Cloud4com – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl…

Jaroslav Hulej, Obchodní ředitel, Cloud4com, a.s.

 

Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center?

Zájem o služby datových center se podle našich zkušeností zvyšuje. Kromě tradičních služeb typu kolokace či managed hosting roste postupně i zájem o cloud. Zejména v posledních třech čtvrtletích zaznamenáváme větší poptávku po cloudovém prostoru pro uložení záloh, případně po službách záložního datového centra.

Budou do budoucna převažovat datová centra poskytující prostor pro umístění hardware (kolokační) nebo se z nich stanou spíše poskytovatelé služeb, nabízejících infrastrukturu jako službu?

Podle mého názoru se bude zájem zákazníků posouvat spíše směrem ke službám, ať již půjde o infrastrukturu, platformu nebo software (IaaS, PaaS a SaaS). Tento trend vidíme již nyní. Kolokaci budou využívat spíše velké společnosti, které budou budovat své privátní cloudy, a pak samozřejmě poskytovatelé služeb.

Jakým směrem se plánujete vydat vy?

Prozatím se soustředíme především na služby typu IaaS a PaaS. Nicméně zájem zákazníků naznačuje, že bude možná do budoucna vhodné rozšířit naše služby i k poskytování dalších vrstev infrastruktury.

Jak mění trh datových center nástup cloudových technologií? Má rostoucí zájem o cloud nějaký vliv?

Technologie umožňuji sdílení a vyšší využiti zdrojů a tedy i vyšší efektivitu. Tyto trendy rozhodně přispívají k rozvoji cloudu.

Lze říci, jaká firma je příliš malá nebo naopak příliš velká pro využití služeb vašeho datového centra?

Naše služby se hodí pro firmy, které využívají pro svoje IT více než 5 serverů. Nemyslíme si, že by někdo mohl být příliš velký.

Jaká je hranice, kdy se firmě vyplatí vybudovat si vlastní datové centrum?

Takovouto hranici lze stanovit jen velmi obtížně. Budování vlastního datového centra je v podstatě jakýmsi konzervativním přístupem k využití infrastruktury. Pokud má nějaká firma větší počet serverů, může uvažovat o tom, že si své datové centrum postaví. Je to v podstatě jen výpočet celkových nákladů na vlastnictví (TCO). V tomto směru je situace podobná, jako v případě operativního leasingu. Lze stanovit hranici, kdy se firmě vlastnictví auta vyplácí. A kdy je vhodnější zvolit operační leasing?

Zaniknou do budoucna on-site servery a přesune se vše do datových center?

Všechny on-site servery se do datových center asi nikdy nepřesunou, ale jsem přesvědčen, že většina z nich ano. Nicméně to podle mého odhadu bude trvat určitě déle, než nějakých deset či patnáct let.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

Leave a Comment