ASHRAE updatovalo energetický standard datového centra na verzi 90.4

datacenter standard

The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) revidovala svůj energetický standard pro datová centra.

ANSI/ASHRAE Standard 90.4-2019, energetický standard pro datová centra nastavil minimální energetické požadavky pro designová a operační datová centra s vybavením definovaným jako budovy s upravenou podlahovou plochou větší než 20 W na čtvereční stopu a IT vybavením se zatížením vyšším než 10 kW.

Standard 90.4 je konstrukčním standardem založeným na výkonu, který nabízí konstrukční komponenty pro mechanické zatížení (MLC) a elektrické ztráty (ELC). Udělá se kalkulace MLC a ELC a následně se porovnají s maximálními povolenými hodnotami, které se liší podle klimatických zón. Shoda se standardem 90.4 se dosáhne, když výpočet nepřesáhne její hodnoty.

Aktualizace přečísluje oddíly a vylepšuje znění tak, aby bylo 90.4 více sladěno se standardem 90.1 určený pro energetický standard budov. Nová revize už navíc neobsahuje možnost výpočtu výkonu pro požadavky na mechanickou účinnost. Ty jsou teď založeny výhradně na ročních výpočtech energie. Zahrnuté hodnoty tabulky jsou také srovnány s nejnovějšími klimatickými zónami ASHRAE.

Nejdrastičtějším obsahem revize je, že zahrnuje „významná vylepšení“ způsobu, jakým se zabývá technologií nepřerušitelného napájení (UPS).

„Standard 90.4 byl vyvinut na základě principu, podle kterého jsou datová centra kriticky důležitá pro zařízení, která vyžadují pečlivou pozornost na potencionální dopad požadavků.“ řekl Richard Zbin, předseda výboru Standardu 90.4.

„Aktualizovaný standard umožňuje operátorům a designérům použití nejnovějších a nejúčinnějších zařízení a techniky k dosažení energetické účinnosti v datových centrech a zároveň možnost vyhnutí se potencionálních problémů se spolehlivostí.“

90.4 byl poprvé uveden na trh v roce 2016 a to až po letech úvah. Původní verze obsahovala ustanovení pro maximální přípustné úrovně PUE, ale všechny odkazy PUE byly z konečné verze odstraněny vzhledem k jejich kontroverzi.

Související články

Leave a Comment