Datová centra na cestě ke 400G

DC data center

Rostoucí nároky na konektivitu datových center vytváří na výrobce optických modulů tlak, aby poskytovali rychlejší řešení konektivity při nižších nákladech. Nasazení optických modulů v datových centrech ve velkém měřítku bude i nadále podporovat nákladové struktury a dodavatelský řetězec potřebný k zavádění nejrychlejších a nejhospodárnějších optických spojení pro podniky i celé optické sítě. Současné 100G spoje brzy nebudou stačit a bude třeba se posunout k vyšším rychlostem.

Technologie analogových obvodů se vedle metod zpracování digitálního signálu stanou klíčovými nástroji pro budoucí spojení 200G a 400G pomocí modulace PAM-4. Rovněž bude potřeba aktualizovat standardy, aby byla zajištěna interoperabilita mezi novými analogovými a stávajícími digitálními řešeními.

Rostoucí poptávka po plně analogových optických modulech 200G bude mít klíčové důsledky pro případné přijetí 400G. Technologie 400G, která je zatím ještě v plenkách, slibuje obrovské navýšení přenosové kapacity, ale musí významně klesnout náklady, aby mohly být široce využívány v datových centrech.

V současné době přicházejí na trh analogové moduly 200G, které oproti digitálnímu řešení mají výhody nižší latence, spotřeby a nákladů. Současně se na pohlíží jako na životaschopný odrazový můstek k analogovým modulům 400G. K urychlení tohoto procesu spojilo několik výrobců a založili speciální průmyslové konsorcium pod názvem Open Eye Multi-Source Agreement (MSA).

Open Eye MSA iniciovali společnosti MACOM a Semtech Corp. společně s dalšími 19 společnostmi, např. Applied Optoelectronics Inc., Cambridge Industries, Color Chip, Juniper Networks, Luxshare-ICT, Mellanox a Molex. Mezi přispěvatele patří společnosti Accelink, Cloud Light, InnoLight, Keysight, Maxim Integrated, O-Net, Optomind, Source Photonics a Sumitomo Electric a mnoho dalších má již podánu přihlášku.

Hlavním cílem tohoto průmyslového konsorcia je urychlit přijímání optických propojení založených na modulaci PAM4 se škálováním od 50G do 400G. Dále rozšířit stávající standardy a umožnit snadné realizace s nižšími náklady, nižší spotřebou a optimalizovanou architekturou CDR (Clock and Data Recovery).

První specifikace Open Eye MSA budou zaměřeny na řešení optického kanálu 53G pomocí modulace PAM4 pro moduly 50G SFP, 100G DSFP, 200G QSFP a 400G QSFP-DD, a také jednovidové moduly OSFP. Další specifikace se budou zabývat multividovými aplikacemi s optickým kanálem 100G.

Open Eye MSA nenahrazuje single-lambda standardy IEEE. Podobně jako CDR nejsou náhradou za DSP. Tyto dva přístupy koexistují, stejně jako standard 100G IEEE LR4 (dosah 10 km) koexistuje s normou MSA 100G CWDM4 (dosah 2 km), z nichž každý slouží pro aplikace s různým dosahem. První vydání specifikace je plánováno na podzim 2019, přičemž dostupnost produktu bude následovat pravděpodobně do konce roku.

Zdroj: EETimes

Obrázek: rawpixel.com / Freepik

Související články

Leave a Comment