Ve vedrech spotřebují datacentra o 13 % více elektřiny

Ve vedrech spotřebují datacentra o 13 % více elektřiny

Aktuální teploty v současnosti dosahují místy až 36 °C, což však kromě radosti pro dovolenkáře přináší i starost pro některé firmy. Mezi ně patří také společnosti provozující datacentra, která musí uchovávat aktivní servery ve striktně nízkých teplotách Ideální teplota je 20–21°C. Právě v těchto dnech datová centra trápí extrémní horka. Spotřeba elektrické energie v datacentru díky tomu v létě stoupá až o 13 % ve srovnání s celoročním průměrem.

Letní tropická horka představují pro datacentra doslova výzvu. I minimální zvýšení přísně kontrolované teploty v serverovně může mít neblahé důsledky. Aby běžné a bezproblémové fungování internetu zůstalo zachováno, musí datacentra znatelně zvýšit spotřebu elektrické energie. V případě nedostatečného chlazení a tedy i zvýšení teploty v serverovně nad ideální hranici totiž dochází ke snižování životnosti serveru a zvyšování rizika poruch. V extrémním případě zvýšené teploty začnou komponenty serverů chybovat a může dojít i k přehřátí, kdy se servery začnou vypínat (případně může dojít i k jejich poškození). Webové aplikace (e-shopy, platformy atd.), které na nich běží, by tak pro uživatele přestaly být dostupné.

Ve společnosti vshosting~ se s vysokými teplotami vyrovnávají díky extenzivní klimatizaci i pomocí tzv. adiabatického chlazení. „V našem datacentru ServerPark využíváme kombinaci chladicích mechanismů, aby uložené servery zůstaly bezpečně v chladu. Hlavním systémem chlazení jsou v ServerParku celoročně velké klimatizační jednotky. Během extrémních suchých veder, jakých jsme toto léto svědky, ale tento systém doplňujeme takzvaným adiabatickým chlazením.” uvádí CEO společnosti vshosting~, Damir Špoljarič.

Principem adiabatického chlazení je přeměna citelného tepla na teplo vázané při odpařování vody. Když je do vzduchu rozprašována voda, odpařuje se a teplota vzduchu tak klesá (Lain, 2007). V praxi to vypadá tak, že na povrch kondenzátorů („chladičů”) klimatizačních jednotek je rozstřikována voda, která se vlivem horka mění v páru a kondenzátor tak ochlazuje. Během extrémních veder díky tomuto systému v datacentru dokáží snížit teplotu o další 3–4°C nad rámec klasické klimatizace, což může být pro udržení ideální teploty v serverovně rozhodující.

Kombinace zvýšení výkonu klimatizačních jednotek a provozu doplňkového adiabatického chlazení se citelně projevuje na spotřebě elektrické energie v datacentru. Oproti celoročnímu průměru vshosting~ během tropických veder spotřebuje o 13 % více elektřiny. Celková spotřeba elektrické energie za rok 2018 dosáhla hodnoty 3 808 464 kWh, spotřeba vody pak 300 m3.

vshosting~ momentálně tento systém ještě vylepšuje instalací vodní mlhy, oproti klasickému kropení vodou. Vodní mlha je nejen účinnějším řešením z hlediska chlazení, ale také šetrnější k životnímu prostředí vzhledem k celkově nižší spotřebě vody.

Související články

Leave a Comment