Zaměstnanci datových center vs. AI a roboti

Uptime Institute AI robots

Sektor datových center se po desetiletích silné růstu potýká s nedostatkem zaměstnanců. Podle nedávného průzkumu Uptime Institute, který zahrnoval více než tisíc správců IT a datových center a také podle toho, co slyšíme, se zdá, že se tato situace ještě zhoršuje:

– 61 % respondentů uvedlo, že má problémy s udržením nebo náborem zaměstnanců, oproti 55 % před rokem;

– 41 % respondentů pak uvedlo, že mají potíže s hledáním kvalifikovaných uchazečů o volná pracovní místa, což je opět více než v loňském roce, kdy to bylo 37 %.

Pohled ze strany nabídky je optimističtější. Podle dotazování více než 500 návrhářů, konzultantů a výrobců z celého světa jen 28 % si myslí, že nedostatek zaměstnanců bude v příštích pěti letech omezovat další rozvoj sektoru datových center.

Klíčovou otázkou tedy je: Pomohou technologie, jako je umělá inteligence a roboti, zmírnit personální problémy? Jak ukazuje obrázek, výsledky průzkumu v oblasti nabídky naznačují, že přinejmenším v krátkodobém horizontu to nepředstavuje řešení personálních problémů. Ačkoliv většina respondentů věří, že do pěti let AI bude široce využívána v datových centrech ke zlepšení provozní účinnosti a dostupnosti, míra, jak by to mohlo pomoci snížit nároky na personál, bude omezená. Pouze 26 % věří, že využití AI povede během pěti let ke snížení nároků na personál. I když bude mít AI v budoucí robotice datových center jistě klíčovou roli, jen 12 % respondentů se domnívá, že by v tomto časovém horizontu mohla v širším měřítku nahradit lidský personál.

Jedním z nejčastěji diskutovaných přístupů je řešení genderové nerovnováhy. Pouze 5 % operátorů a manažerů uvedlo, že ženy představují 50 % nebo více zaměstnanců, 25 % pak uvedlo, že ve svých designových či provozních týmech nemají vůbec žádné ženy. I když existují snahy přilákat mladé talenty, včetně žen, nejsou většinou úspěšné.

Podle našeho průzkumu jen 22 % respondentů věří, že během příštích pěti let budou datová centra najímat výrazně více žen, což je velký pokles oproti loňskému roku, kdy to bylo 65 %. Pro tento prudký pokles by mohlo existovat několik vysvětlení. Přestože se často diskutuje řešení genderové nerovnováhy, jen relativně málo společností změnilo své náborové procesy. Naopak organizace, které zavedly nové přístupy pro přijímání zaměstnanců, se mohou brzy ocitnout ve velké výhodě.

Každá z otázek na obrázku byla položena samostatně; nebyly seskupeny z pohledu možných personálních problémů nebo řešení. Přesto je lze rozumně interpretovat z hlediska krátkodobého pohledu na budoucí stav zaměstnanosti v tomto odvětví – i přes očekávaný nedostatek personálu budou AI, robotické technologie a snahy přilákat více žen hrát je omezené role.

Rhonda Ascierto, Uptime Institute

Zdroj: DCD

Související články

Leave a Comment