Když záloha, tak do cloudu

Zizkov tower

CRAČeské Radiokomunikace rozšiřují cloudové služby o ČRa Remote NAS. Tedy spolehlivé úložiště v kapacitách až stovek TB pro ukládání, online archivy či odlévání dat. Doplňují tak své portfolio služeb a k dosavadní nabídnce Disaster Recovery a ČRa Backup přidávají službu určenou spíše pro menší a střední firmy.

Služba ČRa Remote NAS je vhodná pro společnosti, které prostor pro ukládání dat, online archivy či odlévání dat. Kromě vysoké přístupové rychlosti přináší služba výhody v podobě dostupnosti prostřednictví cloudu, datového centra či telekomunikačního propoje a možnost vytváření obrazů a zajištění retence dat. Jedná se v podstatě o cloudovou variantu síťového úložiště, takže může být velmi efektivně využita pro synchronizace dat mezi oddělenými lokalitami, rychlé a efektivní sdílení dat v rámci společnosti, nebo zajištění datového úložiště a archivu pro obrazová a provozní data.

I nadále zůstávají v nabídce také dosavadní cloudové služby ČRa Disaster Recovery a ČRa Backup. Nedávno ohlášená služba ČRa Backup přináší malým a středním firmám univerzální a flexibilní řešení pro zálohování jejich dat. Data jsou přenášena do vysokokapacitního úložiště, kde je zajištěno jejich bezpečné uložení. Zálohy probíhají šifrovanou formou prostřednictvím běžného internetového připojení, přes které se přenáší komprimované rozdílové přírůstky dat od poslední zálohy. Proces zálohování je spravován přímo zákazníkem, prostřednictvím online portálu s možností velmi detailního nastavení. Ten umožňuje řídit nejen plány záloh či držení retencí, ale také obnovu dat.

Největším firmám je pak určena služba ČRa Disaster Recovery, která umožňuje vytvořit v podstatě záložní datové centrum v ČRa DC Tower na Žižkově. Služba provede prvotní replikaci všech systémů a následně nonstop aktualizuje repliky jednotlivých serverů v přednastaveném časovém intervalu (min. 15 minut). Využívá integrovaných funkcí v České republice velice rozšířené virtualizační platformy VMware vSphere. Služba Disaster Recovery cloud navíc představuje cenově výhodnou alternativu pro firmy, které potřebují svá data a systémy zálohovat do jiné lokality.

Více na webu Českých radiokomunikací

Související články

Leave a Comment