10 tipů a důvodů, proč zálohovat data do cloudu

DATACENTER NETWORK NEWS

Ještě před pár lety lidi nechtěli za žádnou cenu dávat svá data do cloudu. Dnes je to naopak. Řada lidí, firem i veřejných institucí si uvědomuje, že data jsou v cloudu mnohdy ve větším bezpečí než na lokálních úložištích. Proč tedy ukládat data do cloudu a jak to udělat? Data jsou pro české firmy a instituce to nejcennější Podle výzkumu společnosti Nielsen Admosphere zpracovaného v březnu 2016 pro České Radiokomunikace je zřejmé, že české firmy a veřejné instituce neberou data na lehkou váhu. 83 % z nich považuje data, IT systémy a procesy…

Číst dále...

TTC – odpovědi na otázky v anketě Datová centra 2.díl

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděli Jaroslav Beneš a Radek Majer ze společnosti TTC   1. Jaké hlavní trendy můžeme v oblasti datových center očekávat v roce 2016? Tlak edukovaných zákazníků na snižování ceny se jistě odrazí ve zlepšování efektivity datového centra. Čehož lze dosáhnout modernizací non-IT technologie, nebo výstavbou nových kolokačních ploch. Modernizace z pohledu návratnosti nedává moc smysl, proto spíše predikujeme výstavbu nových prostor. 2. Co bývá pro zákazníky nejdůležitější při výběru služeb datových center? U komerčních kolokačních center jasně vedou tyto požadavky v tomto pořadí: –       Znalost…

Číst dále...

Petalit – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center 2.díl

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl… Petr Macháček, jednatel, Petalit 1.     Jaké hlavní trendy můžeme v oblasti datových center očekávat v roce 2016? Rok 2016 by měl být zlomový v nasazování inteligentních a speciálních technologií, které zvýší dostupnost služeb a hlavně jejich bezpečnost. V roce 2015 byl také dokončen komplexní evropský standard EN50600 zahrnující design datových center, který by měl pomoci při výběru jednotlivých technologický celků. 2.     Co bývá pro zákazníky nejdůležitější při výběru služeb datových center? Poslední dobou se začíná měnit trend kdy zákazníka nezajímá jen cena…

Číst dále...

České radiokomunikace – odpovědi na otázky v anketě Datová centra 2.díl

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl… Martin Souček, manažer datových center, České radiokomunikace     Jaké hlavní trendy můžeme v oblasti datových center očekávat v roce 2016? Rýsují se, respektive potvrzují dva dlouhodobé trendy. Prvním je stále vetší důraz na reálnou kvalitu nabízených služeb a provozní bezpečnost. Je to dáno rostoucí provozní zkušeností zákazníků datových center. Druhým trendem je zvyšování provozní efektivity, která je jedním z mála přímo ovlivnitelných nástrojů jak zvyšovat kvalitu a provozní bezpečnost služeb při zachování nebo i snižování cen. Na oba…

Číst dále...

Disaster recovery a business continuity – začněme myslet na zadní kolečka IT

DATACENTER NETWORK NEWS

Situace se zlepšuje, ale stále máme rezervy Podle průzkumu S&T v roce 2010 nemělo minimálně 75 % firem zpracován plán zajištění obnovy (Disaster Recovery Plan – DRP) a následného chodu společnosti (BCP – Business Continuity Plan) pro případ mimořádných situací. Méně než 5 % společností mělo nastavené procesy a pravidelně je testovalo. V následujících letech docházelo pouze k nepatrnému zlepšování. Většinou to řešily společnosti, kterých se problémy s přerušením provozu výrazněji dotkly a způsobily nebo reálně mohly způsobit významné ztráty. Rizika výpadku nebo významného omezení chodu společnosti jsou přitom mnohem reálnější, než by se mohlo…

Číst dále...

ČD Telematika – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl… Miloš Mastník, ředitel pro obchod a marketing, ČD Telematika   Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center? Řekl bych, že trend se za posledních několik let nijak výrazně nemění. Jen se zdá, že roste zájem o kvalitnější a bezpečnější datová centra. Budou do budoucna převažovat datová centra poskytující prostor pro umístění hardware (kolokační) nebo se z nich stanou spíše poskytovatelé služeb, nabízejících infrastrukturu jako službu? Oba typy řešení mají na trhu svůj prostor. Zákazníci,…

Číst dále...

TTC Teleport – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl… Radek Majer, CEO, TTC Teleport   Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center? Poptávka se poslední 2 roky zvyšuje. Datové centrum 1 (Tiskařská) TTC bylo již několik let plně využito, dokonce jsme museli nějaké zákazníky odmítat. Budou do budoucna převažovat datová centra poskytující prostor pro umístění hardware (kolokační) nebo se z nich stanou spíše poskytovatelé služeb, nabízejících infrastrukturu jako službu? Oba způsoby budou vedle sebe koexistovat. Stejně jako je to dosud. V TTC…

Číst dále...

Cloud4com – odpovědi na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl… Jaroslav Hulej, Obchodní ředitel, Cloud4com, a.s.   Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center? Zájem o služby datových center se podle našich zkušeností zvyšuje. Kromě tradičních služeb typu kolokace či managed hosting roste postupně i zájem o cloud. Zejména v posledních třech čtvrtletích zaznamenáváme větší poptávku po cloudovém prostoru pro uložení záloh, případně po službách záložního datového centra. Budou do budoucna převažovat datová centra poskytující prostor pro umístění hardware (kolokační) nebo se z nich…

Číst dále...

České radiokomunikace – odpovědi na otázky ankety Trendy v oblasti datových center

DATACENTER NETWORK NEWS

Na otázky v anketě Trendy v oblasti datových center nám odpověděl… Martin Souček, manažer datových center, České Radiokomunikace   Jaký je v současné době trend, pokud jde o zájem zákazníků o služby datových center? V posledních letech na trhu vykrystalizovaly základní dvě skupiny zákazníků. Do první patří ti, kteří už mají zkušenosti s datovými centry a z nějakého důvodu hledají nového poskytovatele. V druhé skupině jsou společnosti, které buď migrují své technologie do komerčních datových center, nebo chtějí vybudovat záložní řešení v jiné lokalitě. Běžné jsou poptávky v jednotkách racků. Zájem v poslední…

Číst dále...

Firmy důvěřují cloudu. Datová centra dále porostou

DATACENTER NETWORK NEWS

Přes počáteční nedůvěru začínají firmy oceňovat přínosy cloudu a postupně přenášejí část své IT infrastruktury do datových center. Potvrzují to i zjištění analytických agentur Gartner a IDC. Nejnovější studie společnosti Gartner mimo jiné naznačuje, že v regionu střední a východní Evropy využívá služeb datových center téměř polovina všech firem. Navíc, jak zjistila studie IDC pro Cisco, pro více než polovinu firem již není cloud jen cestou k úsporám, ale k posílení byznysu. Datová centra byla dlouho chápána jako hřiště pro ty největší firmy. S nástupem cloudových technologií a postupnou virtualizací síťové infrastruktury se ale…

Číst dále...

Cloudové služby datových center jsou v regionu CEE nejméně populární v Česku

DATACENTER NETWORK NEWS

Podle nové studie trhu datových služeb, kterou publikovala společnost Gartner, vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. Například na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší – bezmála třetinový. Ze zjištění analytiků Gartneru dále vyplývá, že v regionu CEE používá služby datových center 46 % dotazovaných společností. V Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 %) než například v Rusku (34 %). Studie „Emerging Market Analysis: Data Center Services Market in Eastern…

Číst dále...

České Radiokomunikace inovují datové centrum na Žižkově

DATACENTER NETWORK NEWS

České Radiokomunikace (ČRa) představily novinky v datovém centru DC TOWER na pražském Žižkově. Do jeho rekonstrukce investovaly desítky milionů korun. Kromě navýšení kapacity se při přestavbě kladl důraz především na další vylepšování bezpečnostních opatření, bezpečnost je pro klienty jedním z nejdůležitějších kritérií vůbec. Podle letošního průzkumu ČRa má mnoho českých společností obavy právě z nízké bezpečnosti uložených dat, uvedly to téměř tři čtvrtiny (69 %) dotazovaných. V rámci svého největšího datového centra ČRa otevřely nový datový sál, kde došlo k navýšení kapacity o dalších 110 racků. Současně došlo k posílení…

Číst dále...