EcoStruxure IT: Proaktivní dohled a správa vaší non-IT infrastruktury, pro oblast EDGE, lokální serverovny a datová centra

Schneider Electric EcoStruxure IT

Společnost Schneider Electric pomáhá svým zákazníkům spravovat jejich non-IT infrastrukturu prostřednictvím nového, inovativního řešení EcoStruxure IT. Prostřednictvím této aplikace, která je dostupná jako služba v modelu software-as-service, je možné dosáhnout výrazně vyšší efektivity, bezpečnosti a nižších provozních nákladů při správě non-IT technologií, bez ohledu na jejich umístění. Tzv. non-IT technologie jsou produkty a řešení potřebná pro vlastní provoz IT technologií – jedná se například o oblast bezpečného napájení, chlazení, měření spotřeby, monitoringu fyzického prostředí, přístupové systémy. Tato část infrastruktury je ale také spravována, připojena do internetu nebo místní sítě, a stává se tak nedílnou součástí vlastní IT infrastruktury, stejně důležitou a kritickou z pohledu dostupnosti a bezpečnosti, jako vlastní IT.

EcoStruxure IT patří do skupiny tzv. next-generation DCIM, tedy nové generace dohledových nástrojů, která je provozována v prostředí cloudu, a využívá proto všech výhod takové koncepce řešení, mezi které patří například umělá inteligence, proaktivní analýzy, možnosti vyhodnocení stavu připojených zařízení, vzdálený přístup a dále provázanosti na další zdroje a služby výrobce. EcoStruxure IT také komplexně řeší oblast kybernetické bezpečnosti, kdy je tato aplikace schopna identifikovat bezpečnostní rizika, mezi které mimo jiné patří neaktualizované verze software v rámci zařízení, špatně nastavené konfigurace, komunikační protokoly, nevyhovující úrovně zabezpečení, ale také chybějící servisní podporu ze strany výrobce pro připojená zařízení, která je pro provoz technologií poměrně kritická. Jedná se přitom o aplikaci otevřenou pro produkty třetích stran, kdy je navíc možné díky snadné integraci nadále využívat jako nadřazenou aplikaci stávající dohledový nástroj. Samozřejmostí je grafické znázornění a viditelnost celé infrastruktury, možnost úpravy uživatelského prostředí, a připojení z jakékoliv lokality a koncového zařízení.

Z pohledu bezpečnosti je třeba zdůraznit, že přestože se jedná o cloud-based řešení, je zde používána jednosměrná šifrovaná komunikace zařízení registrovaných vůči cloudu, kdy není možné se k těmto zařízením připojit z vnější sítě nebo internetu. Vývoj, podpora a úroveň zabezpečení tohoto nástroje odpovídá standardům Schneider Electric v oblasti kybernetické bezpečnosti, při splnění všech potřebných norem a certifikací. EcoStruxure IT je navíc pouze jedním ze skupiny nástrojů EcoStruxure, kdy další verze jsou využívány v oblasti energy managementu a průmyslové automatizace, napříč jednotlivými odvětvími, včetně kritických aplikací.

Hlavní výhodou EcoStruxure IT je především výrazně vyšší efektivita při správě non-IT technologií, kdy prostřednictvím této aplikace, automatizací většiny procesů a s využitím výhod koncepce cloud-based nástrojů, dochází k výrazné úspoře času a celkových provozních nákladů.

Klíčové vlastnosti EcoStruxure IT:

Inventarizace – seznam všech připojených zařízení, se řazením podle lokalit, druhu zařízení, chybových stavů, včetně jejich názvů, IP adres, a dalších údajů, jako například u produktů UPS informací o napájení, zátěži, době provozu na baterie.

Porovnávání stavu zařízení – s anonymizovanými a analyzovanými záznamy dalších 100.000.000.000 zařízeními připojených do EcoStruxure IT, porovnání efektivity, životnosti, výkonnosti, včetně dalších doporučení.

Inteligentní správa alarmů – s možností změny důležitosti, posunutím platnosti, označením opakujících se událostí, kdy aplikace doporučí jaké konkrétní alarmy tímto způsobem označit. Upozornění je možné zasílat různými způsoby, včetně emailu, s možností určení dalších pravidel a příjemců.

Schneider ElectricVyhodnocení stavu připojených zařízení – včetně doporučení, jaká přijmout opatření, s cílem zvýšit životnost. Příkladem mohou být baterie v UPS, kdy aplikace zobrazuje kromě běžných informací také to, jaké parametry mají vliv na životnost baterie, jakým způsobem je řešit, a po jaké období se předpokládá, že baterie bude nadále schopna dosahovat potřebných parametrů a kdy je třeba zajistit provedení výměny baterie, s cílem zajistit provozuschopnost zařízení.

UPS Score details

Vyhodnocení zranitelnosti zařízení z pohledu kybernetické bezpečnosti – přehled zařízení podle jednotlivých skupin produktů, úrovně jejich zabezpečení, identifikování zranitelností (neaktuální firmware, špatně nastavená konfigurace, produkt mimo servisní podporu výrobce, a dalších). Možnost exportu stavu všech zařízení do přehledného reportu.

Device security assessment

Uživatelsky definovaný a plně přizpůsobitelný vzhled prostředí – individuální dashboardy, widgety, mapy lokalit, panely, grafy, statistiky, a další důležité informace, potřebné pro okamžité vyhodnocení stavu infrastruktury a kritických událostí.

Správa a konfigurace zařízení, aktualizace firmware – možnost výběru, které nové verze instalovat, možnost hromadných instalací, centralizovaná správa napříč infrastrukturou, bez ohledu na umístění daného zařízení.

Vyzkoušejte zdarma 30-denní verzi EcoStruxure IT přímo ve Vaší infrastruktuře nebo se seznamte s prostředím EcoStruxure IT v rámci testovacího prostředí. Více informací, odkaz na stažení aplikace a přístup do testovacího prostředí:

https://ecostruxureit.com/ecostruxure-it-expert/

Související články

Leave a Comment