T-Mobile spouští nové virtuální datové centrum

DATACENTER NETWORK NEWS
  • Virtuální datové centrum nabízí cloudové služby infrastruktury (IaaS) i platformy (PaaS)
  • Služba umožňuje pronájem virtuální infrastruktury spravované přes webové rozhraní
  • Podporovány jsou všechny platební modely a řešení využívá špičkové technologie
  • Dodavatelem je společnost Altron

Nové virtuální datové centrum (dále VDC) je provozováno na špičkových technologiích v datových centrech T-Mobile a nabízí cloudové služby infrastruktury i vlastní platformy. „V případě nástupu nového virtuálního datového centra se jedná o vznik služby, která logicky zapadá do filozofie T-Mobile jako jedničky v datových centrech a bezpečném zacházení s daty zákazníka,“ říká Martin Záklasník, ředitel marketingu pro firemní segment a MNC T‑Mobile. Nové VDC bude dostupné během léta 2016 pro všechny zákazníky ze segmentu středních a velkých podniků a státní správě.

Zákazníci již nejsou omezeni fyzickou IT infrastrukturou. Tu mohou spolu s aplikacemi virtualizovat a využívat IT zdroje bez nutnosti nákladných investic. V minulosti veškeré nové technologie vyžadovaly kapitálovou investici, čas na nastavení, proškolení a průběžné náklady na údržbu. Nové VDC nabízí radikální změnu implementace a zpoplatnění technologií. Nyní si zákazník může vybrat nejvhodnější způsob zpoplatnění cloudu sám a to zejména díky novým platebním modelům (fixní, alokační, spotřební, kombinovaný).

Veřejný cloud T-Mobile využívá nejmodernější technologie firem Cisco, HP nebo NetApp a virtualizaci zajišťuje prostřednictvím VMware nebo KVM/OpenStack. „Služby poskytujeme na hardwarové platformě, plně administrované IT odborníky společnosti T-Mobile. K dispozici je komplexní škála služeb, vysoké zabezpečení a široké možnosti práce s virtuálními servery a datacentry. Nové funkcionality lze využít i při práci s licencemi.“ dodává Antonín Zajíc, manažer kategorie a produktů T‑Mobile.

Jako technologický dodavatel byla vybrána společnost Altron. „Jsme potěšeni, že jsme spolu s T‑Mobile mohli zúročit naše dlouholeté zkušenosti s vývojem softwaru a řešení pro správu a řízení virtuálního datového centra a cloudu. Je to pro nás ale i závazek, abychom dokázali dlouhodobě udržet a zlepšovat vysokou kvalitu našich služeb,“ komentuje Zbyněk Juřena, ředitel IT divize společnosti Altron.

Související články

Leave a Comment