Jak předcházet výpadkům datových center

datacenter Uptime Institute

Podle průzkumu organizace Uptime Institute, která je globální autoritou v oblasti datových center, lze neplánovaným prostojům v datových centrech předcházet zejména díky lepší strategii managementu a lepší konfiguraci procesů.

Více než 1600 dotazovaných provozovatelů a IT specialistů se shodlo, že výpadky napájení způsobují obecně ve všech průmyslových odvětvích velké problémy. Přes 60 % z nich věří, že díky lepší strategii managementu a lepší konfiguraci procesů by se dalo ztrátám napájení a následným výpadkům předcházet.

Zdá se však, že tomuto problému není věnována dostatečná pozornost. Výpadky datových center způsobují velké problémy, což je dáno tím, že ovlivňují mnoho dalších systémů, jak se uvádí ve zprávě britské společnosti Power Control.

Manažeři datových center obvykle počítají náklady způsobené selháním až po výpadku. Nedostatečná odborná příprava personálu, provozní procesy a strategie managementu rovněž přispívají ke špatné prevenci a zmírňování následků v případě selhání.

Pro každou strategii managementu datového centra je klíčovým prvkem zdroj nepřerušovaného napájení a dostatečné porozumění požadavkům je stejně důležité jako analýza jednodenního použití. Je třeba zajistit budoucí rozvoj a plánování, aby se systém UPS mohl bez problémů přizpůsobovat s růstem datového centra.

Populární řešení je v tomto ohledu technologie modulárního datového centra, které nabízí dostatečnou flexibilitu a škálovatelnost. To provozovatelům dovoluje instalovat pouze to, co je skutečně potřeba, takže není potřeba naddimenzovávat systém UPS, což umožňuje snížit náklady a požadavky na prostor. Tyto plně rozšiřitelné systémy jsou jednoduché, efektivní a spolehlivé. Poskytují nejen velmi praktické řešení, jak se chránit před výpadky, ale nabízí také větší přehlednost TCO.

Pro zajištění dlouhodobého optimálního výkonu systému UPS by také měla existovat smlouva o proaktivní údržbě. I když technologie UPS již dnes využívají digitální signálové procesory (DSP), výkon ovlivňují i další vnější proměnné. Aby systém pracoval na maximální výkon po celou dobu své životnost, je klíčové zajistit pravidelné aktualizace firmwaru.

Mnoho dodavatelů nabízí inteligentní modulární řešení, která jsou ideální pro řadu různých aplikací a mohou být konfigurovány tak, aby poskytovala redundanci pro všechny úrovně datového centra.

Zdroj: DataCentreNews

Související články

Leave a Comment