Čínská datová centra produkují uhlíkovou stopu jako 21 milionů aut

datacenter China

Čínská datová centra vyprodukovala z loňský rok 99 milionů metrických tun oxidu uhličitého (CO2), což odpovídá přibližně produkci 21 milionům aut na silnici. Datová centra ukládají elektronické informace, jako jsou e-maily, fotografie a videa, přičemž spotřeba elektrické energie představuje 3–5 % z celkové globální spotřeby elektrické energie a konkurují leteckému průmyslu z hlediska uhlíkových emisí. Čínský průmysl datových center patří mezi největší na světě a v loňském roce podle zprávy Greenpeace a North China Electric Power University University spotřeboval něco přes 2 % celkové spotřeby elektrické energie celé země.

Čína předstihla USA v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie a obrovského pokroku dosáhla zejména při zavádění solárních projektů. V roce 2017 si Čína stanovila cíl, aby do roku 2030 byl podíl čisté energie 20 % z celkových energetických potřeb země. Nicméně i přes obrovskou kapacitu této zelené energie ji většina čínských datových center nevyužívá, uvádí se ve zprávě.

„Téměř tři čtvrtiny této energie pocházejí z uhlí,“ uvedl Ye Ruiqi, expert Greenpeace. „To, že datová centra využívají primárně elektrickou energie z tepelných elektráren je většinou způsobeno jejich geografickou polohou. Většina datových center se nachází na východním pobřeží, v blízkosti obchodních center a mimo možnosti Číny v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve středu a na západě země. Ze 44 datových center, která jsme zkoumali, pouze pět využívalo alespoň zčásti čistou energii.“

Čínskému odvětví datových center dominují domácí hráči jako Alibaba a Tencent, i když Apple v současné době buduje datové centrum v jižní provincii Guizhou. Společný podnik s Guizhou-Cloud Big Data Company umožní americké společnosti zvýšit rychlost a spolehlivost svých služeb, ale také dodržovat nové, přísnější zákony o kybernetické bezpečnosti.

Větrná a sluneční energie

V Číně s populací 1,4 milionu lidí rychle roste poptávka po ukládání dat. Autoři zprávy předpovídají, že za pět let budou mít čínská datová centra spotřebu vyšší o 66 %, což znamená, že v roce 2023 bude spotřeba datových center v Číně 267 TWh. Jen pro srovnání, to více než celková spotřeba Austrálie v roce 2018. V České republice se za rok 2018 spotřebovalo 73,9 TWh.

Očekává se, že emise CO2 stoupnou z 99 milionů na 163 milionů metrických tun, což by odpovídalo produkci 35 milionům vozidel. „Aby se tomu předešlo, musí čínská datová centra snížit uhlíkovou stopu své spotřeby energie, a to tím, že budou více spoléhat na větrnou a sluneční energii,“ říká Ye. „Mohou si vybudovat vlastní zdroje obnovitelné energie, koupit čistou energii na trhu nebo zakoupit zelené certifikáty pro kompenzaci svých emisí.“

Čínská datová centra využívají se v současnosti elektrickou energii z tepelných elektráren na uhlí (73 %), obnovitelných zdrojů energie (23 %) a jaderných elektráren (4 %). Pokud by se do roku 2023 podíl obnovitelné energie zvýšila na 30 %, znamenalo by to o 16 metrických tun CO2 méně. To se rovná 10 milionům transatlantických letů, včetně zpáteční cesty.

Čínská vláda si je vědoma, že je tento problém řešit, proto roce 2015 zahájila pilotní program zelených datových center. Téhož roku Alibaba, jeden z největších čínských poskytovatelů cloud computingu, uvedla do provozu datové centrum poblíž Hangzhou, které je napájeno pomocí sluneční energie a hydraulické energie. K chlazení serverů se využívá voda z jezera.

Také v USA datová centra významně snižují svou uhlíkovou stopu. Všechna datová centra společnosti Apple jsou napájena čistou energií a její nové datové centrum v Číně bude také využívat obnovitelné zdroje energie.

Zdroj: CNNBusiness

Obrázek: fullvector / Freepik

Související články

Leave a Comment