Dvě centra, jedno pole. Díky MetroClusteru jsou data vždy po ruce

DATACENTER NETWORK NEWS

Jedno úložiště lze mít ve dvou vzdálených datacentrech. Teď není řeč o zrcadle, skutečně mluvíme o jediném úložišti. Ač to zní trochu jako sci-fi, není to žádná hudba vzdálené budoucnosti. Nový MetroCluster z produkce NetApp totiž něco podobného umí zařídit. A vaše datacentrum může třeba vyletět do povětří. Možná si ani nevšimnete.

Přesun virtualizace dat i hardware do datových center je jednoznačným trendem dneška. Vše podpořil nástup all-flash systémů, které zajistí dostatečně rychlou dostupnost dat i pro ty nejnáročnější aplikace. Pro celou řadu firem se tak stává zbytečností starat se o vlastní úložiště či dokonce servery a přesouvají je jinam. Drtivá většina poskytovatelů služeb v datových centrech automaticky nabízí replikaci dat do jiného geografického bodu, tedy jiného datového centra, což zajišťuje relativně vysokou bezpečnost dat.

Přesto, zejména u kritických aplikací, mohou nastat situace, kdy to nebude stačit. Replikace totiž vždy nějakou dobu trvá a pro servery jsou dvě datová centra dvěma místy. Když jedno vypadne, zabere určitou – byť ne nutně nijak dlouhou – dobu, než začnou využívat záložní umístění. To může znamenat pád aplikace či jiný podobný problém. Navíc pokud dojde k výpadku náhle, nemusí se podařit zreplikovat všechna data. Nový NetApp MetroCluster ale pravidla mění. Nyní už není nutné data replikovat, ona jsou současně na dvou místech.

Současně na dvou místech

Kombinace nového clusteru NetApp MetroCluster s produktem Data ONTAP 8 lze totiž vytvořit logické datové pole rozprostřené přes dvě datová centra. „Takové řešení je naprosto odolné vůči selhání kterékoli části jednoho z datacenter,“ uvádí David Rusín, NetApp Business Development Manager Alef Nula a pokračuje: „Vůči vnějším serverům vystupuje MetroCluster jako jediná logická jednotka, proto i v případě, že selže jedno celé datacentrum, nic se pro ně nemění a celý systém běží dál. Zdánlivě bez jakékoli změny.“

MetroCluster nás tak přibližuje skutečnému provozu 24/7. Umístění dvou části clusteru na dvě různá místa znamená, že systém nejen odolá výpadku, ale zároveň ho není nutné odstavit ani v případech aktualizace firmware nebo budoucím upgrade některé z částí systému či řadičů. Vytvoření jedné logické jednotky znamená, že data jsou na obou fyzických místech současně. „S MetroClusterem lze dosáhnout hodnoty RPO (Recovery Point Objectives) na nule. To znamená, že v případě selhání nějaké části datacentra zákazník nepřijde absolutně o žádná data. Nule se blíží také hodnota RTO (Recovery Time Objectives),“ doplňuje David Rusín.

Bezpečnosti na prvním místě

Toto řešení tak zásadně zvyšuje bezpečnost dat v datových centrech. Vzhledem k latenci je fyzická vzdálenost dvou datových center, přes která je rozprostřen jeden MetroCluster, omezena na 200 km. „Vzhledem k rozměrům České republiky to nepředstavuje žádný větší problém,“ podotýká David Rusín s tím, že vzdálenost tří největších českých měst, tedy Prahy, Brna a Ostravy je v tomto limitu.

Teoreticky tak lze vystavět například dvojici MetroClusterů, která odolá i rozsáhlejší katastrofě. „I kdyby třeba celou Moravu postihlo rozsáhlé zemětřesení, jakkoli je to v Česku jen málo pravděpodobné, veškerá data by byla dostupná z pražského centra opravdu okamžitě, bez jakékoli prodlevy. A naopak,“ říká David Rusín. Nemusí jít jen o zemětřesení, například z povodněmi jak na Moravě, tak v Praze máme dostatečné zkušenosti.

Toto řešení navíc významně zvyšuje i odolnost vůči kybernetickému útoku. Poměrně nedávno se například jedna z českých firem potýkala s rozsáhlým blackoutem jejich datového centra v důsledku kybernetického útoku. V případě použití MetroClusteru ovšem ani kompletní vyřazení jedné lokality z provozu nic zásadního z pohledu dostupnosti dat neznamená.

MetroCluster v malém

Vhodným řešením do MetroClusteru jsou samozřejmě flash disky, které nabízejí dostatečný výkon. Zajímavou novinkou v tomto směru jsou all-Flash FAS systémy nabízející velmi dobrou kombinaci rozsáhlého managementu dat i výkonu čistě flash polí. „Jak vypadá úložiště použitelné i v MetroClusteru se mohou zákazníci podívat i na našem semináři nazvaném VDI na Flexpodu, která se v Alef Nula koná již 16. dubna 2015,“ neopomene pozvat David Rusín.

V rámci integrovaného řešení vzniklého ze spolupráce firem Cisco a NetApp bude osazeno kromě serverů Cisco UCS a přepínačů řady Nexus právě i FAS úložiště od NetAppu. „I když je virtualizace desktopů trochu jiné téma, k předvedení možností all-flash úložišť bude rozhodně prostor,“ doplňuje David Rusín a dodává: „Ostatně právě virtualizované desktopy mohou být jednou z kritických aplikací, které by mohly v rámci MetroClusteru najít uplatnění. Firmám totiž přinese VDI nejen energetické úspory, ale také větší možnost kontroly zaměstnanců, ochrany dat. Firma má možnost zamezit úniku informací. K tomu se přidává samozřejmě ještě možnost rychle obnovit hardware v případě selhání. V MetroClusteru se k tomu navíc přidává jistota, že desktopy budou za všech okolností dostupné.“

Související články

Leave a Comment