrix umožňuje umístit 4320 LC konektorů do stojanu o rozměrech 2200 x 900 x 300 mm. Nejvyšší možná hustota dosahuje 17 280 optických portů/m2 při použití čtyř takových stojanů.

Design samotného stojanu Centrix umožnil optimalizované vedení patchcordů s tím, že se minimalizuje riziko jejich zapletení. Přitom obsluha dokáže přidat nebo naopak odebrat patchord za dobu kratší, než jsou dvě minuty, a to z jakékoliv pozice ve stojanu. Pro maximálně možné zjednodušení práce a zároveň i pro minimalizaci skladových zásob stojan Centrix používá jednotné patchcordu o délce čtyř metrů k propojení jakýchkoliv dvou portů ve zmíněném stojanu.

Základním prvkem celého systému Centrix je modulární optická kazeta, která však může být dodána v celé řadě úprav tak, aby byla zaručena maximální flexibita a funkčnost bez omezení kapacity. Každá z kazet je vybavena naváděním vláken, prostorem pro uložení svárů a je schopna pojmout 24 nebo 36 LC adapterů.

V použitých stojanech Centrix byly terminovány a nezávislými cestami vedeny do zákaznických sálů univerzální kabely Corning typicky s 96 vlákny. V nich je použito Ultra vlákno Corning SMF-28, které poskytuje solidní základ pro nově rekonstruovanou kabeláž. Ultra vlákno Corning SMF-28 poskytuje zdaleka nejlepší vlastnosti v oblasti vložného útlumu a útlumu makro ohyby ze všech dostupných vláken na trhu. Nízký útlum umožňuje zvýšit vzdálenost mezi propojovanými body a zlepšení útlumů způsobených makro ohyby o 33 procent oproti standardu G.657.A1 zvyšuje využití existujících kabelových tras a umožňuje použít rozvaděče s menšími rozměry.

Fiber SpoolPrvotní projekt zahrnoval terminaci přes 16 tisíc vláken ve stojanech Centrix a instalaci kabelů do všech sálů. Projekt kolokačního centra byl dokončen v březnu 2016, délka instalace trvala přesně dvanáct týdnů. Systém, který byl zde instalován, však má potenciál pro další růst a rozšíření až na 130 000 portů pouhým přidáním dalších stojanů.

Provedená realizace umožňuje Telehouse provozovat rychlé a flexibilní zřizování propojů mezi sály, a tak je možné okamžité reakce na měnící se potřeby zákazníků. Instalace odstartovala další fáze projektu i infrastruktury, které budou spočívat v nasazení v nové budově Telehouse.

Popsané řešení velmi dobře ilustruje, že provozovatelé by měli počítat s tím, že sítě jsou neustále živoucí prostředí s nutnými možnostmi dalšího rozvoje. A talk dnes dostupné kapacita už zítra nemusí stačit. Proto dobře navržená a vybudovaná síť musí mít základ v systému s velkým důrazem na kabelový management, flexibilitu, jednoduchost a poskytovat i vysokou hustotu.

Společnosti Telco VNT provozuje největší velkoobchod s telekomunikační technologií a logistické centrum v České republice. Zahájila svou činnost v roce 2008 pod názvem Telco Technologies. Jejím hlavním cílem je prodej a distribuce produktů pro výstavbu telekomunikačních sítí té nejvyšší kvality od předních světových výrobců. Akvizicí společnosti VNT Nachrichtentechnik se stala výhradním dovozcem telekomunikačních produktů Corning pro Českou republiku. Od listopadu 2013 sídlí ve Vestci ve společných prostorách se společností Raycom.

-LiM

 

Související články