Vnitřní transformace Český Radiokomunikací je dokonána a projeví se změnou loga společnosti

CRa_DCTower

Společnost České radiokomunikace (ČRa) odhalila novou cestu, po které bude kráčet. To, co budete moci spatřit při komunikaci s touto firmou, bude zcela jistě změna firemní kultury, podpora motivovanosti a interní spolupráce a zlepšení interní komunikace. To vše ČRa umožní vystoupit „jen“ z nabídky stávajících vysílacích a telekomunikačních služeb směrem k inovativním technologiím.

Tato proměna byla a stále je jedním z dlouhodobých cílů generálního ředitele ČRa Martina Gebauera. ČRa za tu dobu připravily nové cloudové produkty, speciální cloud pro videoobsah, přišly s novou streamingovou platformou nebo službami pro hybridní televizi. V letošním roce začaly budovat svou vlastní síť pro Internet věcí, která je nyní dostupná ve všech krajských městech. Rozvoj inovativních služeb v kombinaci s využitím stávající telekomunikační infrastruktury otevírá společnosti nové možnosti obchodního růstu.

„Jsme moderní firma, která dnes staví nejen na tradiční infrastruktuře, ale také na nových technologiích a nových službách. Tato změna je možná pouze díky tomu, že jsme zapracovali a stále pracujeme na změně naší firemní kultury a způsobu, jak pracujeme s novými příležitostmi. Změna nás samotných a našeho přístupu nám umožnila úspěšně vstoupit do inovativních oblastí OTT a HbbTV. Díky naší proměně můžeme naše stávající tradiční produkty a služby dále zlepšovat a zároveň dynamicky reagovat na nové technologické trendy například v oblasti IoT. Nové logo má graficky reprezentovat vnější odraz naší vnitřní proměny,“ uvádí k transformaci ČRa generální ředitel Martin Gebauer.

Dlouhodobé aktivity vedoucí ke změně firemní kultury se zaměřily na rozvoj a motivovanost zaměstnanců, zlepšení interní komunikace či zvýšení manažerských dovedností. ČRa myslí i na budoucnost a začaly spolupracovat s řadou vysokých škol a studenty technologických oborů. Jednou z vnějších změn byla i změna v oblasti péče o zákazníky a partnery, které nyní v ČRa věnují velkou pozornost. To vše by mělo být předpokladem pro to, aby firma uspěla nejen na stávajícím trhu, ale také v inovativních oblastech.

ČRa budou do budoucna stále spoléhat na tradiční vysílací a telekomunikační služby, avšak chtějí využít potenciál inovačních technologií, které mohou nabídnout novou přidanou hodnotu při využívání stávající unikátní infrastruktury.

ČRa tak již nyní nabízejí špičkové služby v oblasti cloudu – od prostoru pro data zákazníků a virtuální servery pro podnikové aplikace – služba ČRa Business Cloud, přes služby určené pro zálohování a zabezpečení dat – Čra Backup či ČRa Remote NAS, až po kombinované a pokročilé služby jako je ČRa Disaster Recovery nebo vysoce škálovatelné služby na platformě Open Stack pro webové servery (ČRa Web Infrastructure) či videostreaming (ČRa Media Cloud).

Další oblastí, která se v současné době velmi rozvíjí, je oblast tzv. nelineárního televizního obsahu – OTT služby (Over-The-Top Content). Jedná se o plnohodnotnou škálovatelnou streamingovou platformu na unikátním cloudovém řešení připraveném speciálně pro práci s videoobsahem. Obsahuje např. služby TV archivu, videa na přání (VoD, Video on Demand), možnost nahrávání programu a jeho spuštění se zpožděním atd. Tato platforma umožňuje použití jakýchkoliv koncových zařízení (počítače, tablety, mobilní telefony) případně přímé propojení do televize, pokud je televizní přijímač připojen k internetu. Toto propojení je možné díky produktu HbbTV manažer, který umožňuje divákům současně využívat i jiný obsah, než ten, který je v lineárním TV vysílání.

ČRa vlastní i síť pro Internet věcí (IoT) – na platformě technologie LoRa. Ta je nyní dostupná již ve všech krajských městech a pokrytí se postupně rozšiřuje. Dalším krokem je také spuštění tzv. IoT cloudu, který by měl sloužit k ukládání a sběru dat, které sítí budou probíhat a budou sloužit právě k fungování všech IoT projektů a aplikací. Ambicí ČRa je být sběrnicí údajů z Internetu věcí a jejich zpracování – pro takzvaná Big Data. Stejně jako v případě dalších služeb, i zde kladou ČRa velký důraz na bezpečnost dat.

Položili jsme na závěr tiskové konferenci řediteli ČRa Martinu Gebauerovi několik otázek, týkajících se nově uvedených služeb.

Vážený pane řediteli, v rámci služeb, které jste prezentoval – především média – tu službu budete nabízet dalším televizím nebo obecně celému trhu?

Martin Gebauer: Budeme ji nabízet celému trhu, protože vidíme, že trh nejsou jen televize, ale i společnosti, které přicházejí na mediální trhy přes internet. Našimi typickými zákazníky jsou televizní stanice, pro které streamujeme jejich vysílaný obsah. I tyto zákazníky chceme oslovit, protože si myslíme, že i pro menší subjekty, jež nemají možnost se dostat k tomuto řešení, my nabízíme škálovatelnou službu, kdy platí jen za to, co si objednají.

To znamená, že tyto služby poběží ve vašem datovém centru, a bude tím zajištěna jejich vysoká kvalita?

Ano, zákazník si vybere, jakou službu chce, v jaké kvalitě chce výstup, a my vše ostatní zařídíme.

Otázka číslo dvě, k datovému centru. Jaký předpokládáte vývoj těchto služeb?

Logická úvaha začínala tím, jak se vyvíjí trh. Ze začátku adoptoval to, že se nepoužívá už vlastní server, ale datové centrum. Druhý krok, který je momentálně daleko složitější pro firmy, aby měly pocit, že jejich server je stále jejich, je, aby data předaly do cloudu. My vidíme logický vývoj trhu v tom, že většina klientů začne tím, že si k nám dá server, a když se přesvědčí, že ta služba je dobrá, tak vezme si cloudovou službu, která vlastně funguje i s tím, jak to běží.

Předpokládám, že tento trend bude pokračovat a vlastně proto děláme i ty nové služby. Jsou to věci, o kterých jsem tu nehovořil, protože to není produktové show, ale my nabízíme i další nové služby. Například Backup as a Servis (BaaS). Vezměte si, že máte u sebe počítač, ale nemáte zálohování, nebo jej neprovádíte, nebo máte zálohovací jednotku hned vedle počítače. Takže, když začne hořet, shoří vám nejen počítač, ale i ta zálohovací jednotka. Oboje najednou. Zákazníci si tedy mohou objednat službu BaaS, my jim zrcadlíme stav jejich počítačů, a když se jim něco stane, tak přijdou k nám a my jim vše vrátíme do takového stavu, v jakém byly počítače ke dni, kdy se provedla poslední celá záloha.

Nebo třeba Disaster Recovery – máme dokonce pod věží prostor, kde si můžete své programy spustit na naší infrastruktuře. Takže dám příklad: vy máte u nás BaaS a vaše firma vyhoří nebo se jí stane jiné neštěstí, takže najednou nemáte přístup k žádným informacím. A my jsme schopni udělat to, že vy nebo nějaká firma, kterou potkal takový osud, přijdete nebo přijdou k nám, a my vám nebo jim nabídneme prostor s počítači, oživíme zálohy, a od nás můžete dále se svojí firmou fungovat. V mezidobí, než se kanceláře opraví, vy potřebujete fungovat, reagovat na požadavky zákazníků, protože nemáte žádnou jinou možnost komunikace. My vám nabízíme pomocnou ruku.

Takže to jsou další služby, které navazují na cloud jako takový. My ale poskytujeme ještě i další služby, které se k tomu vážou.

Související články