Datový sál pro kritické technologie

datacenter security

Dial Telecom rozšířil své technologické prostory v pražském datovém centru společnosti CE Colo o dalších více než 30 m2 a 40 kW. Nový špičkově vybavený a zabezpečený vyhrazený prostor je napojený na vlastní optickou infrastrukturu Dial Telecom, která patří k nejvýznamnějším v České republice. Nově zřízený datový sál nyní bude sloužit především pro kritické technologie a technologie významných zákazníků.

V datovém centru CE Colo nyní disponuje Dial Telecom samostatným uzavřeným prostorem o výměře 70 m2 s dostatečným příkonem pro umístění páteřní sítě i dalších technologií Dial Telecomu. Rozvržení a uspořádání umožňuje, aby rezervovaný příkon 100 kW mohl být dle potřeby navýšen. Veškeré technologie, použité k vybavení prostoru, jsou zálohovány. Jsou tak eliminovány všechna SPoF (Single Points of Failure – kritická místa). Energie je vedena po dvou zcela nezávislých větvích pro napájení 230V AC a –48V DC.

Kromě tohoto dedikovaného prostoru má Dial Telecom v rámci DC CE Colo řadu dalších racků se svou technologií či zařízením zákazníků, které jsou umístěny ve sdílených sálech v rámci datového centra.

„Rozšíření našich dedikovaných technologických prostor v DC CE Colo je dalším logickým krokem, jak zajistit budoucí růst společnosti a vyhovět nárokům na umístění nových síťových technologií při současném zvyšování dostupnosti a kvality našich služeb. Rozšířené prostory sálu budeme dlouhodobě využívat pro naše vlastní kritické technologie i technologie našich významných zákazníků,“ řekl Pavel Kvíčala, zástupce technického ředitele a manažer výstavby a provozu transportní a přístupové sítě společnosti Dial Telecom.

Související články

Leave a Comment